Konferencja na KUL-u „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”

Konferencja na KUL-u „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

03.07.2022

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”. Wydarzenie odbyło się w Centrum Transferu Wiedzy w sali CTW-113 o godzinie 9:00.

Konferencja organizowana została pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Osoby, które nie mogły uczestniczyć stacjonarnie w wydarzeniu mogły zobaczyć całą konferencję online na kanale YouTube uczelni.

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą szkołą wyższą w Lublinie. Uczelnia otwarta jest na przedstawicieli innych religii oraz na osoby poszukujące Boga. Szkoła wyższa jest silnie oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym posiadającym długoletnią tradycję. Kandydaci na studia w KUL mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Do najpopularniejszych kierunków studiów zalicza się informatyka, która od lat przyciąga rzesze kandydatów. W programie kształcenia znajdują się przedmioty takie jak między innymi: algebra liniowa, sieci komputerowe i Internet, a także architektura komputerów. Studenci zdobywają wiedzę podczas: ćwiczeń, lektoratów, wykładów oraz laboratoriów prowadzonych przez cenionych pracowników naukowych podążających za dynamicznie rozwijająca się dziedziną informatyki (zobacz więcej: informatyka w Lublinie).

Wśród popularnych kierunków znajduje się psychologia. Wielu kandydatów podczas każdej rekrutacji walczy o miejsce na tych studiach. Podczas toku studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu: metodologii psychologii, biologicznych podstaw zachowania, diagnozy psychologicznej, a także psychologii uzależnień i psychologii rodziny. Studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe po czwartek roku studiów (zobacz więcej: psychologia w Lublinie).

Prawo to wyjątkowo prestiżowy kierunek studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas toku studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu między innymi: prawoznawstwa, historii ustrojów państwa, informatyki prawniczej, łaciny prawniczej, a także postępowania karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przedmioty prowadzone są przez znakomitych wykładowców akademickich i wieloletnich praktyków (zobacz więcej: prawo w Lublinie).

Administracja, ekonomia oraz zarządzanie to kierunki, na które warto zwrócić uwagę. Podczas każdej rekrutacji cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów. Studenci administracji podczas toku studiów zdobędą wiedzę z zakresu między innymi: historii administracji, etyki urzędniczej, prawa wykroczeń, a także zarządzania jakością w administracji publicznej (zobacz więcej: administracja w Lublinie).

Absolwenci ekonomi zapoznani są między innymi z: mikroekonomią i makroekonomią, statystyką opisową oraz finansami publicznymi (zobacz więcej: ekonomia w Lublinie).

Na kierunku zarządzanie studenci zobowiązani są odbyć 120 godzin praktyk zawodowych realizowanych w czasie przerwy wakacyjnej po zakończeniu IV semestru studiów (zobacz więcej: zarządzanie w Lublinie).

Wśród kierunków wartych uwagi znajduję się również: dietetyka, filologia angielska, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo oraz stosunki międzynarodowe. Programy kształcenia zostały przygotowane z niebywałą precyzją, tak aby studenci otrzymali pożądane kwalifikacje zawodowe. KUL dba o jak najwyższej jakości kształcenia oraz o jak najlepszą kadrę dydaktyczną, która podążą za nowymi trendami naukowymi. Studenci otrzymują rzetelną i aktualną wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie.

Komentarze (0)