Kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej?

Kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej?

Kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej?

27.11.2022

Kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej?

Stresującym momentem dla każdego ucznia, który kończy szkołę podstawową, jest egzamin ósmoklasisty – jest to najważniejszy egzamin po wszystkich latach nauki w szkole podstawowej. To właśnie między innymi od niego zależy, do jakiego liceum lub technikum dostanie się uczeń, a co za tym idzie – jak potoczy się jego dalsza ścieżka edukacji.

Kolejnym ważnym krokiem jest właśnie rekrutacja do szkoły średniej. Wiąże się to z trudną decyzją wyboru szkoły, do której będziemy uczęszczać, ale nie tylko.

Podczas rekrutacji do szkoły średniej należy pilnować terminów, zapoznać się z listą dokumentów, jakie należy złożyć do danej szkoły. W głowach wielu uczniów i ich rodziców pojawia się z pewnością w tym czasie także pytanie, kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej? Czy są uczniowie uprzywilejowani w jakiś sposób? Jeśli tak – z czego to wynika? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu.

Kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej

Kto ma pierwszeństwo zajęcia miejsca w danej klasie w wybranej szkole średniej? Bez względu na liczbę uzyskanych punktów, pierwszeństwo do szkoły średniej mają uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Powszechnie nazywa się takich kandydatów „olimpijczykami”. Istnieją jednak wyjątki od tego przywileju – dzieje się tak między innymi w przypadku szkół, które podczas rekrutacji stawiają dodatkowe wymagania, na przykład pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próba sprawności fizycznej lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, etc.

Kolejną grupą uczniów z pierwszeństwem do zajęcia miejsca w danej szkole średniej są uczniowie, którzy uzyskali większą ilość punktów w procesie rekrutacji.

Istnieją także dodatkowe kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły średniej, które dotyczą konkretnych osób. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy punktacja nie jest wystarczająca, by określić pierwszeństwo przyjęcia (na przykład kandydaci mają taką samą liczbę punktów).

Są to uczniowie, którzy mogą udokumentować, że mają: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zasady rekrutacji do szkoły średniej

Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczeń musi złożyć wnioski o przyjęcie do wybranych szkół. Takie wnioski uczniowie mogą złożyć do kilku placówek. Z kolei po egzaminie ósmoklasisty następuje liczenie punktów kwalifikacyjnych kandydatów.

Gdy wyniki zostaną już ogłoszone, uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli ósmoklasista znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły – ma obowiązek, by donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły, w której chce się uczyć.

Następnie szkoły ponadpodstawowe opublikują ostateczne listy przyjętych uczniów. W tych szkołach, w których zostaną wolne miejsca – odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Szkoły, w których przeprowadza się dodatkowe testy, indywidualnie ustalają terminy i zasady rekrutacji kandydatów.

Zobacz więcej

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Od czego zależą wyniki rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej?

Podczas rekrutacji do szkoły średniej uczeń zdobywa punkty. To właśnie od ich ilości zależy, czy dostanie się do wybranej przez siebie placówki. Uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej może zdobyć punkty za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 • wyniki w nauce (oceny z: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów z wykazu wybranej przez kandydata klasy)
 • szczególne osiągnięcia (edukacyjne lub sportowe).

 

Bardzo ważne jest, by wiedzieć, ile punktów można otrzymać za poszczególne oceny w procesie rekrutacji. Oto rozpiska:

 • za ocenę celującą otrzymuje się 19 punktów,
 • za bardzo dobrą – 17 punktów,
 • za dobra – 14 punktów,
 • za dostateczną – 8 punktów,
 • za dopuszczającą – 2 punkty

 

Dodatkowe punkty, które można zdobyć:

 • 7 punktów – za świadectwo z czerwonym paskiem,
 • 3 punkty – za wolontariat szkolny

 

Kończąc szkołę podstawową, 100 punktów uczeń może otrzymać za oceny na świadectwie. Drugie 100 punktów ósmoklasista może zdobyć z egzaminu kończącego szkołę podstawową.

dowiedz się więcej

jak liczyć punkty i jakie zmiany w rekrutacji do szkół średnich

jak liczyć i zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

Jak przeliczyć punkty zdobyte na egzaminie ósmoklasisty

Liczbę punktów procentowych, które uczeń uzyskał na egzaminie z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Maksymalna liczba punktów to 70 (35 z języka polskiego i 35 z matematyki).

Z kolei punkty procentowe otrzymane egzaminu z języka nowożytnego należy pomnożyć przez 0,3 (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 30).

 

Podczas rekrutacji do szkoły średniej liczy się każdy punkt!

Warto pamiętać o tym, że podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych liczy się dosłownie każdy punkt, dlatego warto o niego zawalczyć. Dotyczy to zwłaszcza bardzo popularnych i obleganych liceów i techników. Wysoka, jak może się zdawać, liczba punktów nie zawsze stanowi gwarancję tego, że uczeń znajdzie się na liście przyjętych kandydatów.

To, jak trudna czasami potrafi być rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej, pokazał rok 2022. To właśnie wtedy bardzo wielu uczniów nie dostało się do wymarzonej szkoły (często mimo bardzo dobrych wyników w nauce). Zarówno ósmoklasiści, jak i ich rodzice byli bardzo rozczarowani wynikami tegorocznej rekrutacji.

Wielu ósmoklasistów nie dostało się do żadnej szkoły, do której składali podania. Łzy, stres, złość, a przede wszystkim ogromny chaos – to wszystko było spowodowane konsekwencją reformy.

Zobacz więcej

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Czy oceny z klasy 7 liczą się do szkoły średniej

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2023, jakie przedmioty, jak liczyć punkty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu