Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek Lekarski Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz)Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym).

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 520 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 39000 zł.

Kierunek lekarski wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii. Studenci odbędą także praktyki, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Po dopełnieniuobowiązków znajdą pracę w publicznych i niepublicznych ośrodkach zakładach opieki zdrowotnej, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, pogotowiu ratunkowym, instytucjach badawczych oraz w zawodzie menedżera ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami z biologii, chemii, matematyki i fizyki.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • język polski

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy też wydziału.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, patomorfologia, etyka medyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Kierunek lekarski w Łodzi jest jednym z najbardziej obleganych. Wielu osobom marzy się medyczna kariera, jednak proces rekrutacyjny jest na tryle złożony, że miejsca w rankingu przyjętych otrzymują jedynie najwytrwalsi. Na studiach medycznych tego typu odnajdą się pasjonaci biologii, chemii, matematyki.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci poznają teorie i zasady odnoszące się do praktyki medycznej, a także rozwijają umiejętności z zakresu poprawnej komunikacji i współpracy z pacjentem. Sześcioletnie studia wypełnione są najważniejszymi zajęciami oraz praktyką zawodową, którą studenci odbywają po każdym ukończonym roku kształcenia.

Absolwenci kierunku lekarskiego zdają Lekarski Egzamin Końcowy, zyskując możliwość wykonywania zawodu lekarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Wynik egzaminu jest podstawą do wyboru jednej ze specjalizacji lekarskich. Nauki medyczne są niezwykle postępowe i nieustannie dążą do nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które łączy wiedzę z różnych dziedzin, chociażby biologii, chemii, matematyki, fizyki, nauk o zdrowiu. Jednym z najważniejszych elementów kształcenia w zakresie tego typu studiów są treści odnoszące się do rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych.

W trakcie realizowanych zajęć poznasz szczególne objawy i przebieg różnego typu chorób oraz zgłębisz sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego istotne w przypadku określonych stanów chorobowych. Poznasz także etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia.

Różnorodne przedmioty umożliwią Ci zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób oraz zasad żywienia chorych dzieci i osób dojrzałych lub starszych. Studenci zdobędą także unikatowe wykształcenie w zakresie wybranych specjalizacji.

 

Umiejętności

Kierunek lekarski w Łodzi pozwoli Ci zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności odnoszące się do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, co jest niezbędne w przypadku wykonywania zawodu lekarza. Prócz dobrego przygotowania klinicznego, wykształcisz umiejętności rozwiązywania problemów, etyczną postawę wobec pacjenta, a także zdolność do pracy w zespole.

Nauczysz się przeprowadzać wywiad chorobowy oraz odpowiednie badania z nim związane, jak również będziesz w stanie interpretować wyniki i dokonywać wstępnego rozpoznania klinicznego. Rozwiniesz predyspozycje interpretacyjne w przypadku interpretowania badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych i histopatologicznych.

Będziesz w stanie rozpoznać stan zagrożenia życie, a co za tym idzie, przeprowadzisz sprawną interwencję lekarską, której celem będzie utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Nauczysz się oceniać problemy zdrowotne pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych. Wykształcisz umiejętność komunikowania się z zespołem i pacjentem.

 

Kompetencje społeczne

Rzetelne wykształcenie w zakresie kierunku lekarskiego w Łodzi łączy starannie wyselekcjonowaną wiedzę, potrzebne do pracy umiejętności oraz kompetencje społeczne. Oczywiście zgłębisz najważniejsze dla medycyny dziedziny nauki, a także nauczysz się rozpoznawać problemy medyczne oraz określać priorytety w odniesieniu do postępowania lekarskiego.

Będziesz także w stanie zaplanować postępowanie diagnostyczne i w odpowiedni sposób zinterpretujesz jego wyniki. Wśród najważniejszych kompetencji społecznych, które będziesz miał/a szansę wykształcić znajduje się między innymi skuteczne nawiązywanie kontaktu z chorym, a także utrzymanie go w tonacji głębokiego i pełnego szacunku.

Studenci i absolwenci powinni kierować się dobrem chorego i zawsze stawiają je na pierwszym miejscu. Musisz przestrzegać tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta oraz stosować zasady etyki zawodowej. Studenci świadomie powinni dążyć do nieustannego dokształcania się.

 

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia medyczne można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niezależnie od wybranego trybu, studia składają się z dwunastu semestrów, a nauka na nich zostaje zwieńczona uzyskaniem uprawnień do podjęcia zawodu lekarza, po uprzednim odbyciu odpowiedniego stażu w wybranej placówce medycznej i zdaniu lekarskiego egazminu końcowego.

