Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

Lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek Lekarski Łódź | woj. łódzkie

Zawód lekarza należy do grona obarczonych ogromną odpowiedzialnością. Zawód lekarza należy do grona zawodów największego zaufania społecznego. Wreszcie, zawód lekarza należy do najistotniejszych i najpotrzebniejszych w perspektywie niemierzalnej wartości ludzkiego życia – w końcu to właśnie lekarz niejednokrotnie przyczynia się do uratowania pacjenta znajdującego się w krytycznym stanie, zapewnia mu komfort życia w przewlekłych chorobach, uśmieża chroniczny ból, a nawet poprawia fizyczne mankamenty ciała pacjenta, wpływające na poczucie własnej wartości i komfortu psychicznego. Trudno nie zgodzić się z wymienionymi argumentami, a co za tym idzie przekonanie, że przygotowanie do wykonywania tego zawodu powinno być więcej niż solidne jest niezaprzeczalne

Chętnych do wstąpienia na niesamowicie ciężką i pochłaniającą ogromne pokłady czasu i energii, a jednocześnie prestiżową i satysfkacjonującą drogę edukacyjną, prowadzącą do możliwości podjęcia zawodu lekarza nie brakuje. Polskie uczelnie oferujące możliwość aplikowania na utworzone przez nie kierunki lekarskie są zmuszone do przestrzegania swego rodzaju rygoru dotyczącego przyjęć kandydatów.

Tych bowiem nie brakuje, a wymarzony wpis w postaci własnego nazwiska na liście przyjętych będą mieli okazję przeczytać tylko nieliczni – liczba miejsc jest ograniczona, a do ich zajęcia należy wykazać niemal doskonałe wyniki maturalne z wiodących przedmiotów, będących jednocześnie uznawanymi za najtrudniejsze – biologii, chemii i fizyki.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami z biologii, chemii, matematyki i fizyki.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy też wydziału.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, patomorfologia, etyka medyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.04.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.04.2020
do 03.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku KIERUNEK LEKARSKI (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne:
bezpłatne (limit: 520)
niestacjonarne:
39000 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Prestiżowe studia w Łodzi na kierunku lekarskim znajdują się w kręgu zainteresowań wielu ambitnych absolwentów szkół średnich. Każda osoba, która chce je rozpocząć, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Prześledź go dobrze, by żaden termin nie został przez ciebie zaniedbany.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. W przypadku renomowanych studiów na kierunku lekarskim liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia lekarskie w Łodzi zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji. Pamiętaj jednak, że w przypadku studiów na kierunku lekarskim liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Zaniedbanie tego etapu rekrutacji sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia, więc przestrzegaj wszystkich ważnych terminów. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia w Łodzi na kierunku lekarskim mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal wszystkich kierunkach studiów. Wahają się mniej więcej od 85 do nawet 150 złotych i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną wykonać terminowo (liczy się czas jej księgowania!). Jeżeli ta procedura zostanie przez ciebie zaniedbana, to twoja kandydatura w ogóle nie zostanie rozważona. Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku lekarskim w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym prestiżowym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Pamiętaj, że szansę na naukę na kierunku lekarskim mają wyłącznie najlepsi, więc swoją naukę zacznij już dziś!

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia, czy zdawane na maturze przedmioty znajdują się wśród rekrutacyjnych wytycznych. Kolejnym ważnym aspektem jest to, na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot. Maturzyści mają do wyboru zawsze dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Odpowiednio wcześnie prześledź, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych na różnych uczelniach. To pozwoli ci przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, która w przypadku studiów na kierunku lekarskim jest wyjątkowo rozbudowana.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku lekarskim w Łodzi, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy, która niewątpliwie wykraczać będzie poza mury szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów lekarskich rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Fizyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do matury. Pozytywne wyniki z egzaminów dojrzałości dopiero otwierają ci drzwi do wzięcia udziału w rekrutacji.

KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

farmacja
położnictwo
Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi

 

1. Typ i tryb studiów

Studia medyczne można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i wieczorowym. Niezależnie od wybranego trybu, studia składają się z dwunastu semestrów, a nauka na nich zostaje zwieńczona uzyskaniem uprawnień do podjęcia zawodu lekarza, po uprzednim odbyciu odpowiedniego stażu w wybranej placówce medycznej.

Decydując się na aplikację na kierunek lekarski w Łodzi, zapewne zdajesz sobie sprawę z trudności, jakie będą na ciebie czekać w związku z przyswojeniem ogromnej ilości wiedzy medycznej. Jednak nauka na łódzkiej uczelni wynagrodzi ci wszelkie trudy wizją otrzymania prestiżowego tytułu i możliwością rozpoczęcia bardzo ważnej pracy zawodowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek Lekarski w Łodzi, realizowany na sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich, to zgłębienie jednej z najtrudniejszych sztuk - sztuki rozpoznawania problemów medycznych, określania priorytetów i sposobów ich rozwiązywania, a także nawiązywania poprawnych relacji z każdym pacjentem, w celu chociażby udzielenia potrzebnego wsparcia psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego nie bez powodu bywa nazywany misjonarzem – nauka na tych studiach jest niesamowicie trudna i wymagająca nieustannego poświęcania swojego życia prywatnego na korzyść wyczerpującej nauki i obecności na obowiązkowych stażach w różnorakich placówkach medycznych. Całe szczęście najwytrwalszych pasjonatów tej dziedziny nauki, którzy nie wyobrażają sobie życia innego niż to poświęcone niesieniu pomocy pacjentom, nic nie odwróci od myśli kierującej do podjęcia studiów lekarskich.

W siatce odnajdziesz takie oto przedmioty:

 

 

3. Nabywane umiejętności

Kierunek Lekarski w Łodzi, podobnie jak inne kierunki medyczne w Łodzi, zakłada zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, gdyż wszystkie razem zebrane stanowią fundament nie tylko uzyskania dyplomu ukończenia studiów, ale i pracy z pacjentami. Studenci muszą przejść długą drogę edukacyjną, w której poznają zarówno zasady praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, ale także techniki kierowania ludźmi.

Jako absolwent będziesz mógł pochwalić się rozległą wiedzą i umiejętnościami z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu, jego fizjologii, anatomii i genetyki, okraszoną sporą dozą zagadnień mikrobiologicznych oraz z dziedziny biofizykii i biochemii.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi

Wyjątkowość studiów na kierunku lekarskim przejawia się nie tylko w prezentowanych treściach programowych, ale również czasie trwania edukacji. Ukończenie tych niezwykle wymagających studiów wymaga więcej czasu niż inne kierunki - studenci poświęcają nauce sześć lat.

Ponadto absolwenci bardzo często decydują się na udział w różnorakich szkoleniach specjalizacyjnych oraz stażach przygotowujących do podjęcia pracy w wybranej placówce – jednak sam przyznasz, że gotowość do niesienia pomocy ludziom i podjęcia odpowiedzialności za ich życie wymaga długotrwałego przygotowania.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby dostać się na studia medyczne w Łodzi należy przede wszystkim doskonale przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym – warto zadbać o możliwie wysokie wyniki na rozszerzonej maturze, gdyż progi punktowe na kierunku lekarskim są zwykle wysokie.

Kiedy już dowiesz się, czy odniosłeś sukces na egzaminie dojrzałości i uznasz, że dzięki uzyskanym przez siebie wynikom będziesz miał szansę na spełnienie marzeń o przyszłej karierze medycznej, będziesz mógł przejść do pierwszego etapu rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem zwiększającym szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia medyczne w Łodzi jest wzięcie udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów – warto pamiętać, aby podać prawidłowe informacje dotyczące procentowych wyników uzyskanych na maturze.

Jeśli znajdziesz się w gronie wybranych, bedziesz musiał przejść odpowiednie badania lekarskie mające na celu ocenę twoich możliwości do podjęcia pracy, w której będziesz nieustannie narażony na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Po pozytywnym przejściu poprzednich etapów rekrutacji, śmiało możesz przejść do ostatniego.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim krokiem jest dostarczenie w ustalonym wcześniej przez uczelnię terminie wymaganych dokumentów, na które składa się kserokopia świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego, wyniki badań lekarskich, zdjęcie o wymiarach 35X45mm oraz okazanie do wglądu komisji rekrutacyjnej oryginału świadectwa maturalnego oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim? Wybór, przed jakim być może wkrótce staniesz jako ich absolwent, będzie wymagał nie lada przygotowania, bowiem trafna ocena własnych predyspozycji, odporności psychicznej i przede wszystkim zainteresowań określonym obszarem wiedzy medycznej będzie kluczowa do właściwego pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej roli związanej z pracą lekarza.

Oczywistym jest, że ukończenie studiów lekarskich umożliwia podjęcie zawodu w placówkach medycznych takich jak:

 • szpitale,
 • przygodnie medyczne,
 • placówki rehabilitacyjne,
 • prywatne gabinety.

 

Jednak konkretne zajęcie lekarza zależy głównie od wykonanej po studiach specjalizacji, a ta natomiast implikowana jest przez osobiste zainteresowania absolwentów. Miłośnicy ludzkiej anatomii, wyróżniający się niezwykłą precyzją oraz wytrzymałością na długotrwałe nieruchome pozostawanie w jednej pozycji będą mogli wykazać się swoimi kompetencjami przy stole operacyjnym jako chirurdzy.

Jeśli wady postawy zauważałeś u innych już od najmłodszych lat życia, jako absolwent kierunku lekarskiego z pewnością wybierzesz specjalizację związaną z ortopedią, która jednocześnie stanie się twoim przyszłym zawodem. Będziesz mógł wówczas zasilić swoimi umiejętnościami grono pracowników placówek rehabilitacyjnych.

 

Dla młodych, przedsiębiorczych lekarzy, którzy cenią sobie względną niezależność oraz posiadających doskonałe umiejętności organizacyjne otworzy sie furtka do możliwości założenia własnego gabinetu medycznego, w którym będą w stanie oferować usługi zależne od własnych uprawnień.

 

Absolwenci kierunku lekarskiego na dowolnej polskiej uczelni, którzy lubią adrenalinę i posiadają ogromne pokłady odporności na sytuacje stresowe, będą ponadto mogli zająć się pracą w pogotowiu ratunkowym, gdzie każda sekunda może być na wagę życia.

Dzięki specjalizacji pediatrycznej, a co za tym idzie, dogłębnemu zrozumieniu specyfiki fizjologii i anatomii organizmu dziecięcego, z powodzeniem będziesz mógł nieść pomoc najmłodszym zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi – niestacjonarne

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które najczęściej odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, jednak edukacja na nich jest płatna.

dowiedz się więcej na temat kierunku kierunek lekarski studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne objęte są jedynie opłatą rekrutacyjną za kierunek studiów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie?

 

Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”
 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

Komentarze (0)