Energetyka

Energetyka

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Energetyka – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku energetyka na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • metrologia
 • mechanika techniczna
 • materiałoznawstwo i ochrona przed korozją
 • geometria i grafika inżynierska
 • elektrotechnika i elektronika
 • mechanika płynów
 • przesyłanie energii elektrycznej
 • odnawialne źródła energii

 

Energetyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii. W zależności od postaci energii, bądź jej nośnika energetyka dzieli się na: cieplną, wodną, jądrową, elektroenergetykę i gazoenergetykę oraz energetykę geotermiczną wiatrową, energetykę słoneczną. Jeśli powyższe terminy nie budzą specjalnych wątpliwości tak procesy pozyskiwania czy przetwarzania energii nie należą już do najprostszych zagadnień. Ale od czego mamy studia? Wszyscy zainteresowani tym obszarem nauki powinni zwrócić uwagę na kierunek Energetyka, który oferuje Politechnika Bydgoska, i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która obejmuje problematykę energetyczną, techniki cieplne oraz nauki techniczne. Studenci zgłębiają zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem kraju i rosnącą rolą problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Energetyka w PB uwzględnia potrzeby szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej energetyce. Zwraca uwagę na zmiany struktury wytwarzania energii, efektywność energetyczną, minimalizację szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, czy modernizację urządzeń przesyłowych.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: fizyka, metrologia, mechanika techniczna, materiałoznawstwo i ochrona przed korozją, geometria i grafika inżynierska, elektrotechnika i elektronika, mechanika płynów, przesyłanie energii elektrycznej, odnawialne źródła energii, technologia maszyn energetycznych, maszyny i napędy elektryczne, mechatronika, bezpieczeństwo w energetyce, systemy teleinformatyczne w energetyce, budowa elektrowni wiatrowych, inżynieria efektywności energetycznej.

Podstawowym surowcem energetycznym w naszym kraju jest węgiel kamienny, który stanowi około 60% wytwarzanej energii. Niestety, nie jest to zbyt dobra przesłanka dla środowiska naturalnego, zatem szeroko pojęta energetyka potrzebuje nowych rozwiązań, a co za tym idzie, nowych specjalistów. Tymi specjalistami są absolwenci Energetyki na Politechnice Bydgoskiej, którzy z solidnym bagażem wiedzy i umiejętności znajdą zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach działających w branży energetyki źródeł odnawialnych, biurach projektowych, czy biurach konstrukcyjnych.

Dyscypliny związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii stają się coraz ważniejsze, a co za tym idzie kierunki kształcenia związane z tą problematyką cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Gdzie zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie?

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Norbert, student Energetyki mówi:

„Politechnika Bydgoska to idealne miejsce dla osób, które rzeczywiście chcą zdobyć bardzo ważną wiedzę i mają poważne plany zawodowe. Dla mnie najważniejsze jest to, że prowadzone zajęcia i tematy na nich poruszane odpowiadają dzisiejszym problemom, z jakimi zmaga się współczesny świat.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji instalacji energetycznych,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • pomiaru i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi,
 • zasad działania maszyn elektrycznych i zasad eksploatacji maszyn,
 • przesyłania energii elektrycznej,
 • bilansowania instalacji energetycznych i ich elementów,
 • technologii maszyn energetycznych,
 • ochrony środowiska w energetyce i odnawialnych źródeł energii.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • firmach działających w branży energetyki źródeł odnawialnych,
 • biurach projektowych,
 • biurach konstrukcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PB

Komentarze (0)