Informatyczne wspomaganie zarządzania

Informatyczne wspomaganie zarządzania

Informatyczne wspomaganie zarządzania

Studia w Warszawie

Informatyczne wspomaganie zarządzania

Odkryj studia informatyczne wspomaganie zarządzania w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Informatyczne wspomaganie zarządzania studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na informatycznym wspomaganiu zarządzania zgłębiają zagadnienia związane m.in. z: przeprowadzaniem badań operacyjnych; modelowaniem danych oraz baz danych; projektowaniem procesów biznesowych; wykorzystywaniem nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie; zarządzaniem hurtowniami danych; analizą i wizualizacją danych; marketingiem internetowym; bezpieczeństwem informacyjnym; ilościową analizą efektywności organizacji; zarządzaniem ryzykiem.

Przedmioty, które znajdują się w programie nauczania to np.: modelowanie danych i baz danych, analiza i wizualizacja danych w zarządzaniu, zarządzanie ryzykiem, podstawy systemów GIS.

Absolwenci informatycznego wspomagania zarządzania mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach i korporacjach, ale również w jednostkach odpowiedzialnych za utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa informacji czy jednostkach administracji publicznej i prywatnej. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Informatyczne wspomaganie zarządzania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Informatyczne wspomaganie zarządzania zapoznaje studentów m.in. z: aktualnymi i przyszłymi możliwościami zastosowania technologii teleinformatycznych we wspomaganiu zarządzania w organizacjach; poszczególnymi pakietami oprogramowania i sposobami wykorzystania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.

Uczelnie w Warszawie oferują studentom informatycznego wspomagania zarządzania możliwość rozwoju w ramach dwóch obszarów: zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz systemu Bisiness Intelligence w zarządzaniu.

W programie studiów na informatycznym wspomaganiu zarządzania znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ilościowa analiza efektywności organizacji
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Podstawy systemów GIS
 • Marketing internetowy z elementami e-biznesu
 • Analiza i wizualizacja danych w zarządzaniu
 • Podstawy hurtowni danych
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (MRP, ERP, CRM, SCM)
 • Narzędzia projektowania procesów biznesowych
 • Modelowanie danych i baz danych
 • Podstawy badań operacyjnych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych technologii informatycznych stosowanych w zarządzaniu; inteligentnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem; metod projektowania procesów biznesowych.

Uczelnie w Warszawie, które oferują studentom możliwość nauki na informatycznym wspomaganiu zarządzania, przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do pełnienia roli np.: kierowniczej, doradczej, eksperckiej czy związanej m.in. z projektowaniem bezpiecznych systemów informatycznych, zarządzaniem informacją czy analizą danych.

Absolwent informatycznego wspomagania zarządzania może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Informatyczne wspomaganie zarządzania to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Kompetencje osób, które ukończyły zarządzanie, odnajdują zastosowanie np.: w analizach złożonych baz danych i wyciąganiu z nich wniosków; zapewnianiu bezpieczeństwa klientom, pracownikom i wspólnikom; kontrolowaniu sytuacji finansowej i wizerunkowej firmy; budowaniu efektywnych kampanii reklamowych; zarządzaniu talentami i motywowaniu pracowników; nawiązywaniu profesjonalnych relacji biznesowych.

Absolwenci zarządzania mogą aplikować na stanowiska m.in. doradcze, kierownicze, analityczne, organizacyjne, urzędnicze czy związane z komunikacją w biznesie lub kontrolą wewnętrzną. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, wyróżniają się kompetencjami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)