Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów

Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów

Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

mechanika i budowa maszyn 

Odkryj mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PRZ. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6380 zł.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn +

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw. Nie będzie niespodzianką informacja, że najważniejszym w nim przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

 

Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: dynamika maszyn, napędy mechaniczne, energetyka a środowisko, materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej, termodynamika techniczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Kilkadziesiąt lat temu niektórzy przewidywali, że maszyny zawładną ludźmi i całym światem. Wizja ta dzieliła ludzkość na zagorzałych zwolenników, twierdzących, że po jej spełnieniu rola człowieka przestanie sprowadzać się jedynie do wykonywanej przez niego pracy oraz tych, którzy bali się nadchodzących zmian z obawy przed masowymi zwolnieniami pracowników na korzyść tworzenia coraz większej liczby maszyn i robotów.

Ta mocno przesadna teza o całkowitym wyparciu człowieka przez maszyny zdolne do przeprowadzania logicznych operacji umysłowych, prowadzących do podporządkowania całego świata nie znalazła szerokiej rzeszy zwolenników co widać wyraźnie dzisiaj, w czasach, w których człowiek projektuje maszyny, mające pomagać w pracy, odkrywaniu, badaniu, leczeniu. Innymi słowy – twórcą każdej maszyny jest człowiek lub zespół fachowców, co daje nam szeroko rozumianą przewagę nad wytworami współczesnej, idącej ciągle naprzód, techniki.

Mechanika i budowa maszyn to kierunek niełatwy, jak niemal wszystkie studia inżynierskiemający za zadanie kształcić w zakresie mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. W którym mieście można zgłębić tę dziedzinę, aby stać się dobrze opłacanym specjalistą? W Rzeszowie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie zakłada realizację długiej listy, na której widnieją umiejętności niezbędne do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów związanych z maszynami i urządzeniami. Studenci uzyskują wiedzę z obszaru technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, czy bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie zakłada różne specjalności, wśród których wymienić można: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Organizacja produkcji, Pojazdy samochodowe, Programowanie i automatyzacja obróbki, Napędy mechaniczne. A wszystko to na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które zazwyczaj trwają  od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające zazwyczaj od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Różnorodność w zakresie ukierunkowania horyzontów myślowych, zainteresowań, wrodzonych cech, temperamentu i predyspozycji każdego człowieka na świecie sprawia, że niemożliwe staje się wyodrębnienie jednej konkretnej dziedziny, dopasowanej do wszystkich ludzi na świecie. Dlatego też Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie nie jest dla każdego. Zastanawiasz się, czy powinieneś kandydować na ten kierunek?

Warto pomyśleć o aplikacji na opisywany kierunek edukacji, jeśli:

 • od zawsze pasjonowałeś się nowinkami technicznymi, zgłębiając je wszystkie,
 • osiągałeś duże sukcesy w nauce przedmiotów ścisłych z matematyką na czele,
 • pragniesz zdobyć uprawnienia do wykonywania dobrze płatnego zawodu,
 • posiadasz dużą wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia,
 • potrafisz odnaleźć się w świecie elektroniki i szeroko pojętych nauk ścisłych.

 

Niektóre  Kierunki studiów w Rzeszowie oferują przyszłym studentom dwie możliwości zdobywania wiedzy kierunkowej – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Chciałbyś dowiedzieć się, która z opcji będzie najwłaściwsza dla ciebie? Wiele zależy od twojego dotychczasowego trybu życia i planów na przyszłość. Jeżeli myślisz o tym, aby w największym stopniu poświęcić się zdobywaniu wyższego wykształcenia w ramach opisywanego kierunku studiów, powinieneś zdecydować się na studia stacjonarne. Zagwarantują ci one szansę na regularne przyswajanie wiedzy i umiejętności bez konieczności uiszczania opłat za czesne oraz nadrabiania różnic programowych w domu.

Tryb niestacjonarny powinien cię zainteresować, jeżeli chcesz podjąć pracę zawodową na pełen etat lub marzysz o większej ilości czasu tylko dla siebie w tygodniu, bowiem studia zaoczne mają charakter zjazdów odbywających się najczęściej w dwa weekendy każdego miesiąca. Należy pamiętać, że wybór trybu niestacjonarnego wiąże się z obowiązkiem uiszczania regularnych opłat za czesne. Bez względu na to, co ostatecznie wybierzesz, twoje szanse na rynku pracy będą takie same, jak całej reszty absolwentów Mechaniki i budowy maszyn.

 

4. Wiedza i umiejętności

Techniczny charakter, jaki mają takie kierunki studiów w Rzeszowiejak Mechanika i budowa maszyn, sprawia, że większość składających się na siatkę studiów przedmiotów będzie oscylowała niezwykle blisko królowej nauk oraz dziedzin pokrewnych. Rozpoczęcie edukacji od przypomnienia i uporządkowania znanych z poprzednich lat nauki wiadomości będzie stanowiło stabilny fundament pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji.

Do szerokiej bazy umiejętności systematycznie nabywanych przez studentów Mechaniki i budowy maszyn bez wątpienia można zaliczyć: projektowanie i tworzenie urządzeń elektronicznych, zasady działania poszczególnych podzespołów, wykonywanie napraw w obrębie uszkodzonych mechanicznie części, a także wykonywanie komputerowych symulacji, poprzedzających realizację danego projektu.

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Rzeszowie na kierunku Mechanika i budowa maszyn są typowymi przedstawicielami studiów inżynierskich. Co to oznacza w praktyce? Cykl kształcenia będzie składał się z dwóch komplementarnych etapów, z których pierwszy będzie miał charakter trwającej trzy i pół roku edukacji, której zwieńczeniem jest zdobycie dyplomu inżyniera.

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn dają niepowtarzalną szansę na pogłębienie zdobytych na poprzednim etapie kształcenia kompetencji oraz zdobycie całkiem nowych, co zwiększy atrakcyjność absolwentów na dzisiejszym, niezwykle wymagającym rynku pracy. Pamiętaj, że program kształcenia, jaki oferuje Politechnika Rzeszowska, najczęściej nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia Mechaniki i budowy maszyn na drugim stopniu.

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowiektóre zdecydowały się sprostać niezwykle wymagającemu zadaniu polegającemu na wykształceniu specjalistycznej kadry fachowców z dziedzin nauk technicznych, zazwyczaj ustanowiły dość rygorystyczne procedury rekrutacyjne, którym mogą sprostać tylko najlepsi, jednak nawet oni nie będą w stanie tego zrobić, jeśli odpowiednio wcześnie nie zgłębią regulaminu ustalonego przez wybraną uczelnię.

Żeby dostać się na Mechanikę i budowę maszyn w Rzeszowie, należy jak najlepiej zdać rozszerzoną maturę z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego, bowiem właśnie te przedmioty są wiodące dla opisywanego kierunku studiów. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni szczególnie przyłożyć się do uzyskania jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

Doskonałą alternatywą dla zdolnych, jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych – w ten sposób można otworzyć furtki do wielu możliwości.

 

Rekrutacja i dokumenty

Aby zgłosić swoją kandydaturę, wyrażając tym samym chęć podjęcia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, wystarczy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej każdego ośrodka akademickiego, formularz. Po ogłoszeniu list przyjętych należy donieść:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • fotografię do legitymacji studenckiej
 • dokument tożsamości
 • formularz pobrany ze strony internetowej uczelni

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie? Odpowiedź na to pytanie niewątpliwie chcieliby znać wszyscy świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich, którzy marzą o podjęciu tych studiów i zgłębieniu wszystkich wiadomości kierunkowych. Nic w tym dziwnego, perspektywy zawodowe są bowiem jednym z głównych predyktorów przystępowania do danego kierunku studiów.

Absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w Rzeszowie znajdą zatrudnienie przede wszystkim w szeroko rozumianych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a jako że tych nie brakuje, nie będzie można liczyć na przedłużające się okresy bierności zawodowej.

Praca w jednostkach projektowych oraz jednostkach konstrukcyjnych pozwoli na tworzenie własnych planów oraz późniejszą ich realizację, nie dopuszczając do pojawienia się nudy i wypalenia zawodowego.

Ponadto każdy z absolwentów Mechaniki i budowy maszyn w Rzeszowie będzie mógł poszukać zatrudnienia w:

 • jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • hutnictwie.

oraz własnej działalności gospodarczej, o ile posiada potrzebne kompetencje przywódcze i z dziedziny zarządzania.

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Rzeszowie opinie?

Rafał, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Rzeszowie, mówi:

„Na początku nie wiedziałem, gdzie chciałbym studiować. Wiedziałem jaki kierunek, ale w którym mieście, nie miałem pojęcia. Zacząłem porównywać oferty edukacyjne, specjalności, a nawet grona wykładowców. Rzeszów okazał się najlepszym wyborem. Podjąłem ostateczną decyzję, rekrutacja poszła jak po maśle, spakowałem się i ruszyłem. To była dobra decyzja.”

Kierunki inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)