Rekrutacja na studia 2024

Rekrutacja na studia 2024

Rekrutacja na studia 2024

22.01.2024

Rekrutacja na studia 2024

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

Początek lipca 2024 to czas oczekiwania na wyniki matur (jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub poprawiasz wyniki z któregoś przedmiotu), ale również moment, kiedy otwarte są rekrutacje na wszystkie krajowe uczelnie. Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak szybko, prosto i bez problemu przejść przez proces rekrutacji na studia.

sprawdź: jak wygląda rekrutacja na uczelniach

 

Krok 1 – Wybór kierunku

Jeśli do tej pory nie wybraliście jeszcze kierunku studiów, na który chcecie iść, teraz nadeszła na to pora. Wbrew pozorom, najłatwiejszym sposobem jest metoda eliminacji.

Wiecie, jakie przedmioty zdajecie na maturze, odrzucacie więc wszystkie te kierunki, na które i tak nie dostaniecie się z powodów formalnych. Zostaje wam kilkanaście procent listy dostępnych kierunków, sprawa więc jest prostsza. Kolejnym sitem jest miejsce studiowania: stawiacie na całą Polskę, konkretne województwo czy tylko miasto zamieszkania?

Na kolejnym etapie do głosu dochodzą wasze zainteresowania lub potrzeby rynkowe. Kiedy odrzucicie te kierunki, które nie są związane z waszą maturą, nie są dostępne na wybranym terenie i was nie interesują z powodów osobistych i praktycznych, prawdopodobnie zostaną wam dwa, góra trzy do wyboru.

I to jest właściwa ilość do składania dokumentów, ponieważ zawsze warto mieć drugi wybór, gdyby na pierwszy nie udało się dostać, a posiadanie awaryjnego planu C nikogo jeszcze nie zabiło.

wyszukiwarka kierunków studiów

 

Krok 2 – Rejestracja elektroniczna

Rekrutacje na wszystkie uczelnie prowadzone są w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu będziecie mogli nie tylko wprowadzić wasze dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Dowiedz się: na ile uczelni można aplikować.

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2024 w popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: już wkrótce
 • Uniwersytet Jagielloński: już wkrótce
 • Politechnika Warszawska: już wkrótce
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: już wkrótce
 • Uniwersytet Łódzki: już wkrótce
 • Uniwersytet Gdański: już wkrótce
 • Politechnika Krakowska: już wkrótce

więcej: terminy rekrutacji na studia 2024

 

Krok 3 – Wypełnianie podstawowych danych

Podczas pierwszego wypełniania rubryk należy podać dane osobiste i – jeśli już posiadacie – wyniki z egzaminów maturalnych. W innym wypadku można te dane wprowadzić później. Dane osobiste oznaczają tu wszystkie dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz informacje kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, telefon).

Poza samymi wynikami maturalnymi w systemie rejestracji wymagane jest podanie rodzaju dyplomu (świadectwo maturalne, dyplom licencjata itp.), data jego wydania, nazwa szkoły itp. Na tym etapie załączacie pozostałe posiadane dokumenty (certyfikaty, dyplomy z olimpiad itd.). Należy uważnie przepisać wszystkie dane, bo pomyłka – szczególnie w procentach z egzaminu maturalnego lub ocenach dyplomowych – może przekreślić wasze szanse na pomyślne dostanie się na studia.

 

Krok 4 – Kierunki według priorytetów

Kolejnym krokiem jest wyszukanie z listy wybranych przez nas kierunków i oznaczenie ich priorytetu na liście preferencji od najbardziej nas interesujących do rezerwowych. W zależności od uczelni możecie zostać przyjęci na wszystkie trzy (jeśli macie wystarczająco dobre wyniki w stosunku do konkurencji) lub tylko na jeden, który uznaliście za najistotniejszy. Dlatego warto poważnie się zastanowić nad kolejnością zaznaczonych kierunków.

sprawdź: wszystkie kierunki studiów

 

Krok 5 - Zdjęcie

W systemie elektronicznej rekrutacji należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie. Uwaga! Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz być odpowiednio wyraźne, inaczej nie zostanie przyjęte.

