Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy, jakie przedmioty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy, jakie przedmioty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy, jakie przedmioty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

15.09.2023

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy, jakie przedmioty, jak liczyć punkty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem CKE od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku. Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 10 do 12 stycznia (środa-piątek) 2024 r. Egzaminy odbędą się w porze porannej od godziny 9:00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 r., odbiór zaświadczeń będzie możliwy także 3 lipca 2024 r

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem pisemnym, który kończy etap szkoły podstawowej. Zastępuje on egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Dla wielu uczniów z pewnością będzie to dość stresujący moment, dlatego warto się do niego wcześniej odpowiednio przygotować.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny egzamin dla uczniów podczas nauki w całej szkole podstawowej. Ma on sprawdzić, jaką wiedzę uczniowie nabyli po tych wszystkich latach nauki.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów – każdy ósmoklasista musi do niego podejść, by skończyć szkołę podstawową.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać (nie istnieje żaden próg zdawalności), to wyniki z niego w dużej mierze decydują o tym, do jakiej szkoły dostanie się uczeń. Jego wynik może być decydujący w przypadku, gdy do danej szkoły chce się dostać więcej uczniów, niż jest w niej miejsc.

Zazwyczaj dzieje się tak w renomowanych i mocno obleganych szkołach średnich, które są gwarantem wysokiej zdawalności oraz dobrych wyniów z matury. Dlatego do egzaminu ósmoklasisty należy podejść naprawdę poważnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku: kiedy się odbędzie, jakie przedmioty będą na egzaminie, kiedy będzie można odebrać wyniki oraz, w jaki sposób obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

Bardzo ważne jest, by dokładnie znać daty egzaminów ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy harmonogram na 2024 rok. Warto wydrukować go sobie i na przykład powiesić na lodówce, by daty te były wyraźnie widoczne – wtedy ani rodzice, ani uczeń nie zapomną o tych ważnych dniach.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku. Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 10 do 12 stycznia (środa-piątek) 2024 r.

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku:

 • 14 maja 2024 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 15 maja 2024 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 16 maja 2024 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Zobacz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dla osób, które z przyczyn losowych nie będą mogły podejść do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym, przewidziane zostały dodatkowe terminy w czerwcu 2024:

 

 

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku:

 • 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
 • 11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
 • 12 czerwca 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Jakie przedmioty na egzaminie ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Choć egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzany również z czwartego przedmiotu wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, to rządzący zrezygnowali na razie z tego pomysłu. Oznacza to, że ósmoklasiści będą musieli przystąpić jedynie do trzech egzaminów.

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie ograniczonych wymagań egzaminacyjnych (a nie jak było to przed pandemią, bazując na podstawie programowej).

 

Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty 2024

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski

 

Jak wygląda arkusz na egzaminie ósmoklasisty

Wygląd arkusza egzaminu ósmoklasisty zależy od tego, z jakiego przedmiotu uczeń zdaje dany egzamin. Schemat jednak jest podobny. Arkusz egzaminu ósmoklasisty składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, a w niektórych przypadkach także dłuższej formy wypowiedzi.

Zobacz

egzamin ósmoklasisty - arkusze

 

Jakie są wymagania na egzamin ósmoklasisty

Uczeń może rozwiązywać arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, które pozwolą mu zapoznać się z zadaniami i oswoić z samą formą egzaminu. Warto również robić powtórki materiału, ucząc się systematycznie.

No właśnie, tylko w takiej sytuacji pojawia się pytanie – co należy powtórzyć na egzamin ósmoklasisty? Sprawdź wymagania, jakie czekają na uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku.

Zobacz

Jakie są wymagania na egzamin ósmoklasisty

 

Co można mieć na egzaminie ósmoklasisty

Należy pamiętać, że na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎'

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty jest język polski. Wielu uczniów obawia się go ze względu na lektury szkolne. Ich znajomość jest wymagana, a zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego będą bazować właśnie na treści obowiązkowych lektur szkolnych.

Co zatem uczeń obowiązkowo musi przeczytać? Poniżej znajdziecie listę lektur obowiązkowych oraz uzupełniających na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku.

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty, który odbędzie się w 2024 roku jest dość długa. Wynika to z tego, że wcześniej wymagana była znajomość lektur jedynie z klasy 7 i 8, natomiast w 2024 roku została ona poszerzona także o lektury z klasy 4-6. Oznacza to, że na koniec szkoły podstawowej podczas egzaminu ósmoklasisty uczniowie muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej.

