Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • biochemia
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • hydraulika i pneumatyka
 • materiałoznawstwo
 • grafika komputerowa
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • implanty i sztuczne narządy

 

Inżynieria biomedyczna, według oficjalnej definicji, to dziedzina nauk technicznych zajmująca się opracowywaniem środków do wspomagania badań w naukach biologicznych oraz do diagnostyki, terapii i rehabilitacji medycznej. Dyscyplina wykorzystuje zarówno metody badawcze zaczerpnięte z innych dziedzin, na przykład: automatyki, chemii, fizyki, fizjologii, informatyki, mechanik), jak i własne. Na tych, dla których powyższa definicja jest całkowicie zrozumiała czeka kierunek Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Studenci nabywają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Nauka stanowi przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: fizyka, biochemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, hydraulika i pneumatyka, materiałoznawstwo, grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, anatomia i fizjologia człowieka, implanty i sztuczne narządy, podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, biomechanika inżynierska, języki programowania, organizacja i zarządzanie w medycynie, podstawy kliniczne inżynierii medycznej, techniki wytwarzania, diagnostyka maszyn, systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia, metody eksperymentalne analizy odkształceń i naprężeń, medyczne systemy doradcze, akwizycja danych medycznych.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że Inżynieria biomedyczna nie należy do najłatwiejszych dyscyplin. Ale solidny bagaż wiedzy zdobyty podczas studiów może otworzyć wiele drzwi do kariery zawodowej. Inżynier biomedyczny, mogący pochwalić się wieloma umiejętnościami, może szukać zatrudnienia w branży materiałowej, elektronicznej lub informatycznej, które realizują projekty dla szeroko pojętej medycyny. Absolwent Inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy otrzymuje podstawę do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.

Inżynieria biomedyczna jako kierunek kształcenia coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność, ale także może budzić pewne zagubienie wśród kandydatów.

 

Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy opinie?

Ewelina, studentka Inżynierii biomedycznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy są wymagające, niełatwe i nie da się przejść przez nie tylnymi drzwiami. To ich najważniejsza i najlepsza cecha. Ta uczelnia kształci prawdziwych specjalistów, którzy bez problemu poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • projektowania i analizy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • stosowania i eksploatacji sensorów,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • technik obrazowania medycznego,
 • projektowania, stosowania i eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej,
 • implantów i sztucznych narządów.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych,
 • jednostkach ambulatoryjnych,
 • poradniach,
 • jednostkach projektowych i produkcyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego; pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP

Komentarze (0)