Potop matura 2023

Potop matura 2023

Potop matura 2023

14.05.2023

Potop matura 2023

Uczniowie przed egzaminem maturalnym muszą przyswoić wiele informacji z różnych przedmiotów, również z języka polskiego, który jest obowiązkowy na egzaminie dojrzałości.

Maturzyści zazwyczaj obawiają się egzaminu właśnie z tego przedmiotu, ponieważ wiąże się on z koniecznością przyswojenia bardzo wielu informacji, między innymi treści lektur obowiązkowych. Jest to bardzo ważne, ponieważ pytania na maturze mogą nawiązywać do poszczególnych pozycji z listy lektur obowiązkowych. Ich znajomość jest konieczna także podczas pisania wypracowania.

Warto przed maturą przypomnieć sobie więc treść lektur. Z pewnością nie będzie już czasu na czytanie ich wszystkich od początku, jednak z pomocą mogą tutaj przyjść różnego rodzaju opracowania.

Jedną z lektur, które uczeń musi znać, jest "Potop" Henryka Sienkiewicza. Poniżej przedstawiamy listę pytań jawnych dotyczących tej lektury, a także najważniejsze zagadnienia z nią związane.

Potop - lista pytań jawnych

Lista pytań jawnych, które mogą pojawić się na maturze z języka polskiego w formie ustnej w 2023 roku:

 1. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze

Najważniejsze zagadnienia dotyczące "Potopu" Henryka Sienkiewicza, które mogą pojawić się na maturze to:

 • Powieść historyczna jako gatunek
 • "Potop" – główna problematyka utworu
 • Cechy pozytywne i negatywne szlachty polskiej w "Potopie"
 • Archaizmy w "Potopie"
 • Style w "Potopie"
 • "Potop" jako powieść pisana "ku pokrzepieniu serc
 • Motywy literackie w "Potopie" Henryka Sienkiewicza (motyw podróży, trójkąt romansowy, przebranie, przemiana, porwanie, pojedynki, listy, tajemnicze motywy baśniowe, przepowiednie i proroctwa, motyw westernu).
 • Geneza "Potopu" Henryka Sienkiewicza.
 • Motyw miłości Kmicica i Oleńki
 • Motyw potopu szwedzkiego
 • Przemiana wewnętrzna Kmicica
 • Dyplomacja i intrygi dworskie.

Potop - główni bohaterowie

Potop - główni bohaterowie

 • Andrzej Kmicic
 • Oleńka Billewiczówna
 • Zagłoba
 • Michał Jerzy Wołodyjowski
 • Jan i Stanisław Skrzetuscy
 • Hieronim Radziejowski
 • Janusz i Bogusław Radziwiłłowie
 • Stefan Czarniecki

Potop - czas i miejsce akcji

Akcja utworu obejmuje dwa lata najazdu wojsk szwedzkich na Rzeczpospolitą – od 1655 do 1657 roku. Miejscem akcji można nazwać cały obszar Polski, do którego dotarły nieprzyjacielskie wojska. Akcja pierwszego tomu "Potopu" rozgrywa się na Żmudzi, czyli dzisiejszej Litwie. Miejscami utworu są też miejsca historycznych walk, oblężeń, etc.: Częstochowa (obrona klasztoru), Zamość (obrona miasta), Sokółka (bitwa), Warszawa (obrona miasta, bitwa), Warka (bitwa), Prostki (bitwa). Ostatnie wydarzenia mają miejsce na Żmudzi, w upickim kościele i w Wodoktach (zrękowiny).

Potop - najważniejsze wątki

Główne wątki utworu są dwa, splatają się ze sobą. Pierwszy to wątek historyczno-polityczny. Obejmuje przede wszystkim zdarzenia wojny polsko-szwedzkiej. W nim ukazane są bitwy, układy polityczne, spiski, a także szwedzkie życie społeczne i obyczajowe, które dokumentuje pewną epokę.

Drugi wątek to wątek miłosny, jest on oparty na klasycznym trójkącie. Bohaterami tego romansu są Kmicic i Panna Oleńka. Trzecim bohaterem jest książę Bogusław Radziwiłł. To właśnie on porywa pannę. W tym wątku wybranek musi udowodnić swoje męstwo, żeby zasłużyć na miłość ukochanej.

Potop na maturach w latach ubiegłych (jakie pytania itp.)

"Potop" Henryka Sienkiewicza pojawił się na maturze wiele lat temu, bo w 2015 roku. "Według nich (uczniów) jeden z dwóch tematów do wyboru dotyczył zachowania i stanów emocjonalnych bohaterów cytowanego w arkuszu egzaminacyjnym fragmentu "Potopu" Henryka Sienkiewicza. Fragment ten opisywał przybycie Andrzeja Kmicica do księcia Bogusława Radziwiłła" – czytamy na łamach "dzieje.pl".

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

Na Twitterze można natknąć się na prześmiewcze komentarze uczniów, z których wynika, że "Potop" nie jest lubianą przez nich lekturą. "Dowiedziałam się, o czym był potop minutę przed maturą" – brzmi jeden z komentarzy. Oto kolejny: "Racz nam Panie dać wszystko tylko nie Potop".

"Zaskoczeniem na maturze było to, iż nie było wiersza, a dwie lektury – „Potop” i „Wesele”. A mieliśmy nadzieję na wiersz, nie dramat…" - brzmi komentarz jednej z uczennic, u której na maturze jeden z tematów wypracowania dotyczył właśnie "Potopu". A oto kolejny z uczniowskich komentarzy świadczący o tym, że "Potop" jest dla uczniów trudnym dziełem: ""Idę się utopić. A nie. W sumie już popłynęłam z potopem".

Zobacz także

matura z języka polskiego 2023 - poziom podstawowy

matura z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony

matura ustna z języka polskiego 2023

harmonogram matur 2023

matura 2023 - arkusze

wyniki matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia