Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Finanse i rachunkowość – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

T. Harv Eker powiedział: „Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”, i te słowa idealnie wprowadzają nas w zakres wiedzy i umiejętności, który zdobywa się studiując Finanse i rachunkowość. Dziedzina ta odpowiada na wiele pytań, miedzy innymi, jak funkcjonują banki i instytucje finansowe, oraz na czym polega otwarta gospodarka rynkowa. A w którym mieście można zadawać pytania związane z tą dziedziną? W Rzeszowie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie zakłada nabycie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci otrzymują wybór specjalności, w których mogą się doskonalić. Czekają na nich: Rachunkowość i podatki, Bankowość i rynki kapitałowe. 

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie to kierunek dla tych, którzy interesują się pieniądzem i wszystkim, co się z nim dzieje.

 

Dla kogo te studia

Rozważenie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów w sposób rozsądny jest szczególnie ważne w perspektywie dalszego życia zawodowego oraz samej edukacji na studiach – w końcu wybór najbardziej dopasowanej do nas drogi życiowej będzie kluczowe dla czerpania pełni satysfakcji z codziennego życia. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Szczególnie ważną umiejętnością, jaką powinieneś posiadać kandydując na ten kierunek, jest ta związana z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Łatwość w przyswajaniu wiedzy z dziedziny królowej nauk pozwoli na bezstresowe przejście przez większość egzaminów na studiach. Ponadto umiłowanie do pieniądza i wykonywania operacji finansowych to kolejne ważne cechy kandydata. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się na Finansach i rachunkowości w Rzeszowie, nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę!

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Rzeszów

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Nie trudno odgadnąć, że za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw i nie trudno odgadnąć także, najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Przeprowadzanie operacji na finansach, wchodzących w skład skarbu państwa, to niezwykle odpowiedzialna rola, wymagająca dobrze ugruntowanych umiejętności.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 14.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 18.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 14.09.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa Termin rekrutacji I stopnia:
do 18.07.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 18.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 09.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 16.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W RZESZOWIE

KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie w celu ułatwienia życia swoim studentom, oferują możliwość podjęcia niektórych kierunków studiów w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji powinna być rozważona przez tych, którzy są w stanie poświęcić znaczną większość swojego czasu na zdobywanie wyższego wykształcenia, a regularność i systematyczność zdobywanej wiedzy w trakcie pięciu dni w tygodniu to dla nich atut. Studia niestacjonarne to ukłon między innymi w stronę pełnoetatowych pracowników, zdobywających doświadczenie zawodowe równolegle z edukacją na studiach wyższych.

Tryb ten, pomimo wielu atutów i względnej wolności, wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat za czesne. Pamiętaj, że bez względu na to, jaki tryb wybierzesz, prawdopodobnie będziesz miał jednakowe szanse na dzisiejszym rynku pracy, jak wszyscy inni absolwenci Finansów i rachunkowości w Rzeszowie.

 

Program studiów, wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarność Finansów i rachunkowości, co jest niewątpliwym atutem tego kierunku, motywuje studentów do zgłębienia kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Przygodę z opisywanym kierunkiem rozpoczniesz od poszerzenia znanej już wiedzy matematycznej o całkiem nowe umiejętności, takie jak matematyka aktuarialna, wykonywanie obliczeń finansowych przy użyciu specjalistycznych programów statystycznych oraz analizowanie danych przedstawiony za pomocą różnorakich wykresów.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

  • podstawy zarządzania,
  • prawo gospodarcze,
  • statystyka,
  • audyt wewnętrzny,
  • rynki finansowe,
  • ubezpieczenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie charakteryzują się różnym czasem trwania, który uzależniony jest od ich specyfiki oraz, przede wszystkim, odgórnych ustaleń, które są efektem między innymi tytułu gwarantowanego przez ich ukończenie. Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich. Każdy z przyszłych absolwentów, zanim zdobędzie upragnione wykształcenie wyższe, poświęci trzy lata na zdobycie koniecznych kompetencji kierunkowych. Studia magisterskie drugiego stopnia zawierają się w dwuletnim cyklu nauki, którego ukończenie zapewni znaczne poszerzenie posiadanych kompetencji i znacznie zwiększy atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy.

