Architektura - Rzeszów

Architektura - Rzeszów

Architektura studia - Rzeszów

Peter Zumthor, szwajcarski architekt, powiedział: „Architektura ma swój własny obszar istnienia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym związku z życiem. W moim wyobrażeniu nie jest ona zasadniczo ani przesłaniem, ani znakiem, lecz oprawą i tłem dla przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków po podłodze, dla skupienia przy pracy, dla ciszy snu.” Co można wyczytać z powyższych słów? Między innymi to, że jedną z cech jaką powinien charakteryzować się architekt. Czy można nauczyć się wrażliwości? Raczej nie. A skoro nie wszystkiego można się nauczyć, to znaczy, że Architektura jest wyjątkową dziedziną. 
Kierunek Architektura w Rzeszowie zakłada przygotowanie do profesjonalnego, aktywnego i twórczego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni służącej człowiekowi. Studenci poznają tajniki projektowania architektonicznego, projektowania urbanistycznego, czy konserwacji zabytków, a także zdobywają kwalifikacje do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. 
Kierunek Architektura w Rzeszowie realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Rzeszowie?

Architektura to kierunek specyficzny, nie tylko dlatego, że łączy w sobie wiele, nierzadko abstrakcyjnych zagadnień. Aby dołączyć do grona studentów należy wziąć udział w konkursie świadectw, w którym trzeba pochwalić się dobrą oceną z matematyki. Czy to koniec? Nie. Kolejnym etapem rekrutacji jest egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia plastyczne kandydata. Wymagania na kierunek Architektura w Rzeszowie są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można: budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, sztuki plastyczne i techniki warsztatowe, konstrukcje budowlane, projektowanie osadnictwa wiejskiego, fizyka budowli, infrastruktura techniczna miasta.

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Rzeszowie?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Architektura w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Rzeszowie? 

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną nie wiadomą: gdzie studiować? Jakie ma kierunek Architektura w Rzeszowie opinie? Błażej, student Architektury mówi:
„Studiuję Architekturę bo ją kocham. Studiuję w Rzeszowie, bo go kocham. To proste. W życiu trzeba kierować się tym, co najważniejsze, a najważniejsza jest właśnie miłość. Pasja, radość – to powinno dawać nam energię do działania, a to miasto właśnie takie jest. „
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

Komentarze (0)