Finanse menedżerskie

Finanse menedżerskie

Finanse menedżerskie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse menedżerskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • etyka gospodarcza
 • zarządzanie projektami
 • finanse
 • marketing
 • rachunkowość
 • socjologia
 • statystyka opisowa

 

Kim jest menedżer finansowy? To osoba, która ma do wykonania wiele istotnych zadań. Wśród nich wyróżnić można planowanie i analizę finansową przedsiębiorstwa, realizowanie strategii finansowych, nadzór nad przygotowywaniem raportów, czy optymalizację polityki podatkowej. W jaki sposób zostać takim menedżerem? Odpowiedź jest prosta. Udać się na studia. Dokąd? Do Katowic, ponieważ tamtejszy Uniwersytet Ekonomiczny oferuje kształcenie na kierunku Finanse menedżerskie.

Kształcenie na kierunku Finanse menedżerskie realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów i zarządzania. Studenci poznają społeczne i rynkowe zjawiska występujące w otoczeniu podmiotów gospodarczych i rozwijają umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi zarządczych w procesach podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to kierunek prowadzony w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, etyka gospodarcza, zarządzanie projektami, finanse, marketing, rachunkowość, socjologia, statystyka opisowa, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, matematyka finansowa, problemy optymalizacji, przedsiębiorstwo na rynku usług bankowych, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, analiza finansowa, budżetowanie, nadzór korporacyjny, ubezpieczenia w działalności gospodarczej, inżynieria finansowa, podatki przedsiębiorstw, rachunek efektywności inwestycji, prawo.

Absolwenci kierunku Finanse menedżerskie wyróżniają się umiejętnościami w obszarze wykorzystywania krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu. Ponadto, posiadają zdolność diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów. Z bogatym bagażem wiedzy absolwenci znajdą zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, podmiotach finansowych, jednostkach administracji.

Katowice należą do grona silnych ośrodków akademickich. Uczelni jest dużo, charakteryzują się one różnorodnością ofert dydaktycznych, ale która z nich może być najlepsza do studiowania omawianego przez nas kierunku? Warto dowiedzieć się- jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Patryk, student Finansów menedżerskich mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym, ponieważ chciałem uczyć się w rodzinnym mieście i rozwijać w przyszłościowej dziedzinie. Mój przepis na studia był bardzo prosty i co najważniejsze, trafiony w dziesiątkę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent kierunku Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy finansowej,
 • restrukturyzacji finansowej,
 • prawa finansowego,
 • marketingu usług finansowych,
 • audytu jakościowego,
 • strategii i technik negocjacji,
 • systemu finansowego jednostek sektora publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse menedżerskie:

Absolwent kierunku Finanse menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • podmiotach gospodarczych,
 • podmiotach finansowych,
 • jednostkach administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse menedżerskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse menedżerskie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)