Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

51 - 150 Wrocław
tel. 71 765 - 82 - 22
sekretariat: 71 765 - 82 - 96

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ×

51 - 150 Wrocław

tel. 71 765 - 82 - 22

sekretariat: 71 765 - 82 - 96

fax. 71 765 - 84 – 25

www.awl.edu.pl

Kierunki studiów - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty są ujęte w paragrafie 2 Uchwały Senatu https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Można je wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do działu rekrutacji

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Można wysłać pocztą (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Akademii a nie data stempla)

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, można też je wysłać pocztą

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Punkty naliczane są za matury pisemne

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Dzień dobry wszystko jest opisane w Uchwale Senatu https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Jedynym kryterium przyjęcia jest liczba uzyskanych punktów
kwalifikacyjnych. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście. W przypadku kandydatów
z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Należy jeszcze dostarczyć komplet wymaganych dokumentów

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty należy dokonać na wskazane w „Informacji dla kandydatów przyjętych na studia I”
konto bankowe

Co wpisać w tytule przelewu?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę
w wysokości 85 zł należy wnieść do 26.07.2019 roku

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Można zrobić z innego konta

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Dla każdego kierunku są rozpisane w Uchwale Senatu: https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf
A w przypadku studiów wojskowych obowiązkowy jest język angielski oraz matura z jednego z wybranych przedmiotów: matematyka, informatyka, chemia, historia, fizyka

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Zaoczna informatyka-Jak jest cena za semestr?+
Pytanie od: Iwona Górawska

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (12)

PM Ocena odpowiedz

OK BARDZO DOBRY

Krystian Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Nigdy nie wybrałbym innej uczelni!

Edward W odpowiedzi do: Krystian odpowiedz

Nie kazdy sie nadaje ,aby tu studiować!

student Ocena odpowiedz

najlepsza uczelnia, polecam :D

Janek Ocena odpowiedz

Uczelnia oferuje duża ilość zajęć praktycznych, dzięki którym mogłem zdobyć odpowiednie doświadczenie ;)

Kasia Ocena odpowiedz

Gdybym miała wybierać uczelnie po raz drugi wybór byłby ten sam ;)

Michał Ocena odpowiedz

AWL to uczelnia charakteryzująca się przede wszystkim profesjonalizmem! Polecam

Jacek Ocena odpowiedz

Zarządzanie to kierunek studiów, który wkłada do głowy mnóstwo wiedzy, rozwija umiejętności, ale także rozwija charakter i podejście do niektórych spraw. Akademia Wojsk Lądowych to świetna uczelnia. Wybrałem ją dlatego, bo chciałem być blisko wojska, choć jeszcze bez stuprocentowej pewności tego, czy wstąpić w jego szeregi. Polecam. Nie tylko mężczyznom.

Wiktoria Ocena odpowiedz

Akademia Wojsk Lądowych to prestiżowa uczelnia, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Studiują tutaj ci, którzy dobrze wiedzą czego oczekują od studiów i wiedzą co będą chcieli zrobić ze swoim wykształceniem.

Marcin Ocena odpowiedz

Akademia Wojsk Lądowych to idealna uczelnia dla osób, które chcą wejść do świata, w którym bezpieczeństwo zapewniane na podstawie wiedzy jest sprawą najważniejszą.

Wiktor Ocena odpowiedz

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu to prestiżowa uczelnia, jedna z największych i najważniejszych w kształceniu wojskowym. Wybór dla mnie był oczywisty.

Krzysiek Ocena odpowiedz

Akademia Wojsk Lądowych oferuje praktyczne podejście do tematu. Studia w tej uczelni to najlepsze połączenie wiedzy teoretycznej, rzeczywistych umiejętności oraz cech, bez których praca w zawodzie wydaje się niemożliwa. AWL to miejsce dla ludzi ambitnych, chcących zdobyć najwyższe kwalifikacje