Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Politechnika Świętokrzyska 2021

Studia na kierunku ekonomia na Politechnice Świętokrzyskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • matematyka finansowa
 • finanse i bankowość
 • algebra liniowa
 • statystyka
 • rynki finansowe
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie rozwojem regionalnym

 

Politechnika Świętokrzyska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania racjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ludźmi, pieniędzmi czy dobrami materialnymi. Istotna jest nauka stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych oraz pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, matematyka finansowa, finanse i bankowość, algebra liniowa, statystyka, rynki finansowe, zarządzanie projektami, zarządzanie rozwojem regionalnym.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych, w biurach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i doradczych, biurach rachunkowo- podatkowych, biurach nieruchomości.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Świętokrzyska opinie? Daria, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia na Politechnice Świętokrzyskiej to nauka myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Takie umiejętności są w cenie, zatem nie martwię się o swoją sytuację na rynku pracy. Wiem, że wiedza, którą zdobywam na uczelni przygotuje mnie do rywalizacji o dobre stanowisko. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej związków z gospodarką światową,
 • publicznego systemu finansowego,
 • pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji i przetwarzania danych,
 • zarządzania finansami,
 • przebiegu i konsekwencji operacji gospodarczych,
 • stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych,
 • podejmowania racjonalnych decyzji,
 • zarządzania własnością intelektualną,
 • analizowania i prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Ekonomia na Politechnice Świętokrzyskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • ubezpieczeniach,
 • biurach consultingowych,
 • biurach rachunkowo- podatkowych,
 • biurach nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego 

Komentarze (0)