Grafika - Łódź
Dodaj do ulubionych

12.07.2022

Grafika studia Łódź - 2022 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku Grafika w Łodzi to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku grafika w Łodzi
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Łodzi rozpocznie się 4 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Grafika Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi grafike możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP), Uniwersytet Łódzki (UŁ), Politechnika Łódzka (PŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
 
Opis kierunku
Studenci kierunku grafika w Łodzi zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych i ogólnoplastycznych. Ponadto wykształcą szereg umiejętności praktycznych i nauczą się posługiwania środkami przekazu artystycznego. Co więcej poznają zasady tworzenia grafiki 3D oraz projektowania z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów komputerowych.
 
Specjalności
Współczesne studia z grafiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Łodzi: projektowanie graficzne i fotografia, stymulowanie ewolucji artysty, multimedia, projektowa... specjalności na grafice w Łodzi >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku grafika w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagany jest wynik egzaminu wstępnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6720 zł do 7080 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku grafika w Łodzi >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach graficznych i reklamowych. Po ukończeniu studiów można także związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, firmami poligraficznymi, topograficznymi oraz wydawnictwami i redakcjami czasopism.

czytaj dalej wszystko o Grafika - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Pokaż więcej
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Informatyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka stosowana

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Łodzi?

Aby dostać się na studia na kierunku Grafika w Łodzi, należy upewnić się co do posiadanego talentu artystycznego oraz podstawowych umiejętności poruszania się w świecie IT. Biletem wstępu na studia pierwszego stopnia jest konkurs świadectw maturalnych oraz egzamin wstępny, a w przypadku studiów drugiego stopnia – konkurs dyplomów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

Nie bez powodu mówi się, że prawdziwi artyści najczęściej doceniani są po śmierci – biografia wielu ludzi sztuki zwykle nie było usłane różami. Wyrażane przez nich emocje i przemyślenia względem otaczającej rzeczywistości w postaci obrazów, zlepek zdań, czy też rysunków nie przynosiły im zysku. Przykładem potwierdzającym to zjawisko jest chociażby Norwid, żyjący przez większość dorosłego życia w skrajnym ubóstwie, umierający w przytułku dla bezdomnych, którego twórczość jest obecnie uznawana przez wielu krytyków literackich za swoiste arcydzieło.

Nikogo nie dziwi już fakt, że pomysł podjęcia studiów artystycznych przez młodych ludzi nie spotyka się z entuzjazmem ze strony najbliższych. Przeciwnie – rodzina, chcąc wyperswadować pomysł wstąpienia na trudną ścieżkę artystyczną, często sięga po środki powodujące długotrwałe konflikty wśród krewnych.

Całe szczęście, współczesny rozwój uczelni wyższych wyszedł naprzeciw młodym ludziom sztuki, poprzez stworzenie studiów na kierunku Grafika, będących interdyscyplinarnym połączeniem zagadnień typowo artystycznych z uznawaną za najbardziej opłacalną i przyszłościową branżą IT.

 

1. Na początek

W związku z tym, że studia w Łodzi na kierunku Grafika są dosyć specyficzne i można je nazwać interdyscyplinarnymi, wiedza i umiejętności, które przyszły absolwent będzie musiał przyswoić, będą zataczały dosyć szerokie kręgi. Specyfika samych studiów będzie w dużej mierze uzależniona od uczelni, na jaką ostatecznie zdecyduje się kandydat.

Kandydaci aspirujący do rozpoczęcia jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi będą mieli twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wybór miejsca przyszłych studiów. Obecnie możliwość podjęcia tych studiów oferuje Uniwersytet Łódzki, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności oraz Polski Uniwersytet Wirtualny. Kompetencje, w które uposażają poszczególne uczelnie nieco się różnią, jednak ostateczny profil absolwenta studiów na kierunku Grafika wygląda tak samo, a sam zainteresowany posiada uprawnienia do podjęcia tego samego spektrum zawodów.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

3. Program studiów

Studia na kierunku Grafika w Łodzi nie należą do najprostszych. Przyszły student musi być gotów na przyswojenie szerokiej wiedzy teoretycznej, popartej kompetencjami praktycznymi. W zależności od wybranej łódzkiej uczelni, siatka studiów będzie się nieco różnić, jednak nie na tyle, aby zróżnicować możliwości zawodowe, które zaistnieją dla każdego absolwenta.

