Grafika - Łódź

Grafika - Łódź

Grafika - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

grafika

Odkryj kierunek grafika w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Grafika studia Łódź | woj. Łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Nie bez powodu mówi się, że prawdziwi artyści najczęściej doceniani są po śmierci – biografia wielu ludzi sztuki zwykle nie było usłane różami. Wyrażane przez nich emocje i przemyślenia względem otaczającej rzeczywistości w postaci obrazów, zlepek zdań, czy też rysunków nie przynosiły im zysku. Przykładem potwierdzającym to zjawisko jest chociażby Norwid, żyjący przez większość dorosłego życia w skrajnym ubóstwie, umierający w przytułku dla bezdomnych, którego twórczość jest obecnie uznawana przez wielu krytyków literackich za swoiste arcydzieło.

Nikogo nie dziwi już fakt, że pomysł podjęcia studiów artystycznych przez młodych ludzi nie spotyka się z entuzjazmem ze strony najbliższych. Przeciwnie – rodzina, chcąc wyperswadować pomysł wstąpienia na trudną ścieżkę artystyczną, często sięga po środki powodujące długotrwałe konflikty wśród krewnych. Całe szczęście, współczesny rozwój uczelni wyższych wyszedł naprzeciw młodym ludziom sztuki, poprzez stworzenie studiów na kierunku Grafika, będących interdyscyplinarnym połączeniem zagadnień typowo artystycznych z uznawaną za najbardziej opłacalną i przyszłościową branżą IT.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia na kierunku Grafika w Łodzi nie należą do najprostszych. Przyszły student musi być gotów na przyswojenie szerokiej wiedzy teoretycznej, popartej kompetencjami praktycznymi. W zależności od wybranej łódzkiej uczelni, siatka studiów będzie się nieco różnić, jednak nie na tyle, aby zróżnicować możliwości zawodowe, które zaistnieją dla każdego absolwenta.

Łódzcy lokalni patrioci oraz pasjonaci tego punktu centralnego na mapie kraju mają szczególnie dobrą sytuację, jeśli chodzi o możliwość podjęcia studiów na kierunku Grafika. Aż sześć łódzkich uczelni postanowiło poszerzyć swój repertuar kształcenia o ten innowacyjny kierunek! Oznacza to możliwość dopasowania programu studiów do indywidualnych predyspozycji i upodobań, a co za tym idzie - dokonania najlepszego z możliwych wyborów.

Jeśli obszar kreślony przez twoją wyobraźnię jest niemal nieograniczony, twoje prace plastyczne wyróżniały się na tle innych, jesteś wszechstronnie uzdolniony i chciałbyś w przyszłej pracy znaleźć wspólny mianownik dla artystycznego zamiłowania oraz niezwykle dobrze prosperującej branży IT, to studia na kierunku Grafika w Łodzi z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Łodzi?

     Aby dostać się na studia na kierunku Grafika w Łodzi, należy upewnić się co do posiadanego talentu artystycznego oraz podstawowych umiejętności poruszania się w świecie IT. Biletem wstępu na studia pierwszego stopnia jest konkurs świadectw maturalnych, a w przypadku studiów drugiego stopnia – konkurs dyplomów.

     Przedmiotami wiodącymi na tym kierunku są: matematyka, informatyka oraz język obcy – w związku z tym warto przyłożyć się do nauki tych przedmiotów, aby osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym i móc od października zacząć studia na kierunku Grafika na jednej z łódzkich uczelni.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W ŁODZI

     Harmonogram rekrutacji +

     Studia artystyczne mają bardziej rozbudowany harmonogram rekrutacji niż inne kierunki studiów. Jeżeli myślisz o nich poważnie, powinieneś szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci najpierw rejestrują się na elektronicznych platformach wybranych przez siebie uczelni i na ogół pierwsza informacja, jaką otrzymują, jest związana z tym, czy zostali zakwalifikowani do autoprezentacji i egzaminów wstępnych, które odbywają się w połowie lipca. To przede wszystkim od sprawdzianów wstępnych zależy, czy kandydaci dostaną się na studia w Łodzi na kierunku grafika.

