ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ

ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ

ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Studia w Bydgoszcz

animacja społeczna i zarządzanie kulturą

 

Odkryj studia animacja społeczna i zarządzanie kulturą w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Animacja społeczna i zarządzanie kulturą studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Animacja społeczna i zarządzanie kulturą to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która stanowi odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Moduł jest idealny dla tych, którzy wykazują się aktywnością kulturalną i społeczną oraz chcą podjąć się działań animacyjnych w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: kompetencje i praca menedżera kultury, marketing i zarządzanie kulturą, diagnozowanie potrzeb kulturalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi w kulturze, przywództwo w zarządzaniu kulturą, edukacja regionalna, działalność animacyjno-kulturowa w pracy socjalnej, resocjalizacji i pedagogice opiekuńczej.

Absolwenci pracują w charakterze animatorów społeczno-kulturalnych, liderów lokalnych instytucji, menedżerów. Zatrudniani są w instytucjach kultury, centrach rozrywki, świetlicach, bibliotekach, działach szkoleniowych firm, agencjach koncertowych i artystycznych, ośrodkach i centrach kultury, organizacjach, które zajmują się fundraisingiem.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)