Logopedia

Logopedia

Logopedia

11.04.2022

Logopedia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku logopedia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • diagnostyka logopedyczna
 • narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej
 • biomedyczne podstawy logopedii
 • psychologia dziecka i zaburzenia rozwojowe
 • metody i techniki terapii logopedycznej
 • podstawy badań logopedycznych

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Logopedia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Studenci rozwijają umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: diagnostyka logopedyczna, narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej, biomedyczne podstawy logopedii, psychologia dziecka i zaburzenia rozwojowe, metody i techniki terapii logopedycznej, podstawy badań logopedycznych, wczesna interwencja terapeutyczna, komunikacja wspomagająca i alternatywna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w placówkach oświatowych, służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Matylda, studentka Logopedii mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim to niemała odpowiedzialność, bo dyplom uzyskany na tej uczelni znaczy więcej niż wiele. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

Logopedia studia Kraków

Logopedia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i funkcji organizmu człowieka,
 • funkcji, fizjologii i patologii narządów mowy i słuchu,
 • powstawania, rozwoju oraz cech synchronicznych i asynchronicznych języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowych,
 • służbie zdrowia,
 • placówkach pomocy społecznej,
 • poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)