Aż sześć łódzkich uczelni oferuje kształcenie na tym innowacyjnym kierunku! Oznacza to możliwość dopasowania programu studiów do indywidualnych predyspozycji i upodobań, a co za tym idzie - dokonania dobrego wyboru.

Jeśli obszar kreślony przez twoją wyobraźnię jest niemal nieograniczony, twoje prace plastyczne wyróżniały się na tle innych, jesteś wszechstronnie uzdolniony i chciałbyś w przyszłej pracy znaleźć wspólny mianownik dla artystycznego zamiłowania oraz niezwykle dobrze prosperującej branży IT, to studia na kierunku Grafika w Łodzi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Nabywane umiejętności

W trakcie studiów artystycznych na kierunku Grafika znacznie poszerzysz posiadane już umiejętności artystyczne. Zajęcia praktyczne, które będą się odbywać pod okiem kompetentnych praktyków sztuki, dadzą ci nowe spojrzenie na różnorakie techniki stosowane w sztuce. Będziesz miał również okazję poćwiczyć koordynację ruchową, bez której wykonywanie precyzyjnych obrazów na wirtualnym ekranie byłoby znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe.

Warsztaty komputerowe wprowadzą cię w świat skomplikowanych programów graficznych, używanych przez grafików oraz wzbogacą twoje kompetencje interpersonalne w szczególności z zakresu pracy w grupie, co w obliczu przyszłego zawodu i wykonywania projektów, opartych na współpracy z innymi grafikami i informatykami, będzie nieocenione.

W trakcie studiów na kierunku Grafika w Łodzi będziesz miał również okazję poznać podstawy programowania w najpopularniejszych językach oraz tworzenia stron internetowych, dzięki czemu nie tylko zaplecze graficzne przyszłych projektów będzie twoją zasługą.

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

Studia na kierunku Grafika w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Niezależnie od wybranej łódzkiej uczelni, na której zamierza się podjąć studia na kierunku Grafika od najbliższego października, zawsze trwają one sześć semestrów (trzy lata) w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz cztery semestry (dwa lata), jeśli mamy zamiar podjąć naukę na studiach drugiego stopnia. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kończą się one uzyskaniem tytułu licencjata. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi i dla nich również istnieje możliwość wyboru jednego z możliwych trybów.

Grafika w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Łodzi?

Absolwent kierunku Grafika w Łodzi, stanie przed koniecznością wyboru swojej ścieżki zawodowej. Decyzja może nie być prosta, bowiem możliwości oferowane przez studia są bardzo szerokie i dotyczą kilku powiązanych ze sobą dziedzin. Jedno jest pewne – prawdziwy pasjonat kierunku znajdzie coś, co da mu źródło dobrych dochodów oraz satysfakcji zawodowej.

Po ukończeniu Grafiki w Łodzi będziesz mógł aplikować do polskich i międzynarodowych firm na stanowiskach takich jak m. in. grafik-projektnat, art-director, grafik w wydawnictwach, webdesigner, wizualizator elementów gier komputerowych, czy ilustrator.

Wykażesz się tam doskonałym wyczuciem estetyki oraz umiejętnością projektowania zaplecza graficznego rozmaitych produkcji. 
 

 

Dla lubujących się we współczesnych mediach społecznościowych zaistnieje możliwość podjęcia pracy związanej z tworzeniem grafiki reklam w social mediach. Dla tradycjonalistów otworzy się furtka do pracy w wydawnictwach przy tworzeniu okładek nowopowstałych książek lub graficznego zaplecza magazynów oraz gazet.

