Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź
Dodaj do ulubionych

08.08.2022

Kierunek Lekarski Łódź - 2022 | woj. łódzkie

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Studia na kierunku kierunek lekarski w Łodzi
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski w Łodzi rozpocznie się 22 kwietnia 2022 r. i potrwa do 7 września 2022 r. | Kierunek lekarski Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Łodzi kierunek lekarski możesz studiować na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii. Studenci odbędą także praktyki, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.
 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język polski, matematyka.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów w Łodzi wynosi około 39000 zł | Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Łodzi >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Po dopełnieniu obowiązków znajdą pracę w publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, pogotowiu ratunkowym, instytucjach badawczych oraz w zawodzie menedżera ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami matury.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • język polski

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Łodzi

W Łodzi kierunek lekarski możesz studiować na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatnie kierunek lekarski możemy studiować tylko w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach studiów stacjonarnych. W procesie rekrutacji podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminu maturalnego. Warto zadbać od dobre wyniki ponieważ konkurencja jest bardzo duża.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi można podjąć w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi

Studia niestacjonarne zarówno na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku lekarskim w Łodzi to wydatek około 39000 złceny - kierunek lekarski Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie uczelnie w Łodzi pobierają opłaty za studia niestacjonarne, wyjątkiem są studia stacjonarne w uczelni publicznej.

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Kierunek lekarski w Łodzi jest jednym z najbardziej obleganych. Wielu osobom marzy się medyczna kariera, jednak proces rekrutacyjny jest na tryle złożony, że miejsca w rankingu przyjętych otrzymują jedynie najwytrwalsi. Na studiach medycznych tego typu odnajdą się osoby, którym biologia, chemia czy matematyka nie sprawiają większych trudności.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci poznają teorie i zasady odnoszące się do praktyki medycznej, a także rozwijają umiejętności z zakresu poprawnej komunikacji i współpracy z pacjentem. Sześcioletnie studia wypełnione są różnorodnymi wykładami, zajęciami oraz praktyką zawodową, którą studenci odbywają po każdym ukończonym roku kształcenia.

Absolwenci kierunku lekarskiego zdają Lekarski Egzamin Końcowy, zyskując możliwość wykonywania zawodu lekarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Wynik egzaminu jest podstawą do wyboru jednej ze specjalizacji lekarskich. Nauki medyczne są niezwykle postępowe i nieustannie dążą do nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

 

Kierunek Lekarski w Łodzi - typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi:

Rok akademicki
2022/2023
Forma studiów
stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów
jednolite magisterskie

(S) - stacjonarne, (NS) - niestacjonarne

 

Studia medyczne na kierunku lekarskim można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niezależnie od wybranego trybu, studia składają się z dwunastu semestrów, a nauka na nich zostaje zwieńczona uzyskaniem uprawnień do podjęcia zawodu lekarza, po uprzednim odbyciu odpowiedniego stażu w wybranej placówce medycznej i zdaniu lekarskiego egazminu końcowego.

Decydując się na aplikację na kierunek lekarski w Łodzi, należy zdać sobie sprawę z trudności, jakie będą czekać w związku z przyswojeniem ogromnej ilości wiedzy medycznej. Jednak nauka na łódzkiej uczelni wynagrodzi wszelkie trudy wizją otrzymania prestiżowego tytułu i możliwością rozpoczęcia bardzo odpowiedzialnej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów znajdują się przedmioty odnoszące się do nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, chemicznych i matematycznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych salach i laboratoriach, a także w szpitalach i klinikach. Po każdym roku kształcenia studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki lekarskie. Kompleksowo konstruowany program studiów łączy nauki morfologiczne, medyczne, przedkliniczne i kliniczne, a także zabiegowe, prawne i organizacyjne.

Po ukończeniu kształcenia medycznego można przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, co umożliwi wykonywać zawód lekarza. Studenci mogą kontynuować kształcenie w ramach specjalizacji lekarskich, chociażby chirurgii, pediatrii czy kardiologii i wielu innych. Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej rozwojowych, zwłaszcza że nieustannie dąży do wykorzystywania nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

 

W programie studiów na Kierunku Lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek lekarski w Łodzi jest idealny dla osób, które interesują się światem biologii, chemii, fizyki i medycyny, a także chcą się w tym zakresie kształcić, a następnie pracować. Studia medyczne będą odpowiadały tym, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza.

Wymaga to jednak odpowiednich predyspozycji, jak chociażby zdyscyplinowania, odpowiedzialności, gotowości do pogłębiania wiedzy. Kandydaci muszą być odporni na stres, a także powinni wykazywać umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jest to kierunek dla osób, czujących powołanie do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia.

Studia w Łodzi w zakresie kierunku lekarskiego umożliwią Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy, obejmującej przygotowanie kliniczne i przedkliniczne. Jest to czas pracy w laboratorium, w szpitalu, a także godziny spędzane w bibliotece. Studia medyczne są przeznaczone dla najwytrwalszych, którzy chcą ratować życie i zdrowie innych ludzi.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku lekarskim:

 • wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka
 • otwartość
 • chęć ciągłego doskonalenia się
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność pracy w grupie
 • cierpliwość
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • spostrzegawczość
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra pamięć
 • predyspozycje etyczne
 • dobra kondycja fizyczna

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które łączy wiedzę z różnych dziedzin, chociażby biologii, chemii, matematyki, fizyki, nauk o zdrowiu. Jednym z najważniejszych elementów kształcenia w zakresie tego typu studiów są treści odnoszące się do rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych.

W trakcie realizowanych zajęć studenci poznają szczególne objawy i przebieg różnego typu chorób oraz zgłębiają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego istotne w przypadku określonych stanów chorobowych. Poznają także etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia.

Różnorodne przedmioty umożliwią zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób oraz zasad żywienia chorych dzieci i osób dojrzałych lub starszych. Studenci zdobędą także unikatowe wykształcenie w zakresie wybranych specjalizacji.

 

Umiejętności

Kierunek lekarski w Łodzi pozwoli zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności odnoszące się do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, co jest niezbędne w przypadku wykonywania zawodu lekarza. Prócz dobrego przygotowania klinicznego, wykształcisz umiejętności rozwiązywania problemów, etyczną postawę wobec pacjenta, a także zdolność do pracy w zespole.

Nauczysz się przeprowadzać wywiad chorobowy oraz odpowiednie badania z nim związane, jak również będziesz w stanie interpretować wyniki i dokonywać wstępnego rozpoznania klinicznego. Rozwiniesz predyspozycje interpretacyjne w przypadku interpretowania badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych i histopatologicznych.

Będziesz w stanie rozpoznać stan zagrożenia życie, a co za tym idzie, przeprowadzisz sprawną interwencję lekarską, której celem będzie utrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Nauczysz się oceniać problemy zdrowotne pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych. Wykształcisz umiejętność komunikowania się z zespołem i pacjentem.

 

Kompetencje społeczne

Rzetelne wykształcenie w zakresie kierunku lekarskiego w Łodzi łączy starannie wyselekcjonowaną wiedzę, potrzebne do pracy umiejętności oraz kompetencje społeczne. Oczywiście zgłębisz najważniejsze dla medycyny dziedziny nauki, a także nauczysz się rozpoznawać problemy medyczne oraz określać priorytety w odniesieniu do postępowania lekarskiego.

Będziesz także w stanie zaplanować postępowanie diagnostyczne i w odpowiedni sposób zinterpretujesz jego wyniki. Wśród najważniejszych kompetencji społecznych, które będziesz miał/a szansę wykształcić znajduje się między innymi skuteczne nawiązywanie kontaktu z chorym, a także utrzymanie go w tonacji głębokiego i pełnego szacunku.

Studenci i absolwenci powinni kierować się dobrem chorego i zawsze stawiają je na pierwszym miejscu. Musisz przestrzegać tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta oraz stosować zasady etyki zawodowej. Studenci świadomie powinni dążyć do nieustannego dokształcania się.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi trwają 6 lat.

Wyjątkowość studiów na kierunku lekarskim przejawia się nie tylko w prezentowanych treściach programowych, ale również czasie trwania edukacji. Ukończenie tych niezwykle wymagających studiów wymaga więcej czasu niż inne kierunki - studenci poświęcają nauce sześć lat.

Kierunek lekarski w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz
Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Kierunek lekarski to jeden z najbardziej opłacalnych kierunków studiów nie tylko medycznych. Właśnie dlatego tak wielu kandydatów na studia chciałoby iść tą drogą. Absolwenci mają bardzo wiele perspektyw na zdobycie dobrze płatnej pracy, a także na rozwój badawczy.

Perspektywą na odpowiednie zatrudnienie, które będzie spełniało Twoje oczekiwania, jest przystąpienie do stażu podyplomowego, po którym będziesz mógł zdać Lekarski Egzamin Państwowy, a następnie wybrać specjalizację, na przykład chirurgię, pediatrię czy kardiologię, a tym samym będziesz mógł pracować w specjalistycznych klinikach i ośrodkach, gdzie będziesz wykonywać zawody odpowiadające specjalnościom.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale). Propozycji miejsc zatrudnienia jest jednak więcej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na Kierunku Lekarskim:

 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • pogotowie ratunkowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • marketing
 • administracja państwowa i samorządowa

 

Miejsc zatrudnienia jest bardzo wiele i są one różnorodne, dlatego z pewnością każdy absolwent znajdzie na rynku pracy coś dla siebie.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na Kierunku Lekarskim:

 • lekarz ogólny
 • menedżer ochrony zdrowia
 • dyrektor lub menedżer szpitala, ośrodka zdrowia, kliniki
 • chirurg
 • kardiolog
 • pediatra
 • ginekolog

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 520 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 39000 zł.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów. W Łodzi najwięcej kandydatów (ponad 4,6 tys. osób) chciało studiować kierunek lekarski w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której kandydaci przyjmowani są na studia. Liczba miejsc, na które mogą aplikować przyszli studenci, jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 520

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kieurnku lekarskim w Łodzi

Studenci studiów stacjonarnarnych za możliwość nauki w uczelniach publicznych nie muszą płacić. Nie dotyczy to jednak możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym w uczelniach publicznych lub nauki w prywatnych szkołach wyższych.

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 39000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia informowani są w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mogą poznać nie tylko wynik rekrutacji na poszczególne kierunku, ale również dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 19.07.202

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do danej uczelni może różnić się od form preferowanych przez inne szkoły wyższe. Zazwyczaj kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą dostarczyć zestaw dokumentów osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają zrobienie tego za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci mają zazwyczaj kilka dni na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni. Należy pamiętać o tym, żeby zrobić to w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie – spóźnienie lub przekazanie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 23.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek kierunek lekarski:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli marzy Ci się kierunek lekarski, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj o tym, że progi punktowe są bardzo wysokie, a liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, musisz zdawać przedmioty rozszerzone odnoszące się przede wszystkim do nauk ścisłych.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci będą musieli zrobić wymagane badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz odbycia kształcenia w danym zakresie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Łodzi

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi – niestacjonarne

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które najczęściej odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku, jednak kształcenie na nich jest płatne.

dowiedz się więcej na temat kierunku kierunek lekarski studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne objęte są jedynie opłatą rekrutacyjną za kierunek studiów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie?

 

Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”
 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Łódź studia stacjonarne

Kierunek lekarski Łódź studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia