EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia w Bydgoszcz

edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

 

Odkryj studia edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne to nowoczesna propozycja kształcenia, która rozszerza spojrzenie na pedagogikę. Oferta jest przeznaczona dla osób lubiących ekstremalne wyzwania, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków.

Interdyscyplinarny program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: współczesne problemy socjologii, ogólna metodologia nauk z elementami logiki, współczesne koncepcje filozofii i etyki, pedagogika porównawcza, kierunki i nurty współczesnej pedagogiki, ogólna metodologia nauk z elementami logiki.

Absolwenci pracują w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach współpracujących z Unią Europejską, placówkach oświatowych, które realizują program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską. Zajmują stanowiska funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych służb mundurowych, stają się koordynatorami do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i zakładach pracy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)