PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACJA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACJA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACJA

Studia w Lublinie

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja to jedna z najpopularniejszych propozycji kształcenia, która przeznaczona jest dla osób rozważających pracę opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, funkcjonującymi normalnie bądź borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Studenci zgłębiają najważniejsze treści odnoszące się do psychologii rozwojowej, pedagogiki, psychologii, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zapoznasz się z prawidłowym rozwojem człowieka, ale i odchyleniami rozwojowymi i społecznymi, a także zdobędziesz potrzebne umiejętności, które umożliwią realizację działań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Absolwenci zatrudniani są w placówkach interwencyjnych, resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, w zakładach poprawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, schroniskach dla nieletnich, instytucjach systemu pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)