Matura 2023 w nowej formule

Matura 2023 w nowej formule

Matura 2023 w nowej formule

24.04.2023

Matura 2023 w nowej formule – jakie zmiany czekają na maturzystów? Kiedy rozpoczną się matury?

Matury w 2023 rozpoczną się już lada dzień. W tym roku egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w dość nietypowy sposób, ponieważ odbędzie się w dwóch formułach – Formule 2023 oraz Formule 2015.

Wynika to z reformy, która została przeprowadzona w 2017 roku. W jej wyniku zostały zlikwidowane gimnazja, a przywrócone czteroletnie licea oraz pięcioletnie technika. Część uczniów będzie musiała zmierzyć się z nową formułą matury zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przestrzegał uczniów, że matura w 2023 roku będzie nieco trudniejsza od tej, która odbywała się w latach poprzednich. Co więcej, wiedza młodych ludzi będzie sprawdzana zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Do matury w Formule 2023 podejdą uczniowie czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Z kolei z maturą w starej odsłonie, czyli w Formule 2015, będą musieli zmierzyć się absolwenci trzyletniego liceum i czteroletniego technikum.

Tłumaczymy, czego dokładnie będą dotyczyć zmiany na egzaminie maturalnym w 2023 roku. Wiedza ta pozwoli się uczniom odpowiednio przygotować do tego „najważniejszego sprawdzianu” w życiu. Przygotowując się do matury, warto przeanalizować arkusze pokazowe przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dobrze, by uczniowie zapoznali się także z Informatorami maturalnymi (w 2023 i 2024 roku należy je czytać razem z aneksem). Poniżej przedstawiamy także harmonogram matur w 2023 roku.

Zmiany na maturze z języka polskiego – Formuła 2023

poziom podstawowy

Jakie zmiany nastąpią na maturze w 2023 roku (w Formule 2023) w porównaniu do starej matury (w Formule 2015)? Najważniejsze zmiany będą dotyczyły matury z języka polskiego w części podstawowej. Uczniowie będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań – będzie to aż 240 minut, czyli 4 godziny. Do tej pory młodzi ludzie mieli 170 minut na napisanie egzaminu.

Egzamin z języka polskiego na pozimie podstawowym będzie składał się z trzech części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną oraz notatki syntetyzującej.

Część ta występuje pod nazwą „Język polski w użyciu”. Uczeń będzie mógł zdobyć za nią 10 punktów i będzie się ona składała z 5-7 zadań, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach.

Z kolei druga część będzie dotyczyła znajomości lektur obowiązkowych i występuje pod nazwą „Test historycznoliteracki”. Maturzyści będą mogli zdobyć za nią aż 15 punktów, rozwiązując poprawnie od 6 do 15 zadań głównie otwartych, które w większości będą oparte na zawartych w arkuszu krótkich tekstach.

Trzecia część obejmuje wypracowanie i można za nią zdobyć najwięcej punktów – 35.

Każdy uczeń przystępujący do matury w tej formule otrzyma dwa arkusze egzaminacyjne – pierwszy z nich będzie zawierał części o nazwach „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki”. W drugim arkuszu uczeń będzie musiał zmierzyć się z wypracowaniem, w którym będzie miał obowiązek uwzględnienia dwóch utworów literackich (w tym jeden, który został wskazany jako obowiązkowy na liście lektur). Uczeń będzie musiał też wziąć pod uwagę dwa konteksty, na przykład kulturowe, historyczne, biograficzne lub społeczne.

Zobacz więcej

język polski pisemny - poziom podstawowy

arkusze maturalne

 

poziom rozszerzony

Zmiany będą dotyczyć także części rozszerzonej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Maturzyści, zamiast 180 minut będą mieć do dyspozycji dłuższy czas, czyli 210 minut. Będą musieli napisać wypracowanie, które będzie zawierało minimum 500 słów. Każdy, kto przystąpi do tego egzaminu, w swojej pracy będzie musiał odwołać się do elementów, które zostaną zawarte w poleceniu, na przykład wybranego kontekstu, tekstu z dwóch różnych epok lub lektury obowiązkowej.

język polski na poziomie rozszerzonym

 

część ustna

Po dwuletniej przerwie w 2023 roku powróci także matura ustna z języka polskiego. Będzie ona wyglądała jednak zupełnie inaczej, niż matura ustna, do której podchodzili uczniowie jeszcze kilka lat temu.

Zestaw egzaminacyjny będzie się składał z dwóch zadań. Pierwsze z nich będzie dotyczyło lektury obowiązkowej. Uczniowie będą mieli jednak możliwość odpowiedniego przygotowania się do tej część, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 110 jawnych pytań – uczniowie będą losować spośród nich.

Drugie zadanie z kolei będzie związane z tekstami kultury. Co to oznacza w praktyce? Każdy maturzysta otrzyma fragment tekstu językowego, literackiego lub ikonograficznego i na jego podstawie będzie musiał odpowiedzieć na zadane pytanie, a także odwołać się do innego tekstu kultury lub tekstu literackiego.

matura ustna z języka polskiego

lista pytań jawnych

Zmiany na maturze z matematyki – Formuła 2023

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w Formule 2023, będą mieć o 10 minut więcej na rozwiązanie zadań w porównaniu z uczniami, którzy będą pisać maturę z tego przedmiotu jeszcze w starej wersji. W Formule 2015 jest to 170 minut, a w Formule 2023 – 180 minut.

Nie zmieni się za to liczba punktów – w obu formułach uczniowie za rozwiązanie zadań będą mogli uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte. Zmieni się za to liczba zadań otwartych – w Formule 2015 było ich 7 (w latach 2015-2020 – 9 zadań), natomiast w Formule 2023 będzie od 7 do 13 zadań otwartych.

Zobacz także

matematyka na poziomie podstawowym

matematyka na poziomie rozszerzonym

jak przygotować się do matury z matematyki

Zmiany na maturze z języka obcego nowożytnego – Formuła 2023

Jakie zmiany zajdą w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego w Formule 2023? Czas pozostanie ten sam – będzie to 120 minut. Oba egzaminy będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Inna będzie jednak maksymalna liczba punktów, jaką uczeń będzie mógł uzyskać. W Formule 2015 za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte; 10 pkt – zadania otwarte. W Formule 2023 za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 32–38 pkt – zadania zamknięte; 28–22 pkt – zadania otwarte.

Inny będzie również oczekiwany poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych. W Formule 2023 będzie to B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), a w Formule 2015 - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Zobacz także

kierunki studiów 2023

Kiedy odbędą się matury w 2023 roku?

Poniżej zamieszczamy dokładną rozpiskę wszystkich egzaminów maturalnych w 2023 roku. Warto dokładnie się z nią zapoznać, by wiedzieć, ile ma się czasu na przygotowanie i powtórki do egzaminu maturalnego z konkretnego przedmiotu.

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 - język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 - język angielski (poziom podstawowy),

 • godz. 14.00 - język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 - matematyka (poziom podstawowy),

 • godz. 14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 - język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

 • godz. 14.00 - filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 - biologia (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 - matematyka (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 - chemia (poziom rozszerzony),

 • Godz. 14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 - geografia (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 - język polski (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 - historia (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 - fizyka (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 - informatyka (poziom rozszerzony),

 • godz. 14.00 - język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

23 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

 • godz. 10:35 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

 • godz. 12:10 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

 • godz. 13:45 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

 • godz. 15:20 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

 • godz. 16:55 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Zobacz więcej 

terminy matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia