Lotnictwo i kosmonautyka - Lublin

Lotnictwo i kosmonautyka - Lublin

Lotnictwo i kosmonautyka - Lublin

Studia w Lublinie

lotnictwo i kosmonautyka

Odkryj kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Lotnictwo i kosmonautyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka to studia inżynierskie lub magisterskie lub jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Lotnictwo i kosmonautyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek lotnictwo i kosmonautyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Wymagania rekrutacyjne, jakie warto spełnić, aby zwiększyć swoje szanse na rozpoczęcie kształcenia na lotnictwie i kosmonautyce, są uzależnione od wyboru stopnia nauki. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie powinni przygotować się do czekającego ich egzaminu maturalnego.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia jest uprzednie ukończenie edukacji na pierwszym stopniu, najlepiej kierunku pokrewnego. Jako że postanowienia rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić w zależności od danej uczelni, przed aplikacją na wybrany kierunek zapoznaj się ze stroną internetową wybranej placówki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Ludzie od zarania dziejów marzyli o podróżach na odległe galaktyki, jednak nie każdemu dane było te marzenia spełnić. Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka powstały, aby przygotować przyszłych absolwentów do wypełniania różnorodnych ról zawodowych, z których większość będzie związana z projektowaniem, eksploatacją i tworzeniem sprzętu lotniczego.

Ze względu na techniczny charakter kształcenia, na kierunku tym najlepiej odnajdą się osoby lubiące matematykę, informatykę, fizykę i inne dziedziny ścisłe. Warto ponadto, abyś jako przyszły kandydat upewnił się, że program kształcenia jest zgodny z twoimi zainteresowaniami. W ten sposób istotnie zwiększysz swoje szanse na sukces.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

  • Studia jednolite

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Lotnictwo i kosmonautyka na Lotniczej Akademii Wojskowej mogą być realizowane w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w sposób jednolity. Kształcenie inżynierskie będzie wymagało od studentów zagospodarowania 3,5 roku. Ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia zajmie ci 2 lata. Studia jednolite magisterskie natomiast potrwają 5 lat.

Studia stacjonarne, bo tylko w takim trybie możesz realizować kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie, pozwolą ci na naukę od poniedziałku do piątku. Wiele osób docenia taką organizację czasu kształcenia i często zwraca uwagę na jej regularność.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Czego można nauczyć się, studiując na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie? Jako student zdobędziesz szeroką wiedzę na temat projektowania inżynierskiego, dzięki któremu będziesz swobodnie poruszał się w obszarze różnorakich projektów.

Przyszli absolwenci poznają ponadto tajniki produkcji i eksploatacji materiałów i technologii lotniczych, zaawansowanych technik informatycznych, a także dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Ile trwają studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister

Jaka praca po studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Lotnictwo i kosmonautyka może przybierać charakter zarówno studiów cywilnych, jak i wojskowych. Wszystko zależy od tego, na jakie kształcenie ostatecznie się zdecydujesz. Wybór ten może determinować twoje szanse zawodowe.

Absolwenci zyskają możliwość zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, eksploatacją i tworzeniem maszyn lotniczych, służbach naziemnych kontrolujących szeroko pojmowaną działalność lotniczą lub w zakładach remontowych przemysłu maszynowego.

Osoby kreatywne, posiadające ponadprzeciętny talent konstruktorski odnajdą się w pracy dla biur projektowych, natomiast

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka:

  • Lotnictwo cywilne,

  • Służby naziemne eksploatujące sprzęt lotniczy,

  • Zakłady produkcyjne i remontowe przemysłu lotniczego,

  • Biura projektowe.

Gdzie studiować na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uczelnia, na której można studiować lotnictwo i kosmonautykę:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek lotnictwo i kosmonautyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia cywilne) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka Lublin studia i stopnia

Lotnictwo i kosmonautyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lotnictwo i kosmonautyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)