     Jeżeli na studia nie zakwalifikowałeś się w pierwszym terminie, to nic straconego, ponieważ uczelnie w Łodzi bardzo często otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji. Tak dzieje się również w przypadku studiów artystycznych. Te dodatkowe etapy rekrutacji umożliwiają zakwalifikowanie się tym kandydatom, którzy z różnych przyczyn nie dostali się na studia podczas rekrutacji lipcowej. Musisz mieć jednak świadomość, że studia na kierunku grafika wymagają wielu predyspozycji i uzdolnień, a oczywiste jest, że nie są one posiadane przez wszystkich absolwentów szkół średnich.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Łodzi na kierunek grafika, musisz bardzo dobrze zapoznać się z zestawem podstawowych dokumentów. Ich terminowe dostarczenie, to bardzo ważny etap. Jego zaniedbanie sprawi, że nawet jeżeli dostałeś się na studia, to i tak zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Zorientuj się, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności i zrób to odpowiednio wcześnie. Wymogi poszczególnych uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, wszelkie konkretne informacje znajdziesz już na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na pewno wśród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się znaleźć:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
     • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju umowy.

     Rekrutacja na studia na kierunku grafika może wiązać się także z odpowiednio wczesnym dostarczeniem teczki z portfolio kandydatów.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne na studiach artystycznych mogą być nieznacznie wyższe niż w przypadku innych kierunków. Wahają się one na ogół w przedziale od 100 do 150 zł, ponieważ mieści się w nich także opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego (i za udostępnione przez uczelnię materiały). Opłatę rekrutacyjną uiszczasz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że to bardzo ważny element rekrutacji, ponieważ dzięki takiej opłacie możesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapominaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, będziesz musiał dostarczyć go również do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia w Łodzi na kierunku grafika mają profil artystyczny. W praktyce oznacza to, że przyszli studenci muszą podejść do egzaminów wstępnych, dzięki którym zostaną określone ich predyspozycje i umiejętności artystyczne, a one są niezbędne w przypadku studiów na tym kierunku. Oczywiście możesz zdawać przedmioty, które znacznie ułatwią ci przyszłe studia i może się znaleźć wśród nich na przykład historia sztuki. Pamiętaj jednak o jak najlepszym przygotowaniu portfolio dokonań artystycznych. Być może będziesz musiał zaprezentować także swoje umiejętności z rysunku oraz projektowania przestrzennego. Szczegółowe informacje o wytycznych kwalifikacyjnych znajdziesz również na stronach wybranych przez siebie uczelni artystycznych.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Każda uczelnia samodzielnie ustala swój przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Rekrutacja na studia artystyczne związana jest jednak przede wszystkim z liczbą punktów, jaką kandydaci otrzymają podczas egzaminów wstępnych oraz oceny portfolio artystycznego. Przygotuj się do tego już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Studia w Łodzi na kierunku grafika zarezerwowane są przede wszystkim dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy mają wysoko rozwinięte zdolności artystyczne. Decydujące znaczeniew przypadku przyszłego kształcenia na tym kierunku ma to, jak dany kandydat wypadnie podczas oceny portfolio oraz egzaminów wstępnych. Olimpiady oraz konkursy nie mają na ogół aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku innych kierunków studiów. Kandydaci na studia artystyczne mogą ewentualnie wziąć pod uwagę Olimpiadę Artystyczną w sekcji plastyki.

     Jak wyglądają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

     W związku z tym, że studia w Łodzi na kierunku Grafika są dosyć specyficzne i można je nazwać interdyscyplinarnymi, wiedza i umiejętności, które przyszły absolwent będzie musiał przyswoić, będą zataczały dosyć szerokie kręgi. Specyfika samych studiów będzie w dużej mierze uzależniona od uczelni, na jaką ostatecznie zdecyduje się kandydat.

     Kandydaci aspirujący do rozpoczęcia jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi będą mieli twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wybór miejsca przyszłych studiów. Obecnie możliwość podjęcia tych studiów oferuje Uniwersytet Łódzki, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności oraz Polski Uniwersytet Wirtualny. Kompetencje, w które uposażają poszczególne uczelnie nieco się różnią, jednak ostateczny profil absolwenta studiów na kierunku Grafika wygląda tak samo, a sam zainteresowany posiada uprawnienia do podjęcia tego samego spektrum zawodów.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     W trakcie studiów artystycznych na kierunku Grafika znacznie poszerzysz posiadane już umiejętności artystyczne. Zajęcia praktyczne, które będą się odbywać pod okiem kompetentnych praktyków sztuki, dadzą ci nowe spojrzenie na różnorakie techniki stosowane w sztuce. Będziesz miał również okazję poćwiczyć koordynację ruchową, bez której wykonywanie precyzyjnych obrazów na wirtualnym ekranie byłoby znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe.

     Warsztaty komputerowe wprowadzą cię w świat skomplikowanych programów graficznych, używanych przez najlepszych grafików na świecie oraz wzbogacą twoje kompetencje interpersonalne w szczególności z zakresu pracy w grupie, co w obliczu przyszłego zawodu i wykonywania projektów, opartych na współpracy z innymi grafikami i informatykami, będzie nieocenione.

     W trakcie studiów na kierunku Grafika w Łodzi będziesz miał również okazję poznać podstawy programowania w najpopularniejszych językach oraz tworzenia stron internetowych, dzięki czemu nie tylko zaplecze graficzne przyszłych projektów będzie twoją zasługą.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     GRAFIKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

     GRAFIKA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

      

      

     grafika studia Łódź

      

      

     Ile trwają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

     Niezależnie od wybranej łódzkiej uczelni, na której zamierza się podjąć studia na kierunku Grafika od najbliższego października, zawsze trwają one sześć semestrów (trzy lata) w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz cztery semestry (dwa lata), jeśli mamy zamiar podjąć naukę na studiach drugiego stopnia.

     Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kończą się one uzyskaniem tytułu licencjata. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi i dla nich również istnieje możliwość wyboru jednego z możliwych trybów.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     GRAFIKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

     GRAFIKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Łodzi?

     Specyfika studiów artysytycznych w Łodzi na kierunku Grafika wymaga od przyszłych kandydatów zorientowania się, co właściwie trzeba zrobić, aby zasilić grono studentów tego kierunku na wybranej łódzkiej uczelni. Większość uczelni przewidziała dla kandydatów na studia graficzne w łodzi rozmowę kwalifikacyjną, której temat będzie obejmował artystyczne zainteresowania aplikanta oraz jego aspiracje na przyszłość. Ponadto każdy z kandydatów jest zobowiązany dostarczyć teczkę prac artystycznych we wcześniej ustalonym terminie – będą one podstawą do ogłoszenia listy nazwisk przyszłych studentów Grafiki. 

      

     Proces rekrutacji

     W procesie rekrutacji na większości łódzkich uczelni brane są pod uwagę wyniki maturalne z następujących przedmiotów wiodących: matematyka, język obcy, informatyka, a w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, liczyć się będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

     Kandydaci na łódzkie uczelnie prywatne, oferujące możliwość podjęcia studiów na kierunku Grafika, będą musieli liczyć się z obowiązkiem uiszczania odpowiedniej kwoty pieniędzy, będącej opłatą semestralną. Po zapoznaniu się z powyższym, czas na pierwszy etap właściwej rekrutacji. Pierwszym etapem jest elektroniczna rejestracja, polegająca na wypełnieniu dostępnego na stronie internetowej wybranego instytutu formularza o dane osobowe oraz wyniki maturalne bądź oceny z dyplomu kandydata.