Czas trwania studiów na kierunku finanse i rachunkowość na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ RZESZÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość na poszczególnych uczelniach

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
90
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
130
II stopnia:
150
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
100
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Zanim aplikujesz na studia w Rzeszowie na kierunku Finanse i rachunkowość, powinieneś zgłębić nieco informacji nie tylko na temat wiodących w procesie rekrutacji przedmiotów i sposobów dostania się na ten kierunek, ale również szczegółowe ustalenia odnośnie procesu aplikacji, aby w sposób w pełni świadomy zasilić grono studentów wymarzonego kierunku.

Absolwenci szkół średnich, mający egzamin maturalny przed sobą, powinni już dziś pomyśleć o tym, jak istotne jest uzyskanie jak najwyższego wyniku procentowego z rozszerzonego egzaminu z matematyki i przystąpić do powtarzania materiału. Jeśli należysz do wspomnianego grona przyszłych maturzystów, zwróć także uwagę na język angielski – to drugi w kolejności przedmiot liczący się na drodze rekrutacji.

Rekrutacja dla ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia będzie wyglądała analogicznie. W konkursie, efektem którego ma być wyłonienie najlepszych kandydatów, wezmą udział oceny z dyplomu ukończenia tego etapu edukacji, dlatego warto postarać się, żeby jak najlepiej zdać wszystkie egzaminy.

Alternatywnym sposobem na dostanie się na studia ekonomiczne w Rzeszowie jest uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, jak na przykład Olimpiada Matematyczna. Zaszczytny tytuł pozwoli nie tylko na pochwalenie się najbliższym, ale również otworzy wszystkie możliwe furtki edukacyjne.

 

Proces rekrutacji i potrzebne dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to pierwszy krok na drodze do ukończenia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie. Warto pamiętać, aby podczas wypełniania znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza, posługiwać się jedynie prawdziwymi informacjami dotyczącymi osiągniętych wyników maturalnych. Podanie błędnych danych może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Dokumentami potrzebnymi do zwieńczenia procesu rekrutacji, będą prawdopodobnie: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia edukacji oraz formularz ze strony internetowej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Odpowiedź nasuwa się niemal automatycznie – zapewniającą codzienny kontakt z pieniędzmi, wymagającą wykonywania różnorakich operacji na liczbach, dobrze płatną oraz potrzebną współczesnemu rynkowi pracy. Jeżeli perspektywy zawodowe, jakie oferuje dany kierunek studiów, to główny predyktor twojego zainteresowania, Finanse i rachunkowość z dużym prawdopodobieństwem trafią w twoje gusta.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach zajmujących się nieustannym obrotem pieniędzy, jak na przykład bankach. Ze względu na konieczność podejmowania codziennego kontaktu z klientem, który bywa kapryśny i wymagający, podejmując pracę o tej specyfice, powinieneś czuć się kompetentny do sprostania wymaganiom ludzi, zachowując przy tym asertywność.

Każdy, kto ukończy Finanse i rachunkowość w Rzeszowie, będzie mógł również pomyśleć o pracy w:

  • funduszach inwestycyjnych,
  • firmach leasingowych,
  • organizacjach społecznych,
  • własnej działalności gospodarczej,

 

gdzie zdobyte na studiach kompetencje z zakresu zarządzania i gospodarowania szeroko pojętymi zasobami finansowymi będą na wagę złota, doprowadzając firmę na szczyt hierarchii.

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie opinie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Martyna, studentka trzeciego roku Finansów i rachunkowości w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze się śmieję, że studiuję Finanse i rachunkowość bo lubię pieniądze. No, pewnym sensie to prawda – w końcu kto z nas nie chciałby prowadzić takiego życia, które pozwala na zakup wszystkiego, na co tylko mamy ochotę? Ale ważniejsze jest to, że zawsze interesowało mnie co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak one funkcjonują, działają i tak dalej. W Rzeszowie, na studiach, zaczęłam się tego wszystkiego dowiadywać.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)