Politechnika Świętokrzyska - rekrutacja na studia II stopnia

Politechnika Świętokrzyska - rekrutacja na studia II stopnia

Studia Kielce - Politechnika Świętokrzyska

10.02.2022

Politechnika Świętokrzyska - rekrutacja na studia II stopnia

W Politechnice Świętokrzyskiej od 31 stycznia 2022 roku do 4 marca trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

Kandydaci na słuchaczy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 muszą złożyć dokumenty w formie papierowej w wybrane dni: 18, 25 lutego lub 3, 4 marca 2022 roku. 4 marca zostaną ogłoszone listy rankingowe.

W ofercie kształcenia znajdują się kierunki takie jak: informatyka, architektura, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, a także budownictwo. Kandydaci na studia na kierunku inżynieria środków transportu, podczas trwania studiów, poszerzą swoją wiedzę z zakresu: organizacji i zarządzania procesami oraz przedsiębiorstwami transportowymi, a także wymagań formalnoprawnych i technicznych niezbędnych do utworzenia małej firmy transportowej.

Absolwenci budownictwa posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji i technologii budownictwa, projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, a także opracowywania i realizacji programów badawczych. Geodezja i kartografia to kierunki przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu między innymi: gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii.

 

Studia w Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią wyższą techniczną zlokalizowaną w Kielcach. Szkoła wyższa kształci kadrę naukowo-techniczną, która w pełni jest przygotowana do kontynuowania kariery zawodowej. Kandydaci na studia w Politechnice Świętokrzyskiej mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Świętokorzyska kierunki studiów

W rankingu popularności króluje informatyka, która w każdym roku przyciąga rzeszę kandydatów. Zapotrzebowanie na rynku pracy na informatyków rośnie z roku na rok. Podczas toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: tworzenia gier komputerowych, projektowania złożonych systemów informatycznych, a także tworzenia programów na urządzenia mobilne. Program kształcenia został rzetelnie przygotowany, tak aby studenci otrzymali pożądane kwalifikacje.

Wysoko w rankingu plasuje się budownictwo, na które podczas rekrutacji na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 było bardzo dużo kandydatów, co wpłynęło na to, że znalazło się zaraz po informatyce na liście popularności. Podczas zajęć studenci zdobywają podstawową wiedzę inżynierską. Absolwenci przygotowani są między innymi do: kierowania wykonawstwem niektórych typów obiektów budowlanych, a także nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Na kolejnym miejscu znajduje się automatyka i robotyka, kierunek rozchwytywany przez kandydatów podczas każdej rekrutacji. Przedmioty prowadzone są przez znamienitych pracowników naukowych z Politechniki Świętokrzyskiej. Podczas toku studiów słuchacze rozwiną swoje umiejętności związane z programowaniem, projektowaniem i eksploatacją oraz integracją urządzeń automatyki w zastosowaniach przemysłowych.

Warto zwrócić uwagę również na ekonomię i logistykę, oba kierunki charakteryzują się bardzo wysokim poziomem kształcenia. Podczas wykładów i ćwiczeń słuchacze zdobędą wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Pracownicy, którzy ukończyli architekturę lub mechanika i budowę maszyn, są poszukiwani przez pracodawców na rynku pracy. Wykładowcy akademiccy przekazują wiedzę przy wykorzystaniu nowych trendów naukowych i dbają o jak najwyższą jakość kształcenia.

Komentarze (0)