 

Krok 6 – Opłata rekrutacyjna

Nie można również zapomnieć o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek (jej kwota waha się w zależności od uczelni od 85 do 150 złotych). Kwota ta zostaje przejęta przez uczelnie i nie zostaje zwrócona, niezależnie od tego, czy dostaniecie się na wybrany kierunek, czy też nie.

Podaną podczas rekrutacji kwotę należy wpłacić na podany podczas rekrutacji numer konta. Można wykonać tę opłatę na poczcie, w ajencji lub w formie przelewu internetowego. Po pojawieniu się kwoty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (może to zająć od kilku do kilkunastu dni od wpłaty, w zależności od jej formy) należy przyporządkować ją do wybranego kierunku lub kierunków.

 

Krok 7 – Uzupełnienie rubryk

Z czasem w systemie należy dołączyć brakujące wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kroki od 2 do 7 należy powtórzyć na wszystkich wybranych uczelniach, jeśli startujecie np. na parę uczelni lub do kilku różnych miast na ten sam kierunek.

 

Krok 8 – Lista zakwalifikowanych

Etapem, na który czekają wszyscy przechodzący przez proces rekrutacji jest sprawdzenie listy przyjętych. Nie trzeba udawać się osobiście przed drzwi wejściowe uczelni, by sprawdzić, czy wasze nazwisko widnieje na liście. W systemie informatycznym, w którym się rejestrowaliśmy zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, znajdujecie się na liście rezerwowej, czy też konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: już wkrótce
 • Politechnika Warszawska: już wkrótce
 • Uniwersytet Jagielloński: już wkrótce
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: już wkrótce
 • Uniwersytet Łódzki: już wkrótce
 • Uniwersytet Gdański: już wkrótce

onarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2024

 

Krok 9 – Złożenie dokumentów na uczelni

Po pozytywnym rozpatrzeniu waszego formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni. Jeśli tego nie zrobicie w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia zostaniecie skreśleni z listy i wasze miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowych. A jakie dokumenty należy złożyć? Tutaj też istnieją niewielkie różnice w zależności od uczelni, ale warto przygotować:

 • Świadectwo dojrzałości albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami, celem poświadczenia zgodności z oryginałem i danymi podanymi w elektronicznym procesie rekrutacji. Dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny należy przynieść w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia wyższego stopnia.
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Dowód uiszczenia opłaty za ELS (około 20 złotych)
 • Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata
 • Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dodatkowo, mogą być wymagane:

 • Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami i zasadami na uczelni
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku
 • Dyplom z olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego
 • Certyfikat językowy

 

Składanie dokumentów na studia na popularnych uczelniach - terminy dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji

 • Uniwersytet Łódzki: już wkrótce
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: już wkrótce
 • Politechnika Łódzka: już wkrótce
 • Uniwersytet Warszawski: już wkrótce
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: już wkrótce
 • Politechnika Warszawska: już wkrótce
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: już wkrótce

sprawdź więcej składanie dokumentów na studia 2024

 

Krok 10 – Witaj na studiach

Ten krok jest już czystą formalnością. Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów na podany adres zamieszkania/zameldowania zostaje wysłane oficjalne potwierdzenie o przyjęciu na studia. Do zobaczenia na zajęciach w październiku i gratulacje!

