Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek Lekarski Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Zawód lekarza należy do grona obarczonych ogromną odpowiedzialnością. Zawód lekarza należy do grona zawodów największego zaufania społecznego. Wreszcie, zawód lekarza należy do najistotniejszych i najpotrzebniejszych w perspektywie niemierzalnej wartości ludzkiego życia – w końcu to właśnie lekarz niejednokrotnie przyczynia się do uratowania pacjenta znajdującego się w krytycznym stanie, zapewnia mu komfort życia w przewlekłych chorobach, uśmieża chroniczny ból, a nawet poprawia fizyczne mankamenty ciała pacjenta, wpływające na poczucie własnej wartości i komfortu psychicznego. Trudno nie zgodzić się z wymienionymi argumentami, a co za tym idzie przekonanie, że przygotowanie do wykonywania tego zawodu powinno być więcej niż solidne jest niezaprzeczalne

Chętnych do wstąpienia na niesamowicie ciężką i pochłaniającą ogromne pokłady czasu i energii drogę edukacyjną, prowadzącą do możliwości podjęcia zawodu lekarza nie brakuje. Polskie uczelnie oferujące możliwość aplikowania na utworzone przez nie kierunki lekarskie są zmuszone do przestrzegania swego rodzaju rygoru dotyczącego przyjęć kandydatów. Tych bowiem nie brakuje, a wymarzony wpis w postaci własnego nazwiska na liście przyjętych będą mieli okazję przeczytać tylko nieliczni – liczba miejsc jest ograniczona, a do ich zajęcia należy wykazać niemal doskonałe wyniki maturalne z wiodących przedmiotów, będących jednocześnie uznawanymi za najtrudniejsze – biologii, chemii i fizyki.

 

Program studiów

Kierunek Lekarski w Łodzi, realizowany na sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich, to zgłębienie jednej z najtrudniejszych sztuk - sztuki rozpoznawania problemów medycznych, określania priorytetów i sposobów ich rozwiązywania, a także nawiązywania poprawnych relacji z każdym pacjentem, w celu chociażby udzielenia potrzebnego wsparcia psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego nie bez powodu bywa nazywany misjonarzem – nauka na tych studiach jest niesamowicie trudna i wymagająca nieustannego poświęcania swojego życia prywatnego na korzyść wyczerpującej nauki i obecności na obowiązkowych stażach w różnorakich placówkach medycznych. Całe szczęście najwytrwalszych pasjonatów tej dziedziny nauki, którzy nie wyobrażają sobie życia innego niż to poświęcone niesieniu pomocy pacjentom, nic nie odwróci od myśli kierującej do podjęcia studiów lekarskich.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami z biologii, chemii, matematyki i fizyki.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy też wydziału. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, patomorfologia, etyka medyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Prestiżowe studia w Łodzi na kierunku lekarskim znajdują się w kręgu zainteresowań wielu ambitnych absolwentów szkół średnich. Każda osoba, która chce je rozpocząć, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Prześledź go dobrze, by żaden termin nie został przez ciebie zaniedbany.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. W przypadku renomowanych studiów na kierunku lekarskim liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia lekarskie w Łodzi zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji. Pamiętaj jednak, że w przypadku studiów na kierunku lekarskim liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Zaniedbanie tego etapu rekrutacji sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia, więc przestrzegaj wszystkich ważnych terminów. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia w Łodzi na kierunku lekarskim mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal wszystkich kierunkach studiów. Wahają się mniej więcej od 85 do nawet 150 złotych i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną wykonać terminowo (liczy się czas jej księgowania!). Jeżeli ta procedura zostanie przez ciebie zaniedbana, to twoja kandydatura w ogóle nie zostanie rozważona. Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku lekarskim w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym prestiżowym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Pamiętaj, że szansę na naukę na kierunku lekarskim mają wyłącznie najlepsi, więc swoją naukę zacznij już dziś!

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia, czy zdawane na maturze przedmioty znajdują się wśród rekrutacyjnych wytycznych. Kolejnym ważnym aspektem jest to, na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot. Maturzyści mają do wyboru zawsze dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Odpowiednio wcześnie prześledź, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych na różnych uczelniach. To pozwoli ci przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, która w przypadku studiów na kierunku lekarskim jest wyjątkowo rozbudowana.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku lekarskim w Łodzi, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy, która niewątpliwie wykraczać będzie poza mury szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów lekarskich rozważ olimpiady takie jak:

 • •         Olimpiada Biologiczna;
 • •         Olimpiada Chemiczna;
 • •         Olimpiada Fizyczna;
 • •         Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • •         czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do matury. Pozytywne wyniki z egzaminów dojrzałości dopiero otwierają ci drzwi do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi

Studia medyczne można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niezależnie od wybranego trybu, studia składają się z dwunastu semestrów, a nauka na nich zostaje zwieńczona uzyskaniem uprawnień do podjęcia zawodu lekarza, po uprzednim odbyciu odpowiedniego stażu w wybranej placówce medycznej.

Decydując się na aplikację na kierunek lekarski w Łodzi, zapewne zdajesz sobie sprawę z trudności, jakie będą na ciebie czekać w związku z koniecznością przyswojenia ogromnej ilości wiedzy medycznej. Nie zaznasz taryfy ulgowej nawet na początku przygody z medycyną.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Kierunek Lekarski w Łodzi, podobnie jak inne kierunki medyczne w Łodzi, zakłada zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, gdyż wszystkie razem zebrane stanowią fundament nie tylko uzyskania dyplomu ukończenia studiów, ale i pracy z pacjentami. Studenci muszą przejść długą drogę edukacyjną, w której poznają zarówno zasady praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, ale także techniki kierowania ludźmi.

Jako absolwent będziesz mógł pochwalić się rozległą wiedzą i umiejętnościami z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu, jego fizjologii, anatomii i genetyki, okraszoną sporą dozą zagadnień mikrobiologicznych oraz z dziedziny biofizykii i biochemii.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

kierunek lekarski łódź

 

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi

Kierunek lekarski oferowany przez polskie uczelnie, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa szkolnictwa wyższego i nauki, trwa dwanaście semestrów, czyli sześć lat.

Nie inaczej jest z kierunkiem lekarskim w Łodzi – ukończenie tych niezwykle wymagających studiów wymaga więcej czasu niż inne kierunki, a ponadto wymusza na absolwentach udział w różnorakich szkoleniach specjalizacyjnych oraz stażach przygotowujących do podjęcia pracy w wybranej placówce – jednak sam przyznasz, że gotowość do niesienia pomocy ludziom i podjęcia odpowiedzialności za ich życie wymaga długotrwałego przygotowania.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi

Aby dostać się na studia medyczne w Łodzi należy przede wszystkim doskonale przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym – statystyki pokazują, że kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 90% z każdego z tych przedmiotów, mają bardzo niewielkie szanse na podjęcie studiów na tym kierunku. Kiedy już dowiesz się, czy odniosłeś sukces na egzaminie dojrzałości i uznasz, że dzięki uzyskanym przez siebie wynikom będziesz miał szansę na spełnienie marzeń o przyszłej karierze medycznej, będziesz mógł przejść do pierwszego etapu rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem zwiększającym szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia medyczne w Łodzi jest wzięcie udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów – warto pamiętać, aby podać prawidłowe informacje dotyczące procentowych wyników uzyskanych na maturze.

Jeśli znajdziesz się w gronie wybranych, bedziesz musiał przejść odpowiednie badania lekarskie mające na celu ocenę twoich możliwości do podjęcia pracy, w której będziesz nieustannie narażony na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Po pozytywnym przejściu poprzednich etapów rekrutacji, śmiało możesz przejść do ostatniego.

Ostatnim krokiem jest dostarczenie w ustalonym wcześniej przez uczelnię terminie wymaganych dokumentów, na które składa się kserokopia świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego, wyniki badań lekarskich, zdjęcie o wymiarach 35X45mm oraz okazanie do wglądu komisji rekrutacyjnej oryginału świadectwa maturalnego oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym.

zasady rekrutacji na studia

 

kierunek lekarski w łodzi uniwersytet

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim? Wybór, przed jakim być może wkrótce staniesz jako ich absolwent, będzie wymagał nie lada przygotowania, bowiem trafna ocena własnych predyspozycji, odporności psychicznej i przede wszystkim zainteresowań określonym obszarem wiedzy medycznej będzie kluczowa do właściwego pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej roli związanej z pracą lekarza.

Oczywistym jest, że ukończenie studiów lekarskich umożliwia podjęcie zawodu w placówkach medycznych takich jak:

 • szpitale,
 • przygodnie medyczne,
 • placówki rehabilitacyjne,
 • prywatne gabinety.

Jednak konkretne zajęcie lekarza zależy głównie od wykonanej po studiach specjalizacji, a ta natomiast implikowana jest przez osobiste zainteresowania absolwentów. Miłośnicy ludzkiej anatomii, wyróżniający się niezwykłą precyzją oraz wytrzymałością na długotrwałe nieruchome pozostawanie w jednej pozycji będą mogli wykazać się swoimi kompetencjami przy stole operacyjnym jako chirurdzy.

Jeśli wady postawy zauważałeś u innych już od najmłodszych lat życia, jako absolwent kierunku lekarskiego z pewnością wybierzesz specjalizację związaną z ortopedią, która jednocześnie stanie się twoim przyszłym zawodem. Będziesz mógł wówczas zasilić swoimi umiejętnościami grono pracowników placówek rehabilitacyjnych.

Dla młodych, przedsiębiorczych lekarzy, którzy cenią sobie względną niezależność oraz posiadających doskonałe umiejętności organizacyjne otworzy sie furtka do możliwości założenia własnego gabinetu medycznego, w którym będą w stanie oferować usługi zależne od własnych uprawnień.

Absolwenci kierunku lekarskiego na dowolnej polskiej uczelni, którzy lubią adrenalinę i posiadają ogromne pokłady odporności na sytuacje stresowe, będą ponadto mogli zająć się pracą w pogotowiu ratunkowym, gdzie każda sekunda może być na wagę życia.

Dzięki specjalizacji pediatrycznej, a co za tym idzie, dogłębnemu zrozumieniu specyfiki fizjologii i anatomii organizmu dziecięcego, z powodzeniem będziesz mógł nieść pomoc najmłodszym zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie?

 

Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”
 

KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

farmacja
logopedia
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)