Studia podyplomowe Gorzów Wielkopolski

Studia podyplomowe Gorzów Wielkopolski

Studia podyplomowe Gorzów Wielkopolski

Największy wybór studiów

podyplomowych w Gorzowie Wlkp.

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim 2024

Studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych podyplomowe zjazdy
Administracja służb mundurowych podyplomowe zjazdy
Akademia managera jednostki terytorialnej podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Controlling finansowy podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia w szkole podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Język polski dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Język rosyjski i ukraiński w biznesie podyplomowe zjazdy
Kadry i płace podyplomowe zjazdy
Lider logistyki i produkcji z elementami lean management podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Marketing cyfrowy i grafika reklamowa podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna z arteterapią podyplomowe zjazdy
Pedagogika szkolna z socjoterapią i profilaktyką zachowań ryzykownych podyplomowe zjazdy
Prawo pracy podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki jednostek gospodarczych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki od podstaw podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania jakością - pod patronatem tüv nord polska podyplomowe zjazdy
Szkoła służb specjalnych podyplomowe zjazdy
Transport - spedycja - logistyka podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zarządzanie konfliktem - mediacje i negocjacje - we współpracy z lcam podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyczne miastem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesami logistycznymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji z elementami prawa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zwalczanie cyberprzestępczości podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 18 Studia: niestacjonarne

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Jak wyglądają studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Na studia podyplomowe zazwyczaj decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Gorzowie Wielkopolskim

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Gorzowie Wielkopolskim

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi prace przygotowawcze nad studiami podyplomowymi na kierunku Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia mają za zadanie przygotować przeszłych absolwentów kierunku do realizacji wychowania fizycznego oraz innych form aktywności fizycznej oraz do procesu nauczania w przedszkolach lub w klasach I – III szkoły podstawowej. W chwili obecnej Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim organizuje kursy podyplomowe: Kurs kinesiotapingu oraz Kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na następujące kierunki studiów podyplomowych: Bibliotekoznawstwo z informacją naukową, Finanse publiczne, Język polski dla nauczycieli, Logopedia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka, Pedagogika resocjalizacyjna, Przedsiębiorczość dla nauczycieli, Zarządzanie logistyką, Postępowanie egzekucyjne i windykacja, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Język angielski dla nauczycieli przedszkoli oraz Ekonomia społeczna. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, 1-3 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele) z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli.
  • Uniwersytet Szczeciński, Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim proponuje studentom możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim oraz Business Coaching.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe przede wszystkim służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

komentarze (0)