 

rekrutacja na studia 2024

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet WSB Merito Gdynia
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański

Rekrutacja na studia w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Śląska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnia Metropolitalna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet WSB Merito Chorzów
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach)
Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubelska Akademia WSEI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet WSB Merito Łódź
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Nowym Targu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet WSB Merito Opole
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet WSB Merito Szczecin
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia WIT w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet WSB Merito Warszawa
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wrocław
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

 

 

Uchwały rekrutacyjne senatów uczelni

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lubelska Akademia WSEI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (34)

Marianna odpowiedz

Bardzo pomocny artykuł. Ja zastanawiam się teraz nad zmianą uczelni, bo studia dzienne mi nie odpowiadają. Sprawdziłam wymienione w artykule i możliwości, jakie oferują. Chyba zdecyduję się na WSKZ i tam się przeniosę. Z tego co piszą, to program jest realizowany zdalnie, więc nie będę musiała dojeżdżać ze swojej miejscowości. Weszłam na stronę z informacjami o przeniesieniu i wygląda na to, że u nich wszystko jest zdalnie, a cały proces jest bardzo łatwy. 

Błażej odpowiedz

Cześć, dostałem się na Politechnikę i złożyłem tam już dokumenty i jestem przyjęty, dostałem się też na Uniwersytet w innym mieście i nie wiem czy uda mi się znaleźć jakieś lokum, czy mogę złożyć dokumenty też na uniwersytet i być przyjęty na dwóch uczelniach?

Pytanie odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Co należy zrobić jeśli chce zrezygnować z uczelni na którą wcześniej złożę dokumenty, bo dana uczelnia ma wcześniejsze terminy składania papierów, a później wolę je przenieść na inną uczelnię? Chodzi mi o sytuację podczas rekrutacji gdzie różne szkoły mają odmienne terminy i czy należy wtedy np złożyć jakiś wniosek o wypisanie z listy? i jak umówić się na odbiór dokumentów?

marta W odpowiedzi do: Pytanie odpowiedz

zadzwoń do działu rekrutacji uczelni na którą aplikujesz. Tam odpowiedzą najlepiej co zrobić.

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (10)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dorota W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca jak będzie wyglądać nauczanie na kierunkach studiów dziennych od nowego semestru? Czy będą wszystkie odbywały się stacjonarnie czy może część będzie realizowana zdalnie?

iza W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy na kolejny semestr zostaną uruchomione rekrutacje dla inżynierów?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Dorota odpowiedz

Witaj, Dorota! W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną uczelnia Vistula przeszła na hybrydowy tryb nauczania, co oznacza, że niektóre przedmioty odbywają się w trybie stacjonarnym, a inne online. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Julia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ja akurat wybrałam studiowanie online, więc wszystko mam zdalnie. Ciekawe jak to będzie z egzaminami :)

Joga W odpowiedzi do: Julia odpowiedz

@Julia egzaminy chyba odbywają się osobiście na uczelni, nie? No bo tak ciężko zrobić to online kiedy każdy może ściągać :D

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Julia odpowiedz

Witaj, Julia! Jaki kierunek wybrałaś? :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: iza odpowiedz

Witaj, Iza! Tak, rekrutujemy zarówno w semestrze zimowym jak i letnim. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Iga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca ja się zdecydowałam na zarządzanie na Vistuli i mam nadzieję, że się nie zawiodę :)

Julia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Wybrałam akurat kierunek zarządzanie, jak narazie jestem zadowolona z zajęć :)

wezyr W odpowiedzi do: Julia odpowiedz

@Julia ja również jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Wszystko tak jak oczekiwałem @Iga nie zawiedziesz się. znam mase osób które skonczyły i są zadowolone.

Nurtujące pytanie odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

Czy można mieć złożone papiery w kilku miejscach na raz? Czy tylko i wyłącznie na jednej uczelni.

