Robotyka i automatyka przemysłowa

Robotyka i automatyka przemysłowa

Robotyka i automatyka przemysłowa

Studia w Warszawie

robotyka i automatyka przemysłowa

Odkryj studia robotyka i automatyka przemysłowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Robotyka i automatyka przemysłowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Robotyka i automatyka przemysłowa to jedna z interdyscyplinarnych propozycji kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Przygotowana została z myślą przede wszystkim o studentach, chcących rozwijać swoją karierę zawodową przede wszystkim w sektorze przemysłowym. Pamiętaj jednak, że podczas wszystkich semestrów kształcenia studenci bazują na podstawowych przedmiotach ścisłych.

Ich doskonałe opanowanie pozwoli bowiem na zrozumienie dużo bardziej skomplikowanych zagadnień. Podczas wszystkich semestrów kształcić się będziesz z zakresu podstaw robotyki, budowy układów sensorycznych i napędowych. Czeka cię nauka programowania mikrokontrolerów, robotów, sterowników PLC oraz komputerów przemysłowych.

Możesz mieć pewność, że twój intensywny rozwój intelektualny szybko zaowocuje znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Abiturienci mogą liczyć na pracę w sektorze przemysłowym i ośrodkach rozwojowych na stanowiskach projektantów, programistów robotów czy organizatorów produkcji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Robotyka i automatyka przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia robotyka i automatyka przemysłowa szkolą się w zakresie m.in.: projektowania, konstruowania i prowadzenia badań systemów sterowania i programowania robotów oraz systemów automatyki przemysłowej. W programie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: elementom zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: budowę i zastosowanie złożonych urządzeń technicznych, a także najnowsze narzędzia komputerowego wspomagania projektowania wyrobów oraz procesów wytwarzania.

Studia na robotyce i automatyce przemysłowej pozwalają studentom poznać także m.in.: międzynarodowe standardy oraz wymagania stawiane wobec współczesnych inżynierów w branży projektowej i produkcyjnej. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są gotowi do realizowania projektów wykorzystujących rozwiązania np.: mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, mikrochemiczne, elektromechaniczne, elektryczne czy optyczne.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie,, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad projektowania systemów sterowania; podstaw programowania robotów i systemów automatyki przemysłowej; technik zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji.

Absolwenci robotyki i automatyki przemysłowej są gotowi do pracy m.in. w przedsiębiorstwach wykorzystujących zaawansowane i złożone systemy komputerowe oraz systemy produkcyjne. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia mogą np.: projektować, wdrażać oraz uaktualniać zautomatyzowane systemy produkcji; projektować elementy i systemy automatyki; programować roboty i zautomatyzowane systemy produkcyjne. Ponadto absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent robotyki i automatyki przemysłowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • firmy produkcyjne
  • biura projektowe
  • instytucje naukowo-badawcze
  • firmy wdrażające innowacyjne technologie
  • działy kontroli jakości wyrobów i procesów wytwarzania
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Robotyka i automatyka przemysłowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechatronika.

 

 

Mechatronika studia w Warszawie

Absolwenci mechatroniki wyróżniają się znajomością m.in.: działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych. Studia na tym kierunku poświęcone są np.: inżynierii wytwarzania zespołów mechanicznych i elektronicznych wchodzących w skład urządzeń mechatronicznych, a także cyklowi życia urządzeń i systemów mechatronicznych. W programie mechatroniki znajdują się przedmioty poświęcone np.: tendencjom rozwojowym mechatroniki, wytrzymałości i zastosowaniu określonych materiałów czy powszechnie stosowanym technikom inżynieryjnym.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku np. projektanta, konstruktora lub programisty robotów i automatyki przemysłowej. Kompetencje osób, które ukończyły mechatronikę, cenione są np. w przedsiębiorstwach produkcyjno-technologicznych, instytutach naukowo-badawczych czy firmach stosujących najnowsze rozwiązania związane z maszynami mechatronicznymi. Absolwenci znają również m.in.: reguły zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechatroniki.

Dowiedz się więcej: mechatronika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)