 

 

Jako absolwent Grafiki będziesz mógł również pójść własną drogą, zakładając firmę, w której zajmiesz się wykonywaniem grafiki użytkowej, reklamowej oraz szeroko pojętych multimediów na zamówienia indywidualne bądź firmowe.


Jak sam widzisz, przyszłość zawodowa, oferowana przez studia na kierunku Grafika w Łodzi, jest bardzo obiecująca. Od wyboru zatrudnienia dzieli cię już tylko aplikacja i kilka lat studiów, więc śmiało możesz rozważyć jedną z wybranych łódzkich uczelni!

Gdzie studiować na kierunku Grafika w Łodzi?

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku grafika, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oferuje 13 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na studiah I i II stopnia na uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 6720 zł do 7080 zł za pierwszy rok studiów.

 

Grafika studia w Łodzi - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Sztuk Pięknych) stacjonarne studia jednolite więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Łodzi?

Specyfika studiów artysytycznych w Łodzi na kierunku Grafika wymaga od przyszłych kandydatów zorientowania się, co właściwie trzeba zrobić, aby zasilić grono studentów tego kierunku na wybranej łódzkiej uczelni. Większość uczelni przewidziała dla kandydatów na studia graficzne w Łodzi rozmowę kwalifikacyjną, której temat będzie obejmował artystyczne zainteresowania aplikanta oraz jego aspiracje na przyszłość. Ponadto każdy z kandydatów jest zobowiązany dostarczyć teczkę prac artystycznych we wcześniej ustalonym terminie – będą one podstawą do ogłoszenia listy nazwisk przyszłych studentów Grafiki. 

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacji uczelnie publiczne pod uwagę brane są wyniki maturalne oraz wynik z egzaminu wstępnego, a w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, liczyć się będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

Kandydaci na łódzkie uczelnie prywatne, oferujące możliwość podjęcia studiów na kierunku Grafika, będą musieli liczyć się z obowiązkiem płacenia czesnego za studia. W procesie rekrutacji zazwyczaj decyduje zdana matura oraz kolejność zgłoszeń, kadnydaci mogą się również spodziewać rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia będzie decydował wynik procedury rekrutacyjnej.

 

Wymagane dokumenty

Następnym i jednocześnie ostatnim już krokiem, kiedy już uzyskamy pozytywną wiadomość o tym, że nasza kandydatura została rozpatrzona pomyślnie, będzie dostarczenie uprawnionej do celów rekrutacji komisji kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wydrukowanego formularza aplikacyjnego oraz fotografii w formacie 35X45mm.

Warto pamiętać, że procedury kwalifikacyjne mogą się zmieniać, w związku z czym należy na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni na stronie internetowej.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GRAFIKA - ważne informacje

grafika studia

grafika studia online

grafika studia online w Łodzi

studia artystyczne w Łodzi

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Studia na kierunku grafika Łódź – niestacjonarne

Kierunek grafika w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia niestacjonarne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku grafika studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku grafika w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na tak prestiżowym kierunku, jak grafika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku grafika - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

Popularności studiów na kierunku Grafika w Łodzi dodają pozytywne opinie większości studentów i absolwentów tego kierunku.

 

Tomek, który niedawno ukończył studia na kierunku Grafika w Łodzi mówi:

„Odkąd pamiętam drzemało we mnie zamiłowanie do sztuki, a nauczyciele chwalili mój talent artystyczny. Członkowie rodziny odradzali mi studia na kierunkach artystycznych, bo bali się, że nie będę mógł znaleźć pracy. Dlatego postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym i poszedłem na grafikę w Łodzi. Dziś bardzo dobrze zarabiam i jestem zadowolony z tego, co robię."

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Łódź studia stacjonarne

Grafika Łódź studia niestacjonarne

Kierunki artystyczne w Łodzi

taniec
Rozwiń

 21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK GRAFIKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia