Grafika - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Grafika studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Grafika w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) lub 5-letnie (jednolite magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na grafice w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 6840 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku grafika w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Grafika Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Grafika to kierunek studiów, który opiera się na przekazywaniu szeregu umiejętności praktycznych. W trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności warsztatowe z grafiki, malarstwa czy fotografii oraz uczą się obsługi zaawansowanych programów graficznych. Studia poza warstwą praktyczną przekazują też wiedzę na temat historii sztuki, estetyki czy aspektów współczesnej grafiki.

Doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na odnalezienie się zarówno w branży artystycznej jak i IT. Absolwenci grafiki mogą szukać pracy w agencjach reklamowych, wytwórniach gier komputerowych albo w wydawnictwach. Współcześnie duże zainteresowanie usługami grafików wyrażają firmy zajmujące się projektowaniem stron internetowych. Jako grafik będziesz miał też możliwość założenia własnej działalności zajmującej się grafiką użytkową.


Uczelnie
Łodzi grafike możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych
Politechnice Łódzkiej (PŁ), Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP), Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z grafiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku grafika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagany jest wynik egzaminu wstępnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6840 zł do 7960 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku grafika w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Grafika - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Grafika - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku grafika - studia online

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Informatyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka stosowana

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Łodzi?

Aby dostać się na studia na kierunku Grafika w Łodzi, należy upewnić się co do posiadanego talentu artystycznego oraz podstawowych umiejętności poruszania się w świecie IT. Biletem wstępu na studia pierwszego stopnia jest konkurs świadectw maturalnych oraz egzamin wstępny, a w przypadku studiów drugiego stopnia – konkurs dyplomów.

 

Grafika Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć naukę na kierunku grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, podczas rekrutacji 2023/2024 muszą przystąpić do egzaminu wstępnego, który polega na przeglądzie prac kandydata. Prezentowany zbiór prac kandydata musi zawierać 15 reprodukcji cyfrowych prac kandydata. Ponadto do portfolio powinien być załączony list motywacyjny. dowiedz się więcej

Rekrutacja na grafikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Łodzi

Opis kierunku

Studenci kierunku grafika w Łodzi zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych i ogólnoplastycznych. Ponadto wykształcą szereg umiejętności praktycznych i nauczą się posługiwania środkami przekazu artystycznego. Co więcej poznają zasady tworzenia grafiki 3D oraz projektowania z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów komputerowych.
Wśród łódzkich uczelni publicznych grafika znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ponad 80 zgłoszeń - 7 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach graficznych i reklamowych. Po ukończeniu studiów można także związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, firmami poligraficznymi, topograficznymi oraz wydawnictwami i redakcjami czasopism.
 

Program studiów

Studia na kierunku Grafika w Łodzi nie należą do najprostszych. Przyszły student musi być gotów na przyswojenie szerokiej wiedzy teoretycznej, popartej kompetencjami praktycznymi. W zależności od wybranej łódzkiej uczelni, siatka studiów będzie się nieco różnić, jednak nie na tyle, aby zróżnicować możliwości zawodowe, które zaistnieją dla każdego absolwenta.

Aż sześć łódzkich uczelni oferuje kształcenie na tym innowacyjnym kierunku! Oznacza to możliwość dopasowania programu studiów do indywidualnych predyspozycji i upodobań, a co za tym idzie - dokonania dobrego wyboru.

Jeśli obszar kreślony przez twoją wyobraźnię jest niemal nieograniczony, twoje prace plastyczne wyróżniały się na tle innych, jesteś wszechstronnie uzdolniony i chciałbyś w przyszłej pracy znaleźć wspólny mianownik dla artystycznego zamiłowania oraz niezwykle dobrze prosperującej branży IT, to studia na kierunku Grafika w Łodzi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Grafika to kierunek, który pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki czy filozofii. Przyszli graficy nabywają umiejętności warsztatowe i artystyczne z grafiki oraz pokrewnych dziedzin, dzięki czemu mogą oni podejmować twórczość własną lub współpracę z innymi artystami. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym.

Grafika pozwala studentom zrozumieć, czym jest graficzne myślenie oraz na czym polegają wydawnicze i reklamowe aspekty współczesnej grafiki. Absolwenci tego kierunku wiedzą, czym jest identyfikacja wizualna, na czym polega projektowanie fotonów, a także jak funkcjonują wydawnictwa drukowane oraz wirtualna przestrzeń artystyczna. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wykształceni artyści kształtują swoje zdolności kreacyjne oraz sprawność warsztatową.

Absolwenci tego kierunku biorą aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielny artysta grafik. Doświadczeni specjaliści mogą m.in. realizować wystawy indywidualne czy uczestniczyć w wystawach zbiorowych i konkursach. Graficy mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach czy studiach projektowych. Utalentowani absolwenci grafiki mogą swoje zdolności wykorzystać w zawodach kreacyjnych, które związane są np. z tworzeniem ilustracji i komiksów, storyboardingiem, fotografią, rysunkiem czy filmem animowanym.
 

Gdzie studiować na kierunku Grafika w Łodzi?

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku grafika, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oferuje 13 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na studiah I i II stopnia na uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 6840 zł do 7960 zł za pierwszy rok studiów.

Grafika - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Sztuk Pięknych) stacjonarne studia jednolite więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Łodzi?

Popularności studiów na kierunku Grafika w Łodzi dodają pozytywne opinie większości studentów i absolwentów tego kierunku.

 

Tomek, który niedawno ukończył studia na kierunku Grafika w Łodzi mówi:

„Odkąd pamiętam drzemało we mnie zamiłowanie do sztuki, a nauczyciele chwalili mój talent artystyczny. Członkowie rodziny odradzali mi studia na kierunkach artystycznych, bo bali się, że nie będę mógł znaleźć pracy. Dlatego postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym i poszedłem na grafikę w Łodzi. Dziś bardzo dobrze zarabiam i jestem zadowolony z tego, co robię."

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Łódź studia stacjonarne

Grafika Łódź studia niestacjonarne

Kierunki artystyczne w Łodzi

taniec
Rozwiń

 21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK GRAFIKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia