Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

T. Harv Eker powiedział: „Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”, i te słowa idealnie wprowadzają nas w zakres wiedzy i umiejętności, który zdobywa się studiując Finanse i rachunkowość. Dziedzina ta odpowiada na wiele pytań, miedzy innymi, jak funkcjonują banki i instytucje finansowe, oraz na czym polega otwarta gospodarka rynkowa. A w którym mieście można zadawać pytania związane z tą dziedziną? W Rzeszowie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie zakłada nabycie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci otrzymują wybór specjalności, w których mogą się doskonalić. Czekają na nich: Rachunkowość i podatki, Bankowość i rynki kapitałowe. 

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie to kierunek dla tych, którzy interesują się pieniądzem i wszystkim, co się z nim dzieje.

 

Dla kogo te studia

Rozważenie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów w sposób rozsądny jest szczególnie ważne w perspektywie dalszego życia zawodowego oraz samej edukacji na studiach – w końcu wybór najbardziej dopasowanej do nas drogi życiowej będzie kluczowe dla czerpania pełni satysfakcji z codziennego życia. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Szczególnie ważną umiejętnością, jaką powinieneś posiadać kandydując na ten kierunek, jest ta związana z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Łatwość w przyswajaniu wiedzy z dziedziny królowej nauk pozwoli na bezstresowe przejście przez większość egzaminów na studiach. Ponadto umiłowanie do pieniądza i wykonywania operacji finansowych to kolejne ważne cechy kandydata. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się na Finansach i rachunkowości w Rzeszowie, nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę!

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek finanse i rachunkowość możesz studiować na:

Wydział Ekonomii UR

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Nie trudno odgadnąć, że za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw i nie trudno odgadnąć także, najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Przeprowadzanie operacji na finansach, wchodzących w skład skarbu państwa, to niezwykle odpowiedzialna rola, wymagająca dobrze ugruntowanych umiejętności.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

  • podstawy zarządzania,
  • prawo gospodarcze,
  • statystyka,
  • audyt wewnętrzny,
  • rynki finansowe,
  • ubezpieczenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W RZESZOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie w celu ułatwienia życia swoim studentom, oferują możliwość podjęcia dowolnego kierunku studiów w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji powinna być rozważona przez tych, którzy są w stanie poświęcić znaczną większość swojego czasu na zdobywanie wyższego wykształcenia, a regularność i systematyczność zdobywanej wiedzy w trakcie pięciu dni w tygodniu to dla nich atut. Studia niestacjonarne to ukłon w stronę pełnoetatowych pracowników, zdobywających doświadczenie zawodowe równolegle z edukacją na studiach wyższych.

Tryb ten, pomimo wielu atutów i względnej wolności, posiada kilka wad. Jedną z zasadniczych jest konieczność uiszczania systematycznych opłat za czesne. Pamiętaj, że bez względu na to, jaki tryb wybierzesz, będziesz miał jednakowe szanse na dzisiejszym rynku pracy, jak wszyscy inni absolwenci Finansów i rachunkowości w Rzeszowie.

 

Program studiów, wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarność Finansów i rachunkowości, co jest niewątpliwym atutem tego kierunku, wymusza na studentach zgłębienie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Przygodę z opisywanym kierunkiem rozpoczniesz od poszerzenia znanej już wiedzy matematycznej o całkiem nowe umiejętności, takie jak matematyka aktuarialna, wykonywanie obliczeń finansowych przy użyciu specjalistycznych programów statystycznych oraz analizowanie danych przedstawiony za pomocą różnorakich wykresów.

 

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie charakteryzują się różnym czasem trwania, który uzależniony jest od ich specyfiki oraz, przede wszystkim, odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich. Każdy z przyszłych absolwentów, zanim zdobędzie upragnione wykształcenie wyższe, poświęci trzy lata na zdobycie koniecznych kompetencji kierunkowych. Studia magisterskie drugiego stopnia zawierają się w dwuletnim cyklu nauki, którego ukończenie zapewni znaczne poszerzenie posiadanych kompetencji i znacznie zwiększy atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Zanim aplikujesz na studia w Rzeszowie na kierunku Finanse i rachunkowość, powinieneś zgłębić nieco informacji nie tylko na temat wiodących w procesie rekrutacji przedmiotów i sposobów dostania się na ten kierunek, ale również szczegółowe ustalenia odnośnie procesu aplikacji, aby w sposób w pełni świadomy zasilić grono studentów wymarzonego kierunku.

Absolwenci szkół średnich, mający egzamin maturalny przed sobą, powinni już dziś pomyśleć o tym, jak istotne jest uzyskanie jak najwyższego wyniku procentowego z rozszerzonego egzaminu z matematyki i przystąpić do powtarzania materiału. Jeśli należysz do wspomnianego grona przyszłych maturzystów, zwróć także uwagę na język angielski – to drugi w kolejności przedmiot liczący się na drodze rekrutacji.

Rekrutacja dla ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia będzie wyglądała analogicznie. W konkursie, efektem którego ma być wyłonienie najlepszych kandydatów, wezmą udział oceny z dyplomu ukończenia tego etapu edukacji, dlatego warto postarać się, żeby jak najlepiej zdać wszystkie egzaminy.

Alternatywnym sposobem na dostanie się na studia ekonomiczne w Rzeszowie jest uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, jak na przykład Olimpiada Matematyczna. Zaszczytny tytuł pozwoli nie tylko na pochwalenie się najbliższym, ale również otworzy wszystkie możliwe furtki edukacyjne.

 

Proces rekrutacji i potrzebne dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to pierwszy krok na drodze do ukończenia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie. Warto pamiętać, aby podczas wypełniania znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza, posługiwać się jedynie prawdziwymi informacjami dotyczącymi osiągniętych wyników maturalnych. Podanie błędnych danych może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Dokumentami potrzebnymi do zwieńczenia procesu rekrutacji, będą: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia edukacji oraz formularz ze strony internetowej.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Odpowiedź nasuwa się niemal automatycznie – zapewniającą codzienny kontakt z pieniędzmi, wymagającą wykonywania różnorakich operacji na liczbach, dobrze płatną oraz potrzebną współczesnemu rynkowi pracy. Jeżeli perspektywy zawodowe, jakie oferuje dany kierunek studiów, to główny predyktor twojego zainteresowania, Finanse i rachunkowość z dużym prawdopodobieństwem trafią w twoje gusta.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach zajmujących się nieustannym obrotem pieniędzy, jak na przykład bankach. Ze względu na konieczność podejmowania codziennego kontaktu z klientem, który bywa kapryśny i wymagający, podejmując pracę o tej specyfice, powinieneś czuć się kompetentny do sprostania wymaganiom ludzi, zachowując przy tym asertywność.

Każdy, kto ukończy Finanse i rachunkowość w Rzeszowie, będzie mógł również pomyśleć o pracy w:

  • funduszach inwestycyjnych,
  • firmach leasingowych,
  • organizacjach społecznych,
  • własnej działalności gospodarczej,

gdzie zdobyte na studiach kompetencje z zakresu zarządzania i gospodarowania szeroko pojętymi zasobami finansowymi będą na wagę złota, doprowadzając firmę na szczyt hierarchii.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie opinie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Martyna, studentka trzeciego roku Finansów i rachunkowości w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze się śmieję, że studiuję Finanse i rachunkowość bo lubię pieniądze. No, pewnym sensie to prawda – w końcu kto z nas nie chciałby prowadzić takiego życia, które pozwala na zakup wszystkiego, na co tylko mamy ochotę? Ale ważniejsze jest to, że zawsze interesowało mnie co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak one funkcjonują, działają i tak dalej. W Rzeszowie, na studiach, zaczęłam się tego wszystkiego dowiadywać.”

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W RZESZOWIE

Komentarze (0)