Energetyka - Bydgoszcz

Energetyka - Bydgoszcz

Energetyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

energetyka

Odkryj kierunek energetyka w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Energetyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Energetyka w Bydgoszczy to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Energetyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek energetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek energetyka w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku energetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia inżynierskie wzbudzają w dzisiejszych czasach bardzo duże zainteresowanie wśród maturzystów. Kandydaci na kierunek energetyka w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Przede wszystkim musisz zdać pozytywnie przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

Bardzo ważne są także wyniki uzyskane z egzaminów dodatkowych z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki. Uczelnie techniczne często wymagają także przedstawienia odpowiednich badań lekarskich. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku energetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek energetyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku energetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek energetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku energetyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek energetyka w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA?

 

Energetyka jest niezwykle istotnym działem nauki i techniki. Zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem dostępnych form energii w postać łatwą do wykorzystania, a tym samym wspiera rozwój przemysłu, technologii i ogólnie pojmowanej gospodarki. Najnowsze badania i gruntownie opracowywany program kształcenia skupia się na nowych możliwościach tyczących się eksploatacji systemów energetycznych oraz zastosowaniu systemów komputerowych i mikroprocesorowych w energetyce.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak energetyka wymagają nie tylko analitycznego, logicznego myślenia, ale i wyobraźni, która umożliwi modernizację urządzeń przemysłowych przy zastosowaniu energii elektrycznej i cieplnej. Innowacyjny kierunek to odpowiedź na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Postaw na rozwojowość i studiuj w Bydgoszczy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku energetyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Wytwarzanie energii, oddziaływanie energii na środowisko naturalne czy też przebudowa systemów przemysłowych przy użyciu energii elektrycznej to bardzo ważne kwestie, które napędzają współczesny przemysł, technologię, a nawet medycynę. Kierunek energetyka w Bydgoszczy jest niezwykle istotny z punktu gospodarczego. Bydgoskie uczelnie, które mają tego typu studia w swojej ofercie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • geometria i grafika inżynierska
 • technologia maszyn energetycznych
 • energetyka zakładu przemysłowego
 • termodynamika techniczna
 • materiałoznawstwo i ochrona przed korozją
 • bezpieczeństwo w energetyce

 

Program kształcenia obfituje w przedmioty związane stricte z mechatroniką i elektroniką. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, wykładów lub laboratoriów.

Ile trwają studia na kierunku energetyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Energetyka w Bydgoszczy trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA?

Absolwenci zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje potrzeby gospodarki regionu, problemy energetyczne i trendy w energetyce. W pracy zawodowej bardzo często starają się zminimalizować szkodliwe oddziaływania na środowisko naturalne, iść z prądem i stawiać na nowoczesność, a co za tym idzie stosować systemy komputerowe i mikroprocesorowe w energetyce, dążyć do modernizacji urządzeń przemysłowych.

Studia w Bydgoszczy umożliwiają absolwentom zatrudnienie w:

 • firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych i wytwarzaniem energii elektrycznej bądź cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia)
 • firmach, które działają w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna
 • służbach energetycznych
 • biurach projektowych i konstrukcyjnych

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)