 

Lektury obowiązkowe 2024 na egzaminie ósmoklasisty CKE to:

 • Ch. Dickens: Opowieść wigilijna;
 • A. Fredro: Zemsta;
 • J. Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 • A. Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • A. Mickiewicz: Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);
 • A. de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • H. Sienkiewicz: Quo vadis, Latarnik;
 • J. Słowacki: Balladyna;
 • wiersze wybranych poetów.

 

Lektury uzupełniające na egzamin ósmoklasisty to:

 • J. Kochanowski: wybrane pieśni oraz treny I i V
 • A. Mickiewicz: wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • I. Krasicki: Żona modna
 • S. Mrożek: Artysta
 • S. Żeromski: Syzyfowe prace
 • M. Wańkowicz: Tędy i owędy (wybrany reportaż).

 

Przed egzaminem ósmoklasisty warto powtórzyć również te lektury, ponieważ uczeń może odwoływać się do nich w swojej pracy. Przypominamy, że uczeń będzie miał 120 minut na napisanie całego egzaminu z języka polskiego, który będzie składał się z zadań zamkniętych oraz wypracowania.

dowiedz się więcej

Lektury na egzaminie ósmoklasisty 2024 – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Kiedy i gdzie odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie już po egzaminie ósmoklasisty z pewnością będą się zastanawiać, kiedy i gdzie odebrać wyniki egzaminu. Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 tego samego dnia będą mogi też odebrać zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie nie będą więc musieli długo czekać na rezultaty swoich prac. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli otrzymać również drogą elektroniczną. Pojawią się one na indywidualnych kontach uczniów. Żeby uzyskać do nich dostęp, uczeń będzie musiał zalogować się na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy uczeń w szkole powinien otrzymać hasło do tego konta, loginem jest zaś numer PESEL.

Zobacz więcej

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

​wyniki egzamiu ósmoklasisty 2022

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 krok po kroku? Oto dokładna instrukcja, co należy zrobić:

 1. Najpierw należy zalogować się w systemie ZIU.
 2. W polach: "login" i "hasło" trzeba wprowadzić informacje podane wcześniej przez dyrektora szkoły. Jeżeli uczeń ma problemy z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". W takiej sytuacji na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.

 3. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą, np. egzamin ósmoklasisty.

 4. Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Żeby sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Jakie zmiany czekają ósmoklasistów?

Rok 2024 będzie rokiem wielu zmian dla uczniów. Co czeka ósmoklasistów? Najważniejszą ze zmian jest rezygnacja z czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. Wcześniej zapowiadane było wprowadzenie jednego dodatkowego przedmiotu (spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). Rządzący wsłuchali się w głos nauczycieli i rodziców.

Brak potrzeby wprowadzania dodatkowego przedmiotu argumentowali oni tym, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) wystarczą, by przeprowadzić obiektywną i rzetelną rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.

Następna zmiana związana jest z przeliczaniem punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej. Ósmoklasiści podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będą mogli uzyskać maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia (które zostaną wymienione na świadectwie ukończenia szkoły).

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj – został zmieniony także termin przekazywania zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Będzie się to odbywać w terminie wskazanym w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli 3 lipca 2024 roku.

dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty

Kolejna szalenie ważna kwestia, z którą powinien zapoznać się każdy ósmoklasista to obliczanie wyników z egzaminu ósmoklasisty. Jak będzie ono wyglądało?

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Nieco inaczej oblicza się punkty z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

dowiedz się więcej jak liczyć punkty i jakie zmiany w rekrutacji do szkół średnich

 

Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej (liceum, technikum)?

Punkty do szkoły średniej decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej placówki. Podczas rekrutacji do liceum ósmoklasista może zdobyć maksymalnie 200 punktów. 100 punktów uczeń może zdobyć za wynik na egzaminie ósmoklasisty, a pozostałe punkty za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia lub dodatkową działalność.

 

Oceny na świadectwie są przeliczane na punkty:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.

 

Dodatkowe punkty:

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
 • wolontariat szkolny – 3 punkty
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

 

dowiedz się więcej jak liczyć i zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

 

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa typy klasyfikacji szkolnej:

 • roczną – jest to podsumowanie osiągnięć ucznia oraz ustalenie ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,

 • końcową - jest to podsumowanie osiągnięć ucznia oraz oraz ustalenie ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, a także z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

czytaj dalej Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

 

Czy oceny z siódmej klasy liczą się do szkoły średniej?

W ósmej klasie uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O dobre oceny należy zacząć dbać już jednak znacznie wcześniej – mniej więcej od szóstej lub siódmej klasy szkoły podstawowej. Dlaczego? Ponieważ w przyszłości niektóre z tych ocen mogą przełożyć się na punkty, a te z kolei są bardzo ważne podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej.