Decydując się na aplikację na kierunek lekarski w Łodzi, zapewne zdajesz sobie sprawę z trudności, jakie będą na ciebie czekać w związku z przyswojeniem ogromnej ilości wiedzy medycznej. Jednak nauka na łódzkiej uczelni wynagrodzi ci wszelkie trudy wizją otrzymania prestiżowego tytułu i możliwością rozpoczęcia bardzo ważnej pracy zawodowej.

 

4. Program studiów i przedmioty

W programie studiów znajdują się najważniejsze dla kierunku lekarskiego przedmioty odnoszące się do nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, chemicznych i matematycznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych salach i laboratoriach, a także w szpitalach i klinikach. Po każdym roku kształcenia studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki lekarskie. Kompleksowo konstruowany program studiów łączy nauki morfologiczne, medyczne, przedkliniczne i kliniczne, a także zabiegowe, prawne i organizacyjne.

Po ukończeniu kształcenia medycznego możesz przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, co pozwoli Ci wykonywać zawód lekarza. Studenci mogą kontynuować kształcenie w ramach specjalizacji lekarskich, chociażby chirurgii, pediatrii czy kardiologii i wielu innych. Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej rozwojowych, zwłaszcza że nieustannie dąży do wykorzystywania nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

 

W programie studiów na Kierunku Lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek lekarski w Łodzi jest idealny dla osób, które interesują się światem biologii, chemii, fizyki i medycyny, a także chcą się w tym zakresie kształcić, a następnie pracować. Studia medyczne będą odpowiadały tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza.

Wymaga to jednak odpowiednich predyspozycji, jak chociażby zdyscyplinowania, odpowiedzialności, gotowości do pogłębiania wiedzy. Kandydaci muszą być odporni na stres, a także powinni wykazywać umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jest to kierunek dla osób, czujących powołanie do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia.

Studia w Łodzi w zakresie kierunku lekarskiego umożliwią Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy, obejmującej przygotowanie kliniczne i przedkliniczne. Jest to czas pracy w laboratorium, w szpitalu, a także godziny spędzane w bibliotece. Studia medyczne są przeznaczone dla najwytrwalszych, którzy chcą ratować życie i zdrowie innych ludzi.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi trwają 6 lat.

Wyjątkowość studiów na kierunku lekarskim przejawia się nie tylko w prezentowanych treściach programowych, ale również czasie trwania edukacji. Ukończenie tych niezwykle wymagających studiów wymaga więcej czasu niż inne kierunki - studenci poświęcają nauce sześć lat.

Ponadto absolwenci bardzo często decydują się na udział w różnorakich szkoleniach specjalizacyjnych oraz stażach przygotowujących do podjęcia pracy w wybranej placówce – jednak sam przyznasz, że gotowość do niesienia pomocy ludziom i podjęcia odpowiedzialności za ich życie wymaga długotrwałego przygotowania.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli marzy Ci się kierunek lekarski, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj o tym, że progi punktowe są bardzo wysokie, a liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, musisz zdawać przedmioty rozszerzone odnoszące się przede wszystkim do nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Kandydaci będą musieli zrobić wymagane badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz odbycia kształcenia w danym zakresie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. 

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Kierunek lekarski to jeden z najbardziej opłacalnych kierunków studiów nie tylko medycznych. Właśnie dlatego tak wielu kandydatów na studia chciałoby iść tą drogą. Absolwenci mają bardzo wiele perspektyw na zdobycie dobrze płatnej pracy, a także na rozwój badawczy.

Perspektywą na odpowiednie zatrudnienie, które będzie spełniało Twoje oczekiwania, jest przystąpienie do stażu podyplomowego, po którym będziesz mógł zdać Lekarski Egzamin Państwowy, a następnie wybrać specjalizację, na przykład chirurgię, pediatrię czy kardiologię, a tym samym będziesz mógł pracować w specjalistycznych klinikach i ośrodkach, gdzie będziesz wykonywać zawody odpowiadające specjalnościom.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale). Propozycji miejsc zatrudnienia jest jednak więcej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na Kierunku Lekarskim:

 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • pogotowie ratunkowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • marketing
 • administracja państwowa i samorządowa

 

Miejsc zatrudnienia jest bardzo wiele i są one różnorodne, dlatego z pewnością każdy absolwent znajdzie na rynku pracy coś dla siebie.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na Kierunku Lekarskim:

 • lekarz ogólny
 • menedżer ochrony zdrowia
 • dyrektor lub menedżer szpitala, ośrodka zdrowia, kliniki
 • chirurg
 • kardiolog
 • pediatra
 • ginekolog

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi – niestacjonarne

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które najczęściej odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku, jednak kształcenie na nich jest płatne.

dowiedz się więcej na temat kierunku kierunek lekarski studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne objęte są jedynie opłatą rekrutacyjną za kierunek studiów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie?

 

Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”
 

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

Komentarze (0)