Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Studia w Warszawie

techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Odkryj studia techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś możemy zaobserwować nieustanny rozwój nauk technicznych. To dzięki nim obserwujemy wzrost gospodarczy, który pozytywnie wpływa na jakość przemysłu. Dlatego też współcześnie tak ważna jest inwestycja w nowe kadry wykwalifikowanych inżynierów. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzają coraz to atrakcyjniejsze propozycje kształcenia. Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej to jedna z nich.

Pamiętaj jednak, że jeśli ją wybierzesz musi cechować cię łatwość w nauce przedmiotów ścisłych. To bowiem na matematyce, fizyce, czy informatyce opierać się będzie większość poznawanych przez ciebie zagadnień. W siatce programowej odnajdziesz między innymi przedmioty takie jak: metoda elementów skończonych, podstawy teorii sprężystości, czy techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń.

Dziś oczywiście to umiejętności stanowić będą podstawę twojego wykształcenia. To dzięki nim będziesz wiedział, jak najlepiej wdrażać wszelkie techniki komputerowe. Nauczysz się między innymi jak wykorzystywać je do analizy konstrukcji mechanizmów na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji. Po ukończeniu nauki czekać będzie na ciebie praca w dowolnie wybranych gałęziach przemysłu.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci technik komputerowych w inżynierii mechanicznej poznają m.in.: metody elementów skończonych, podstawy teorii sprężystości, metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich, techniki modelowania układów liniowych i nieliniowych fizycznie lub geometrycznie, podstawy termomechaniki i walidacji modeli numerycznych konstrukcji, nowoczesne materiały, technologie i techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń czy drgań.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom rozwinąć wiedzę i umiejętności w zakresie np. modelowania numerycznego i tworzenia symulacji procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach; modelowania numerycznego zaawansowanych materiałów; tworzenia symulacji MES; analizy skomplikowanych konstrukcji i układów mechanicznych; doboru mateirałów konstrukcyjnych do specyfiki danego projektu; komputerowego wspomagania modelowania symulacji i projektowania konstrukcji.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych technik komputerowych i systemów obliczeniowych CAE do analizy konstrukcji na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji konstrukcji.

Osoby, które ukończyły studia na technikach komputerowych w inżynierii mechanicznej, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy. Kompetencje tych absolwentów cenione są m.in. w: biurach projektowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych czy organach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent technik komputerowych w inżynierii mechanicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • biura projektowe, zespoły obliczeniowe
  • ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw inżynierii mechanicznej
  • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE
  • instytuty badawcze inżynierii mechanicznej
  • uczelnie techniczne
  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

Studenci mechaniki i budowy maszyn szkolą się w zakresie m.in.: projektowania prostych wyrobów oraz zarządzania procesem jego produkcji i eksploatacji; projektowania inżynierskiego; posługiwania się techniczną specyfikacją; obsługiwania narzędzi komputerowych; utrzymywania urządzeń, obiektów i systemów technicznych, które charakterystyczne są dla urządzeń i maszyn mechanicznych. Absolwenci tego kierunku studiów wyróżniają się również kompetencjami, które niezbędne są do świadomego prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które ukończyły studia na mechanice i budowie maszyn, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: przedsiębiorstwach i organizacjach, w których wytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia. Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowisku np.: mechanika, inżyniera, programisty maszyn, konstruktora czy serwisanta. Specjaliści tej dziedziny wyróżniają się kompetencjami w zakresie m.in. projektowania maszyn i technologii, a ich wykształcenie cenione jest również w instytucjach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)