Transport-spedycja-logistyka (tsl)

Transport-spedycja-logistyka (tsl)

Transport-spedycja-logistyka (tsl)

Studia w Warszawie

transport-spedycja-logistyka (TSL)

Odkryj studia transport-spedycja-logistyka (TSL) w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Transport-spedycja-logistyka (tsl) studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Transport-spedycja-logistyka to ścieżka kształcenia, która skierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych np. pełnieniem roli menedżera, zarządzaniem przedsiębiorstwem, analizowanie rynku usług transportowych czy zarządzaniem usługami i produkcją. Studia te skupiają się m.in. na ekonomicznych, prawnych i logistycznych aspektach zarządzania procesami spedycyjny czy zarządzania przedsiębiorstwem.

W programie transportu-spedycji-logistyki (TSL) znajdują się przedmioty poświęcone np.: poszczególnym procesom związanym z transportem; regulacjom prawnym kontrolującym transport krajowy i międzynarodowy; prawu dewizowym i celnym; metodom sporządzania dokumentacji transportowej; specyfice określonych środków transportu; potrzebom współczesnych przedsiębiorstw logistycznych.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą liczyć zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Kompetencje osób, które ukończyły studia na transporcie-spedycji-logistyce (TSL) są cenione na stanowiskach np. doradczych, kierowniczych, analitycznych, organizacyjnych czy eksperckich. Ponadto mogą one rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Transport-spedycja-logistyka (tsl)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie przygotowują studentów transportu-spedycji-logistyki (TSL) m.in. do planowania procesów transportowych i sprawowania kontroli nad przepływem informacji. Na program tej ścieżki kształcenia składają się przedmioty poświęcone problematyce związanej np. z zarządzaniem, prawem czy ekonomią – dzięki temu uczestnicy zajęć mogą poznać m.in. funkcjonowanie współczesnego rynku pracy; zasady planowania logistyki; narzędzia służące zarządzaniu procesami produkcyjnymi i usługowymi w przedsiębiorstwie.

Absolwenci transportu-spedycji-logistyki (TSL) np. sprawnie posługują się prawem i zasadami wewnętrznymi danej firmy; podejmują trafne decyzje strategiczne; zarządzają łańcuchami dostaw; optymalizują łańcuchy dostaw. Studenci tej ścieżki kształcenia poszerzają swoją wiedzę w zakresie m.in.: organizacji infrastruktury logistycznej i systemów transportowych; narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu transportem; zasad obowiązujących w spedycji krajowej i międzynarodowej.

W programie studiów na transporcie-spedycji-logistyce (TSL) znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Prawo dewizowe/celne
 • Rynek usług transportowych
 • Podstawy zarządzania procesami logistycznymi i spedycyjnymi
 • Prawo ruchu drogowego
 • Analiza krytycznych przypadków
 • Analiza ekonomiczna w transporcie
 • Zarządzanie usługami i produkcją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfikę usług spedycyjnych, transportowych i magazynowych; zasad zarządzania łańcuchem dostaw; sposobów nadzorowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach lokalnych i międzynarodowych.

Osoby, które ukończyły studia na transporcie-spedycji-logistyce (TSL) mogą aplikować na stanowiska takie, jak np.: specjalista ds. logistyki, spedytor międzynarodowy, spedytor krajowy, audytor, handlowiec, analityk, doradca czy specjalista ds. dystrybucji. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent transportu-spedycji-logistyki (TSL) może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Transport-spedycja-logistyka (TSL) to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to kierunek studiów skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in. szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi, strukturami kierowania, koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, menadżerstwem czy zarządzaniem kapitałem ludzkim. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ekonomicznych i społecznych – uczą się poprawnej komunikacji i poznają najskuteczniejsze metody i techniki zarządzania np. zasobami ludzkimi, informacjami czy finansami przedsiębiorstwa.

Absolwenci zarządzania, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, charakteryzują się kompetencjami interdyscyplinarnymi. Specjaliści tej dziedziny doskonale odnajdują się w zawodach związanych nie tylko z zarządzaniem, ale także m.in.: ekonomią, finansami, rynkiem gospodarczym, administracją czy prawem. Absolwenci zarządzania przygotowani są zarówno do pełnienia funkcji menadżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pełnienia usług doradczych.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)