     Następnym i jednocześnie ostatnim już krokiem, kiedy już uzyskamy pozytywną wiadomość o tym, że nasza kandydatura została rozpatrzona pomyślnie, będzie dostarczenie uprawnionej do celów rekrutacji komisji kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydrukowanego formularza aplikacyjnego oraz fotografii w formacie 35X45mm.

     Warto pamiętać, że procedury kwalifikacyjne mogą się zmieniać, w związku z czym należy na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni na stronie internetowej.

     zasady rekrutacji na studia

      

      

     grafika kierunek studiów w Łodzi

      

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Łodzi?

     Absolwent, po uporaniu się z trudami nauki na kierunku Grafika w Łodzi, stanie przed koniecznością wyboru swojej ścieżki zawodowej. Decyzja może nie być prosta, bowiem możliwości oferowane przez studia są bardzo szerokie i dotyczą kilku powiązanych ze sobą dziedzin. Jedno jest pewne – prawdziwy pasjonat kierunku znajdzie coś, co da mu źródło bardzo dobrych dochodów oraz satysfakcji zawodowej.

     Po ukończeniu Grafiki w Łodzi będziesz mógł postarać się o stanowisko w międzynarodowych firmach, zajmujących się tworzeniem gier komputerowych. Wykażesz się tam doskonałym wyczuciem estetyki oraz umiejętnością projektowania zaplecza graficznego produkcji, nad którymi zapaleni gracze w przyszłości spędzą długie godziny. Przy okazji zarobisz znaczną sumę pieniędzy, jakiej nie powstydziłby się przeciętny zjadacz chleba.
     Szeroko rozwinięte kompetencje programistyczne pozwolą ci na podjęcie zawodu informatyka tworzącego:

     • strony internetowe,
     • specjalistyczne programy komputerowe
     • aplikacje na urządzenia przenośne.

     Będziesz mógł również założyć własną działalność gospodarczą opartą właśnie na tych usługach.

     Dla lubujących się we współczesnych mediach społecznościowych zaistnieje możliwość podjęcia pracy związanej z tworzeniem grafiki reklam umieszczanych tamże. Dla tradycjonalistów otworzy się furtka do pracy w wydawnictwach przy tworzeniu okładek nowopowstałych książek lub graficznego zaplecza magazynów oraz gazet.

     Jako absolwent Grafiki będziesz mógł również pójść własną drogą, zakładając firmę, w której zajmiesz się wykonywaniem grafiki użytkowej, reklamowej oraz szeroko pojętych multimediów na zamówienia indywidualne bądź firmowe.
     Jak sam widzisz, przyszłość zawodowa, gwarantowana przez studia na kierunku Grafika w Łodzi, jest bardzo obiecująca. Od wyboru zatrudnienia dzieli cię już tylko aplikacja i kilka lat studiów, więc nie wahaj się dłużej i aplikuj na jedną z wybranych łódzkich uczelni!

      

     Studia na kierunku grafika Łódź – zaoczne

     Kierunek grafika w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

     dowiedz się więcej na temat kierunku grafika studia zaoczne w Łodzi

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku grafika w Łodzi?

     Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na tak prestiżowym kierunku, jak grafika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

     Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku grafika - ceny w Łodzi

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

     Popularności studiów na kierunku Grafika w Łodzi dodają pozytywne opinie większości studentów i absolwentów tego kierunku.

      

     Tomek, który niedawno ukończył studia na kierunku Grafika w Łodzi mówi:

     „Odkąd pamiętam drzemało we mnie zamiłowanie do sztuki, a nauczyciele chwalili mój talent artystyczny. Członkowie rodziny odradzali mi studia na kierunkach artystycznych, bo bali się, że nie będę mógł znaleźć pracy. Dlatego postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym i poszedłem na grafikę w Łodzi. Dziś bardzo dobrze zarabiam i jestem zadowolony z tego, co robię."

     KIERUNKI ARTYSTYCZNE W ŁODZI

     taniec
     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK GRAFIKA

      

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)