Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

30.06.2022

Dwóch naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymało dofinansowanie na projekty naukowe. Dr hab. Witold Plotką został laureatem konkursu Sonata Bis 11 i pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 405 753 zł na realizację projektu naukowego Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Ks. dr hab. Dariusz Sztuk w 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Uniwersalia 2.2 otrzymał dofinansowanie w wysokości 87 960 zł na realizację projektu Przeciw judaizantes. Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów. Przekład z oryginału greckiego, wstęp, opracowanie i wydanie w serii Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament.

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uczelnią szybko rozwijająca się i podążającą za nowymi technologiami. Szkołę wyższą tworzy 12 wydziałów, wiele sal wykładowych, bibliotek i laboratoriów.

Od 2014 roku studenci chemii, fizyki i biologii mogą korzystać z Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Uczelnia zatrudnia prawie 800 znakomitych ekspertów i naukowców, którzy szkolą około 10 000 studentów i doktorantów.

Kandydaci na studia w UKSW mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Do najpopularniejszych kierunków studiów zalicza się kierunek lekarski, który niezmiennie od lat przyciąga wielu kandydatów. Podczas studiów studenci zdobędą gruntowną wiedzę medyczną, która pozwoli im na podjęcie pracy w zawodzie. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w: szpitalach, specjalistycznych przychodniach, instytucjach badawczych, pracowniach laboratoryjnych, a także firmach farmaceutycznych (zobacz więcej: kierunek lekarski w Warszawie).

Wśród popularnych kierunków znajduje się prawo. Przedmioty wykładają: adwokaci, doświadczeni sędziowie, radcy prawni, prokuratorzy, a także pracownicy ministerstw oraz eksperci Sejmu i Senatu. W programie kształcenia znajdują się zajęcia poszerzające wiedzę z: różnych obszarów wiedzy prawniczej, filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, ekonomii oraz innych nauk społecznych. Studenci mogą uczestniczyć w kołach naukowych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami (zobacz więcej: prawo w Warszawie).

Administracja i ekonomia to kierunki, na które warto zwrócić uwagę. Studenci administracji w programie kształcenia mają moduły tematyczne takie jak: filozoficzny, prawno-informatyczny, finansowo-gospodarczy, socjologiczno-ekonomiczny, a także informacja publiczna (zobacz więcej: administracja w Warszawie).

Studenci ekonomi podczas toku studiów mają do wyboru jedną z dwóch specjalności: gospodarowanie zasobami organizacji oraz rachunkowość i zarządzanie finansami. Przedmioty wykładane są przez cenionych pracowników akademickich podążających za nowymi trendami naukowymi  (zobacz więcej: ekonomia w Warszawie).

Wśród popularnych i rozchwytywanych kierunków znajduje się psychologia oraz informatyka. Kierunki od lat cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów, ze względu na wysoki poziom kształcenia oraz liczne perspektywy zawodowe. W programie kształcenia na kierunku psychologia studenci mają do wyboru specjalności takie jak: psychologia wspomagania rozwoju, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia kliniczna i psychoterapia, a także psychologia pracy i organizacji (zobacz więcej: psychologia w Warszawie).

Wykładowcy na kierunku informatyka przygotowują program zajęć na podstawie najnowszych zmian w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie informatyki (zobacz więcej: informatyka w Warszawie).

Nie można również zapomnieć o kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona środowiska, pedagogika, a także pielęgniarstwo. Programy kształcenia przygotowywane są, tak aby studenci zdobyli pożądane umiejętności i wiedzę. Absolwenci są rozchwytywanymi pracownikami na rynku pracy ze względu na swoje wysokie kwalifikacje zawodowe. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kładzie nacisk na jak najwyższej jakości kształcenie.

Komentarze (0)