Należy zaznaczyć, że klasyfikacja uczniów klas ósmych jest klasyfikacją końcową. Co oznacza to w praktyce? Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej pojawią się oceny z przedmiotów, które uczeń realizował  ...

czytaj dalej Czy oceny z klasy 7 liczą się do szkoły średniej

 

Czy religia wlicza się do średniej?

W większości placówek w Polsce organizowane są zajęcia z religii, jednak uczniowie nie muszą na nie uczęszczać. Jeżeli rodzice ucznia zdecydują, że nie będzie on brało udziału w lekcjach religii – może wtedy chodzić na zajęcia etyki (jeżeli są organizowane w danej placówce) lub nie uczestniczyć w żadnym z wymienionych przedmiotów.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się posyłać się dziecko na lekcje religii lub etyki muszą pamiętać o tym, że z tych przedmiotów uczeń zostaje normalnie oceniony, a oceny te wliczają się do średniej na półrocze lub koniec roku szkolnego. Ta ocena może więc zaważyć ...

 

czytaj dalej czy ocena z religii liczy się do średniej

Kiedy rekrutacja do szkoły średniej 2024

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do liceum czy technikum? Zastanawia się nad tym wielu młodych ludzi wraz ze swoimi rodzicami. W zależności od regionu, w którym znajduje się szkoła, do której aplikuje uczeń, mogą się one od siebie nieznacznie różnić.

Terminy rekrutacji do szkół dostępne są na stronach kuratorium oświaty

 

Kuratorium oświaty WOJEWÓDZTWA
KO Wrocław dolnośląskie
KO Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
KO Lublin lubelskie
KO Gorzów Wielkopolski lubuskie
KO Łódź łódzkie
KO Kraków małopolskie
KO Warszawa mazowieckie
KO Opole opolskie
KO Rzeszów podkarpackie
KO Białystok podlaskie
KO Gdańsk pomorskie
KO Katowice śląskie
KO Kielce świętokrzyskie
KO Olsztyn warmińsko-mazurskie
KO Poznań wielkopolskie
KO Szczecin zachodniopomorskie

 

Do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku, kiedy rekrutacja odbywa się przez internet, wyniki (przed zaniesieniem zaświadczenia w wersji papierowej do szkoły) trzeba wprowadzić w odpowiednie miejsce w profilu kandydata.

Nurtującym pytaniem jest także to, do kiedy należy dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty. Sprawa nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Nie obowiązuje jeden termin w całej Polsce. Należy sprawdzić harmonogram rekrutacji w odpowiedniej jednostce samorządowej, zazwyczaj jednak absolwenci mają na to kilka dni od odebrania wyników egzaminu ósmoklasisty.

dowiedz się więcej

do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

Co zrobić, jeśli masz za mało punktów, by dostać się do szkoły średniej

Jeżeli uczniowi nie udało się dostać do danej szkoły – musi wiedzieć, że jeszcze nic straconego. Po rekrutacji właściwej następuje rekrutacja uzupełniająca. Uczniowie znowu muszą złożyć wnioski o przyjęcie do szkół.

Jeżeli rekrutacja podstawowa odbywała się w formie elektronicznej – prawdopodobnie również rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w ten sposób. Wcześniej należy jednak dokładnie to sprawdzić. Być może niektóre placówki będą wymagały, by wnioski składać bezpośrednio w placówce

Co zrobić, jeśli masz za mało punktów, by dostać się do liceum

Jak wygląda rekrutacja do do szkoły ponadpodstawowej

Kolejnym zagadnieniem, do którego warto się wcześniej odpowiednio przygotować jest rekrutacja do liceum.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej składa się z następujących etapów:

 • wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru,
 • publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
 • rekrutacja uzupełniająca.

 

Jak wybrać dobrą szkołę średnią

Ważną decyzją, przed którą stają uczniowie jest wybór szkoły średniej. Z pewnością każdy ósmoklasista chce trafić do jak najlepszej placówki. Jak więc wybrać dobrą szkołę średnią? Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć plany na przyszłość – zastanów się, czy masz je już sprecyzowane. Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód – dowiedz się, czy możesz się go nauczyć w danym technikum lub szkole branżowej.

Kolejną kwestią są twoje zainteresowania – jest to bardzo istotne podczas wyboru szkoły średniej. Sprawdź, czy dana placówka pomoże ci w ich rozwijaniu. Pod uwagę należy wziąć także opinie innych uczniów na temat danej szkoły, a także poziom zdawalności matury. Dla niektórych ósmoklasistów istotny jest również fakt, czy znajduje się ona blisko ich miejsca zamieszkania.

