Kierunek lekarski studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Kierunek lekarski studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Studia Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

30.01.2023

Kierunek lekarski studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Kierunek lekarski w Łodzi to kierunek, który studentów z zakresu nauk medycznych i przygotowuje ich do egzaminów końcowych, dzięki, który mogą dostać się na interesujące ich specjalizacji.

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku lekarskim w Łodzi opiera się na naukach medycznych oraz wielu godzinach praktyk, które kształcą studentów do przyszłej pracy lekarza. Jest to z pewnością ciężki kierunek studiów, jeśli chodzi o ilość materiału, ale osoby, które pasjonują się naukami medycznymi z pewnością się odnajdą.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • genetyka,
 • anatomia prawidłowa,
 • chemia medyczna,
 • biofizyka,
 • fizjologia,
 • propedeutyka chorób wewnętrznych,
 • patologia,
 • patomorfologia,
 • anatomia człowieka,
 • biologia komórki,
 • biologia z genetyką,
 • farmakologia i toksykologia,
 • propedeutyka chorób wewnętrznych.

Kierunek lekarski w Łodzi kształci studentów w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, a zwłaszcza medycznych, a zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach i laboratoriach, dzięki czemu studenci mogą zdobywać umiejętności praktyczne. Studenci poznają zagadnienia z zakresu morfologii, prawa oraz kliniczne i przedkliniczne. Dodatkowo studenci mogą kontynuować kształcenie w zakresie wybranej specjalności m.in. chirurgii, pediatrii

Studia medyczne w Łodzi, kładą szczególny nacisk na przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu lekarza.

Sprawdź także:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku lekarskiego przygotowują specjalistów z zakresu m.in. chirurgii, pediatrii czy kardiologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych instytucjach, ośrodkach, szpitalach oraz w zakładach opieki zdrowotnej.   

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.:

 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • pogotowie ratunkowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej 
 • marketing
 • administracja państwowa i samorządowa

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to publiczna uczelnia, która w swojej ofercie ma aż 15 kierunków medycznych oraz wiele funkcjonujących przy nich specjalności, które przygotowują studentów do przyszłej pracy w interesującym ich zawodzie. Studia można podjąć w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Dodatkowym atutem uczelni są oferowane kursy, które umożliwiają studentom poszerzanie wiedzy o nowe zagadnienia, a także wykwalikowana kadra pedagogiczna.  

Komentarze (0)