Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu kierunki studiów 2019

Akademia Wojsk Lądowych mieści się we Wrocławiu i jest uczelnią wyższą sił zbrojnych, która swą tradycją sięga okresu I Rzeczpospolitej. Uczelnia kształci oficerów, dowódców i przedstawicieli armii, pozwala zdobyć wiedzę o charakterze wojskowym poprzez liczne szkolenia i kursy. Zadaniem uczelni jest przygotowanie studentów do służby narodowej, a także pielęgnowanie patriotyzmu, ludzkiej solidarności,  poszerzanie zasad etyki oraz rozwój społeczny i cywilizacyjny. Wyższa Szkoła oferuje sześć kierunków studiów na trzech wydziałach, przygotowując absolwentów do twórczej pracy w zawodzie żołnierza. Bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie czy inżynieria bezpieczeństwa to kierunki studiów, które umożliwiają wypełnienie misji, a zarazem obowiązków wobec Państwa Polskiego.Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćAkademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćAkademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu popularne kierunkiKomentarze (0)