Sprawdź 

 

Jaki profil klasy wybrać

Wybierając profil w liceum, należy wziąć przede wszystkim pod uwagę swoje zainteresowania i pasje. Wybierzcie taki, który pozwoli wam je rozwijać, a później kontynuować na studia. Już na początku liceum trzeba pomyśleć także, na jakie studia chcielibyście się dostać i jakie przedmioty na maturze będą brane pod uwagę. Fakt, że pójdziecie na przykład do klasy humanistycznej, wcale nie oznacza, że nie będziecie później mogli się dostać na studia medyczne, jednak będzie to znacznie trudniejsze.

Sprawdź

co zdawać na maturze

studia po biol-chem

studia po mat-fiz

studia po mat-chem

studia po mat-biol

studia po mat-geo

studia po humanie

Dobrym pomysłem będzie również rozmowa ze starszymi kolegami, absolwentami danego profilu w liceum. Podpowiedzą oni, w jaki sposób nauczyciele prowadzą zajęcia, czy pracownie są dobrze wyposażone, czy dany profil w liceum umożliwi ci rozwijanie się, na przykład branie udziału w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.

Warto również porozmawiać ze swoimi rodzicami – co oni myślą o waszym wyborze, czy mają może inne propozycje, co ich zdaniem wydaje się dobrą decyzją. Są starsi i bardziej doświadczeni, a przede wszystkim – chcą dla was jak najlepiej, dlatego warto wziąć pod uwagę ich zdanie.

 

Najbardziej popularne profile w liceum to:

 • matematyczno-fizyczny,
 • matematyczno-informatyczny,
 • humanistyczny,
 • biologiczno-chemiczny,
 • fizyczno-informatyczny,
 • artystyczny,
 • geograficzny,
 • dziennikarski,
 • historyczny.

 

Coraz częściej w szkołach oferowane są również następujące profile klas:

 • językowo-turystyczne,
 • menedżersko-ekonomiczne,
 • psychologiczno-społeczne,
 • społeczno-prawne,
 • prawnicze,
 • politechniczne,
 • przyrodniczo-medyczne,
 • medyczne,
 • ekonomiczno-biznesowe,
 • medialne,
 • europejskie,
 • policyjno-mundurowe,
 • artystyczno-teatralne,
 • programistyczne,
 • e-sportowe.

Pamiętajcie, że w klasie o danym rozszerzeniu spędzicie kilka lat, a następnie prawdopodobnie z tych przedmiotów będziecie zdawać maturę, dlatego ważne jest, by decyzja o tym, jaki profil w liceum wybrać, była naprawdę dobrze przemyślana.

Zobacz także

Jaki profil wybrać w liceum

wyszukiwarka liceów

wyszukiwarka techników

 

Kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły średniej

Podczas rekrutacji do szkoły średniej należy pilnować terminów, zapoznać się z listą dokumentów, jakie należy złożyć do danej szkoły. W głowach wielu uczniów i ich rodziców pojawia się z pewnością w tym czasie także pytanie, kto ma pierwszeństwo do szkoły średniej? Czy są uczniowie uprzywilejowani w jakiś sposób? Jeśli tak – z czego to wynika?

Zobacz kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły średniej

Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Gdy uczniowi uda się już zakwalifikować w procesie rekrutacji do wybranej placówki, czas na kolejne kroki. Co należy zrobić? Żeby potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, uczeń musi w odpowiednim terminie złożyć ostateczną decyzję w sprawie uczęszczania do konkretnej placówki.

Do szkoły należy zanieść odpowiednie dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W niektórych sytuacjach potrzebne może być także:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu przedmiotowego;
 • inne dokumenty dotyczące osiągnięć ucznia;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie (w przypadku kandydatów do szkół branżowych);
 • dokumenty składane odnośnie do nauki za granicą.

Czytaj dalej Jak potwierdzić chęć przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Spis dni wolnych od szkoły, ferii i świąt

Kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta oraz ferie? Poniżej prezentujemy kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

 • Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r. (sobota)
 • Wigilia, Boże Narodzenie – 24-26 grudnia 2023 r. (niedziela-wtorek)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek)
 • Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r. (sobota)
 • Święta Wielkanocne – od 31 marca do 1 kwietnia 2024 r. (niedziela-poniedziałek)
 • Wiosenna przerwa świąteczna – od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r. (środa)
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r. (piątek)
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)

 

Ferie zimowe – kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Terminy ferii 2024 w województwach:

 • od 15 do 28 stycznia 2024 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r. – podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • od 12 do 25 lutego 2024 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

dowiedz się więcej

kalendarz roku szkolnego 2023/2024

egzamin ósmoklasisty

matura 2024

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski