Kierunek Lekarski - Łódź

Kierunek Lekarski - Łódź

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne

20.09.2023

Kierunek Lekarski Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Kierunek lekarski w Łodzi to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 49700 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek Lekarski - Łódź
Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter dyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane m.in. z patomorfologią, toksykologią, anatomią. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach i szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: neurologia, laryngologia, psychiatria czy dermatologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w zakładach opieki zdrowotnej, ale też w ośrodkach badawczo-rozwojowych i na uczelniach medycznych.

 

Uczelnie
W Łodzi kierunek lekarski możesz studiować na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język polski, matematyka.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów w Łodzi wynosi około 49700 zł | Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Łodzi >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami matury.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, matematyka, fizyka, język polski.

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi - przedmioty maturalne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w roku 2023/2024 w rekrutacji na kierunek lekarski uwzględnia trzy przedmioty obowiązkowe – język polski oraz dwa przedmioty z następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Język polski nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, jednak decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej. dowiedz się więcej

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Łodzi

W Łodzi kierunek lekarski możesz studiować na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatnie kierunek lekarski możemy studiować tylko w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach studiów stacjonarnych. W procesie rekrutacji podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminu maturalnego. Warto zadbać od dobre wyniki ponieważ konkurencja jest bardzo duża.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi można podjąć w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi

Studia niestacjonarne zarówno na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku lekarskim w Łodzi to wydatek około 49700 złceny - kierunek lekarski Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie uczelnie w Łodzi pobierają opłaty za studia niestacjonarne, wyjątkiem są studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Kierunek lekarski wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii. Studenci odbędą także praktyki, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych kierunek lekarski znałazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (ponad 5 tys. zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Po dopełnieniu obowiązków znajdą pracę w publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, pogotowiu ratunkowym, instytucjach badawczych oraz w zawodzie menedżera ochrony zdrowia.
 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów znajdują się przedmioty odnoszące się do nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, chemicznych i matematycznych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych salach i laboratoriach, a także w szpitalach i klinikach. Po każdym roku kształcenia studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki lekarskie. Kompleksowo konstruowany program studiów łączy nauki morfologiczne, medyczne, przedkliniczne i kliniczne, a także zabiegowe, prawne i organizacyjne.

Po ukończeniu kształcenia medycznego można przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, co umożliwi wykonywać zawód lekarza. Studenci mogą kontynuować kształcenie w ramach specjalizacji lekarskich, chociażby chirurgii, pediatrii czy kardiologii i wielu innych. Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej rozwojowych, zwłaszcza że nieustannie dąży do wykorzystywania nowoczesnych metod badawczych i metod leczenia.

W programie studiów na Kierunku Lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Kierunek lekarski to studia medyczne, a przedmioty przewidywane w ich programie sięgają do nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych. W trakcie zajęć studenci poznają dokładnie anatomię ludzkiego ciała, a także podstawowe zagadnienia związane z farmakologią czy histologią. Przyszli lekarze w toku studiów zdobywają wiedzę z zakresu m.in. generyki, chemii medycznej czy ekologii – wszystkie te aspekty umożliwiają przyszłym lekarzom wypracowanie pewnych podstaw teoretycznych, które niezbędne są do prawidłowego diagnozowania jednostek chorobowych, a także ich skutecznego zwalczania.

W trakcie nauki studenci zdobywają wczesne doświadczenie w klinikach czy szpitalach, w których przyszli specjaliści mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas obowiązkowych praktyk i stażów. Dzięki takim rozwiązaniom absolwenci kierunku lekarskiego szkoleni są w zakresie m.in. profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia określonych jednostek chorobowych czy rehabilitacji. Praktyczny aspekt programu tych studiów uczy studentów prawidłowego zbierania wywiadów, stawania trafnych diagnoz oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań medycznych w proces leczenia chorego.

Studenci kierunku lekarskiego zapoznawani są z podstawowymi teoriami, założeniami i zasadami praktyki medycznej. Absolwenci tego kierunku (po zaliczeniu obowiązkowego stażu podyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Lekarskiego) są przygotowani do pełnienia zawodu lekarza specjalisty. Absolwenci kierunku lekarskiego mają szansę na zdobycie uprawnień do wykonywania takich zawodów jak m.in. ginekolog, neurolog, okulista, laryngolog, chirurg, dermatolog, psychiatra czy lekarz rodzinny.
 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 520 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 49700 zł.

Kierunek lekarski - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której kandydaci przyjmowani są na studia. Liczba miejsc, na które mogą aplikować przyszli studenci, jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 520

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kieurnku lekarskim w Łodzi

Studenci studiów stacjonarnarnych za możliwość nauki w uczelniach publicznych nie muszą płacić. Nie dotyczy to jednak możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym w uczelniach publicznych lub nauki w prywatnych szkołach wyższych.

Kierunek lekarski studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 49700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia informowani są w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu użytkownicy mogą poznać nie tylko wynik rekrutacji na poszczególne kierunku, ale również dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 11.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do danej uczelni może różnić się od form preferowanych przez inne szkoły wyższe. Zazwyczaj kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą dostarczyć zestaw dokumentów osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają zrobienie tego za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci mają zazwyczaj kilka dni na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranej uczelni. Należy pamiętać o tym, żeby zrobić to w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie – spóźnienie lub przekazanie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2023 do 15.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

Kierunek lekarski jest wyjątkowy pod wieloma względami. Specyficzny charakter kształcenia oraz długa droga prowadząca do działalności zawodowej wpływają na zarobki. Mówiąc inaczej, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie: ile wynoszą zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego, ponieważ wszystko zależy od miejsca pracy, doświadczenia, a przede wszystkim specjalizacji. Nietrudno odgadnąć, że istnieją specjalizacje wyżej i niżej wynagradzane. Do grona tych pierwszych zaliczyć można między innymi: anestezjologię, chirurgię plastyczną, czy okulistykę. W tej drugiej grupie znajdują się na przykład: geriatria i patomorfologia.

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • rezydent – 5500 złotych
 • lekarz ortopeda – 7300 złotych
 • lekarz okulista – 8500 złotych
 • lekarz anestezjolog – 11000 złotych

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Kierunek lekarski jest kierunkiem nie tylko dla osób zainteresowanych biologią i medycyną, ale również dla osób wytrwałych, bowiem kierunek ten należy do wymagających, a ponadto ukończenie studiów nie kończy procesu edukacji oraz drogi do wykonywania wymarzonego zawodu. Kandydaci powinni przygotować się nie tylko na intensywność, ale i długość, ponieważ Kierunek lekarski prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, zakładających sześć lat nauki.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na studia w Łodzi nie muszą obawiać się bólu głowy spowodowanego podejmowaniem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. W mieście centralnej Polski tylko jedna placówka oferuje kształcenie na tym kierunku.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Kierunku lekarskiego zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Program kształcenia podzielony jest na dwie grupy przedmiotów: przedmioty przedkliniczne oraz przedmioty kliniczne. W gronie przykładowych przedmiotów realizowanych na Kierunku lekarskim wymienić można między innymi:

 • genetykę kliniczną
 • farmakologię i toksykologię
 • immunologię ogólną
 • diagnostykę laboratoryjną
 • choroby wewnętrzne

Uczelnie w Łodzi - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie?

 

Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”
 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Łódź studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Łódź studia niestacjonarne

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia