Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia, której bogata historia sięga końca XIX wieku. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Inżynierię materiałową, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat różnych materiałów stosowanych w szeroko rozumianej technice. Studenci poznają materiały, ale także technologie ich wytwarzania i przetwarzania oraz wzajemne relacje pomiędzy budową i właściwościami materiałów, co umożliwia lepsze ich zastosowanie, czy dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. 
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: termodynamika stopów, elektrotechnika i elektronika, fizyka, korozja, inżynieria powierzchni, sprężystość materiałów, materiały metaliczne, fizyka ciała stałego, materiały ceramiczne i metody ich wytwarzania, materiały polimerowe i ich przetwórstwo, projektowanie inżynierskie, defekty struktury krystalicznej, krystalografia stosowana, metody komputerowe w inżynierii materiałowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, biurach doradczych, przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. 
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Łukasz, student Inżynierii materiałowej mówi:
„Przed przystąpieniem do rekrutacji zadawałem sobie ważne pytania: po co w ogóle chce iść na studia? Co będę chciał zrobić ze swoim wykształceniem? Po znalezieniu odpowiedzi wiedziałem, że chcę zdobyć nowoczesne wykształcenie na najlepszej polskiej uczelni technicznej. I właśnie dlatego wybrałem Politechnikę Warszawską.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru metod kształtowania struktury i własności materiałów do zastosowań technicznych,
 • oceny uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • metodyki badania materiałów,
 • kształtowania własności materiałów inżynierskich,
 • przetwórstwa i recyklingu materiałów, 
 • metod kontroli jakości, 
 • technologii procesów materiałowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji,
 • uwzględniania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych, 
 • termodynamiki technicznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • biurach doradczych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Komentarze (0)