Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - rekrutacja na semestr letni

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - rekrutacja na semestr letni

Studia Łódź - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

16.02.2022

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - rekrutacja na semestr letni

W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi od 6 grudnia 2021 roku trwa rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia. Nabór na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 trwa do 28 lutego 2022 roku. W ofercie uczelni znajdują się kierunki takie jak: pedagogika, logistyka, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.

Zajęcia rozpoczynają się od marca 2022 roku i odbywają się w formie on-line na platformie edukacyjnej Blackboard Learn Ultra. W ciągu roku w łódzkiej fili Społecznej Akademii Nauk odbywa się pięć zjazdów. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, w zależności od wybranego kierunku.

 

Studia w Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest prężnie rozwijająca się szkołą wyższą. Uczelnia może poszczycić się wysoką pozycją na rynku pracy, a także profesjonalną kadrą wykładowców. SAN wychodzi naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a także oczekiwaniom kandydatów i oferuje praktyczne kierunki kształcenia takie jak: informatyka, logistyka lub administracja.

Sprawdź SAN w Łodzi kierunki studiów

Kandydaci na studia w Społecznej Akademii Nauk mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W rankingu najpopularniejszych kierunków studiów informatyka znajduję się w ścisłej czołówce. Kierunek dostosowany jest do dynamicznie zmieniających się nowoczesnych technologii. Studenci podczas 7 semestrów zdobędą wiedzę z zakresu: projektowania i programowania systemów informatycznych, obsługiwania edytora grafiki rastrowej i wektorowej 2D, a także programowania i administrowania baz danych.

Zarządzanie plasuje się na drugim miejscu na liście popularnych kierunków. W zeszłorocznej rekrutacji kierunek przyciągnął rzeszę kandydatów. Słuchacze podczas toku studiów zdobędą wiedzę z zakresu: rozwiązywania i diagnozowania problemów w działalności w wymiarze lokalnym i międzynarodowym, a także analizy przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze psychospołecznym i gospodarczym. Studenci mają do wyboru cztery specjalności.

Wysoko w rankingu znajduje się psychologia i prawo, kierunki z roku na rok przyciągają wielu kandydatów. Studenci prawa zdobywają wiedzę z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, a także udzielania pomocy prawnej. Zajęcia prowadzone są zgodnie z nowatorskim modelem kształcenia „law in action”.

Warto zwrócić uwagę na kierunki takie jak: finanse i rachunkowość oraz administracja. Programy kształcenia zostały przygotowane z pełną precyzją, tak aby studenci otrzymali niezbędną wiedzę do pracy w zawodzie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mogą podjąć pracę związaną z: rozliczaniem i obsługą finansową firm oraz przedsiębiorstw, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także bankowością. Studenci administracji podczas toku studiów zdobędą wiedzę związaną ze strukturami szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej.

Filologia angielska, grafika i logistyka to kierunki, po których absolwenci nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Przedmioty prowadzone są przez cenionych wykładowców akademickich, którzy podążają za nowymi trendami naukowymi. Kierunki takie jak: fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika, a także pielęgniarstwo to rozchwytywane kierunki na uczelni. Studenci podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zdobywają niezbędne kwalifikacje.

Komentarze (0)