Finanse menedżerskie - Katowice i woj. śląskie

Finanse menedżerskie - Katowice i woj. śląskie

Finanse menedżerskie - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

finanse menedżerskie

Odkryj kierunek finanse menedżerskie w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Finanse menedżerskie studia Katowice| woj. śląskie

Studia na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse menedżerskie - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek finanse menedżerskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse menedżerskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse menedżerskie?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak finanse menedżerskie wzbudzają duże zainteresowanie dzięki swojej oryginalności, a jednocześnie praktyczności.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • wos.

 

Wymogi rekrutacyjne uwzględniają wyniki z egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz z przedmiotów dodatkowych (fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie), które zdawane są na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse menedżerskie w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE MENEDŻERSKIE KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE?

Finanse menedżerskie umożliwiają połączenie wiedzy i umiejętności odnoszącej się do zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy dodatkowym wykształceniu prawniczym i ekonomicznym. Interdyscyplinarne studia w Katowicach pozwalają zdobyć potrzebne kwalifikacje do planowania finansowego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, a także analizy porównawczej alternatywnych źródeł finansowania.

Masz predyspozycje kierownicze? W przyszłości chcesz zajmować się inwestycjami i finansami? Języki obce nie sprawiają Ci problemów? Potrafisz wykorzystać wiedzę prawniczą i administracyjną na swoją korzyść? Kierunek finanse menedżerskie w Katowicach szukają osób, które potrafią wygrać negocjacje, zbić argumenty konkurencji i zarządzać podlegającym im zespołem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse menedżerskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Finanse menedżerskie możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Chcesz zgłębiać nauki ekonomiczne, finansowe i z zakresu zarządzania, wybierz kształcenie na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

Studenci zapoznają się z:

 • podstawami zarządzania
 • makroekonomią
 • marketingiem
 • rachunkowością
 • statystyką
 • finansami publicznymi
 • funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku usług bankowych
 • zarządzaniem strategicznym
 • ubezpieczeniami w działalności gospodarczej
 • nadzorem kooperacyjnym

 

W programie kształcenia nie brakuje zajęć związanych ze statystyką, analizą finansową czy efektywnością inwestycji. Ćwiczenia i wykłady przekazują teoretyczną wiedzę, którą w praktyce możesz wykorzystać na stażu lub w pracy.

Ile trwają studia na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach?

Studia na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE?

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Do ich głównych zadań należy krytyczna analiza, wnioskowanie, interpretacja, ocena zjawisk pojawiających się w odniesieniu do finansów.

Absolwenci zajmują się zarządzaniem w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i specjalizować się w finansach przedsiębiorstw i zarządzaniu strategicznym.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia zajmowanie się finansową organizacją gospodarczą, podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji dzięki znajomości czynników wewnętrznych oraz środowiska, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Absolwenci stają się specjalistami, którzy mogą poszczycić się wiedzą z zakresu:

 • finansów przedsiębiorstw
 • systemów ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • diagnostyki i metod optymalizacyjnych

Gdzie studiować na kierunku finanse menedżerskie w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse menedżerskie w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse menedżerskie w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FINANSE MENEDŻERSKIE - ważne informacje

finanse menedżerskie studia

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)