Techniki komputerowe w mechatronice

Techniki komputerowe w mechatronice

Techniki komputerowe w mechatronice

Studia w Warszawie

techniki komputerowe w mechatronice

Odkryj studia techniki komputerowe w mechatronice w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Techniki komputerowe w mechatronice studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Mechatronika to jedna z tych dyscyplin, która nieustannie się rozwija i na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przeszła prawdziwą ewolucję. Dziś bowiem wykorzystujemy w mechatronice takie rozwiązania, które jeszcze jakiś czas temu mogłyby być okrzyknięte szaleńczą wizją naukowca. Te czasy mamy już na szczęście za sobą i wciąż potrzeba nam specjalistów, którzy dbać będą o ten zbilansowany rozwój mechatroniki.

Uczelnie w Warszawie dostrzegają to zapotrzebowanie i jako odpowiedź przygotowują ofertę kształcenia taką jak techniki komputerowe w mechatronice. Jak sama nazwa wskazuje – studenci zajmować się będą przede wszystkim wdrażaniem nowych rozwiązań komputerowych i informatycznych. W siatce programowej odnajdą wiele różnorodnych przedmiotów z zakresu sterowania i programowania, które pozwolą im rozwinąć kompetencje. 

Techniki komputerowe w mechatronice to jedna z tych propozycji kształcenia, która pozwala na aktywny rozwój zawodowy w przyszłości. Abiturienci nie powinni obawiać się zatem o swoje zatrudnienia. Czekać będą na nich wszelkie przedsiębiorstwa przemysłowe, biura konstrukcyjno-technologiczne. Mogą oni pracować na stanowiskach projektantów, technologów, specjalistów zarządzających procesem produkcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Techniki komputerowe w mechatronice

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie technik komputerowych w mechatronice znajdują się przedmioty poświęcone m.in. komputerowemu wspomaganiu procesu projektowania; komputerowemu wspomaganiu procesu wytwarzania czy informatycznym systemom wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: uniwersalne programy i systemy projektowania, do których należą m.in.: AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, NX czy CATIA. Ponadto absolwenci potrafią wykorzystywać urządzenia takie, jak np.: obrebiarki sterowane numerycznie oraz zaawansowane systemy wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM).

Studia na technikach komputerowych w mechatronice skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in. technologiami wytwarzania Rapid Prototyping, Rapid Tooling czy Inżynierii Odwrotnej – uczelnie w Warszawie, oferujące tę ścieżkę kształcenia, umożliwiają studentom zdobycie cennych umiejętności informatycznych i technicznych w specjalnie przygotowanych do tego laboratoriach.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych narzędzi komputerowych wykorzystywanych w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji rozwiązań, wspomagających procesy technologiczne.

Absolwenci technik komputerowych w mechatronice są przygotowani do pracy m.in. w: biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu cywilnego i obronnego. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione w takich zawodach jak np.: projektant, technolog, specjalista ds. zarządzania projektem produkcji i eksploatacji urządzeń mechanicznych. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie technik komputerowych wykorzystywanych we współczesnej mechatronice.

Absolwent technik komputerowych w mechatronice może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • firmy produkcyjne
  • biura projektowe
  • instytucje naukowo-badawcze
  • firmy wdrażające innowacyjne technologie
  • działy kontroli jakości wyrobów i procesów wytwarzania
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Techniki komputerowe w mechatronice to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechatronika.

 

Mechatronika studia w Warszawie

Mechatronika pozwala studentom zrozumieć m.in.: podstawy fizyki, mechaniki klasycznej, elektrodynamiki, optyki, fotoniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów, informatyki, komputerowego wspomagania czy automatyki i robotyki. Studia te poświęcone są m.in.: projektowaniu struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych; technikom programowania, układom elektronicznym, analogowym i cyfrowym; funkcjonowaniu układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów.

Absolwenci mechatroniki mogą liczyć na zatrudnienie np. w branży produkcyjno-technologicznej, przemysłowej, badawczo-naukowej, informatycznej czy związanej z elektryką. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również aplikować na stanowiska np. kierownicze, doradcze, analityczne lub projektowe. Mechatronika przygotowuje studentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: mechatronika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)