Julia W odpowiedzi do: Nurtujące pytanie odpowiedz

Nie no możesz złożyć na kilka uczelni, lepiej się zabezpieczyć. Jak np składałam na 2 i udało mi się dostać na obie

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Julia odpowiedz

Witaj! Aplikować możesz na więcej niż jedną uczelnię. Można również aplikować na kilka różnych kierunków na jednej uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Julia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

To jest na pewno lepsze rozwiązanie, bo jak się nie dostaniemy na jakiś kierunek i nie złożymy na inny to może być potem problem. Lepiej się zabezpieczyć i zapłacić, niż potem pluć sobie w brodę

robak W odpowiedzi do: Julia odpowiedz

@Julia to bardzo bezpieczny sposób i nie można się ograniczać do jednej uczelni bo wszystko może się wydarzyć. @doradca czy nadal można aplikować na semestr zimowy czy już za poźno?

Ciekawy odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Jak wygląda rejestracja dla ludzi którzy aktualnie są już któryś rok na studiach, ale jednak chcieliby spróbować zarejestrować się na inny kierunek, i być może zrezygnować z tego na którym są obecnie? Trzeba to załatwiać jakoś wewnętrznie na uczelni czy rejestracja jest taka sama jak dla pozostałych?

karol W odpowiedzi do: Ciekawy odpowiedz

możesz chyba przenieść się na inny kierunek w obrębie swojej uczelni, załatwiasz to w dziekanacie. możesz też zmienić uczelnię, wtedy musisz się dowiedzieć w dziale rekrutacji jak to zrobić najlepiej,

Ciekawy W odpowiedzi do: karol odpowiedz

Wielkie dzięki za odpowiedź.

Ola W odpowiedzi do: Ciekawy odpowiedz

@Ciekawy nawet mogą Ci niektóre przedmioty przepisać, jak uczelnia na to pozwoli, ale to wszystko zależy od uczelni. A co chcesz zmienić kierunek, czemu ?

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Wiele interesujących kierunków studiów I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) można znaleźć w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej. Pełen wykaz dostępnych kieurnków i specjalności oraz warunki rekrutacji znaleźć można na naszej stronie: wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia Aplikując na studia do dziś - 12 sierpnia można zaoszczędzić 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku oraz 85 zł (wpisowe nie jest pobierane). Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia?

ktoś odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Witam, chciałem zapytać czy można złożyć dokumenty do 2 uczelni (po pomyślnej kwalifikacji), a później zdecydować do której będzie się uczęszczać? Czy po złożeniu dokumentów w jednej nie mogę złożyć również w drugiej? :)

Ola W odpowiedzi do: ktoś odpowiedz

No tak zazwyczaj studenci tak robią, że składają dokumenty do 2, a nawet więcej i później jest wybierany wybór ostateczny :)

Agnieszka odpowiedz

Na niektórych uczelniach trzeba wybrać przedmioty maturalne (np. wybierając prawo na UwB trzeba wybrać 1), inaczej nie da się zarejestrować... No ale w sumie nie wiem co poszło mi lepiej. Można potem zmienić wybór?

Lidka odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Ktoś z Was orientuje się, kiedy konkretnie ruszają rekrutacje na studia? Mam upatrzony jeden kierunek na WSB i chcę złożyć dokumenty jak najszybciej, bo później wyjeżdżam do pracy na wakacje :)

admin W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

tu znajdziesz terminy rekrutacji na wszystkich uczelniach: https://www.otouczelnie.pl/artykul/4965/

jan odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

"Rekrutacje na wszystkie uczelnie prowadzone są w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji." Ale podać co to za system to już nie informują.

Drosera W odpowiedzi do: jan odpowiedz

Każda uczelnia ma własny system IRK. Trzeba wpisać w google tę uczelnię, np."irk umed wrocław", i się zarejestrować własnozręcznie :)

Domi odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A co jeśli jest się na liście rezerwowych na uczelni, na którą chcemy iść bardziej, a na inną się już dostaliśmy? Bo tam też trzeba złożyć papiery do określonego czasu, można je później wyjąć jeśli dostaniemy się z listy rezerwowej czy trzeba czekać i ryzykować?

gość W odpowiedzi do: Domi odpowiedz

możesz wyjąć

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Kalisz

Biała Podlaska

Elbląg

Kwidzyn