Prawo

Prawo

Prawo – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika dla prawników
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • postępowanie karne
 • prawo rzymskie
 • postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pięć wydziałów, które każdego roku urozmaicają swą ofertę dydaktyczną. W niej znajduje się kierunek Prawo, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, które w toku nauki zostają urozmaicone o teorię i filozofię prawa, podstawową wiedzę ekonomiczną, czy doktryny polityczno- prawne. Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: logika dla prawników, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo rzymskie, postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na UE w Krakowie mogą wykorzystać w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Jola, studentka Prawa mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to świetna uczelnia, a studiowanie Prawa na pewno różni się od studiowania tego kierunku na innych uczelniach. Dlaczego? Tutaj, kierunek ten traktowany jest interdyscyplinarnie, czyli łączy zagadnienia prawne z ekonomicznymi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent Prawa na UE może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 • właściwej interpretacji przepisów,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Prawie:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym może znaleźć zatrudnienie w :

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • firmach konsultingowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • działach prawnych przedsiębiorstw, urzędów i administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Finansów i Prawa UE 

Komentarze (0)