Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy pielęgniarstwa
 • podstawy opieki zdrowotnej
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • opieka paliatywna
 • podstawy rehabilitacji

 

Pielęgniarstwo jest jedną z najstarszych dziedzin. Zanim stało się jasno określoną przestrzenią zawodową, obejmowało praktyki mające na celu ukojenie bólu oraz opiekę nad osobami w najbliższym gronie. Wraz z upływem czasu i powiększaniem wiedzy zajęcie to ewoluowało, aż w końcu stało się szlachetną misją, do sprawowania której potrzebne jest profesjonalne przygotowanie, szeroka wiedza oraz liczne umiejętności. Wszyscy ci, którzy zainteresowani są pracą na rzecz innych, powinni zwrócić uwagę na kierunek Pielęgniarstwo, proponowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie nauka prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo oferowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakłada pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. W ramach kształcenia uczelnia współpracuje z wieloma jednostkami; między innymi z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, czy Centrum Medycznym w Łańcucie. Ponadto, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania dysponuje własnym zapleczem dydaktycznym do praktycznej nauki zawodu, w skład którego wchodzą specjalistyczne laboratoria, zlokalizowane w budynkach Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, podstawy opieki zdrowotnej, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, podstawy ratownictwo medycznego, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze.

Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest kierunkiem, w ramach którego zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, podnosząc tym samym efektywność kształcenia. Jako, że nacisk kładziony jest na praktyczny charakter nauki studenci realizują zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 godzin oraz praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin. Z tak solidnym i profesjonalnym przygotowaniem absolwenci znajdą zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą razem szeroką przestrzeń, w której każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując studiować Pielęgniarstwo warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni, która stawia na nowoczesne i praktyczne kształcenie. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Daria, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo to misja. Pielęgniarstwo to jedna z najważniejszych dziedzin, jak również jedna z najbardziej wymagających. Aby nieść profesjonalną pomoc i sprawować profesjonalną opiekę należy posiadać solidne, wysokiej jakości przygotowanie. Takie gwarantują mi studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wiedzą anatomiczną,
 • wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • szpitalach uzdrowiskowych,
 • sanatoriach,
 • poradniach specjalistycznych,
 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze 

Komentarze (0)