Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • planowanie przestrzenne
 • projektowanie urbanistyczne
 • strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • samorząd terytorialny
 • ekonomika miast i regionów
 • architektura krajobrazu

 

Gospodarka przestrzenna to dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. To także kierunek, który można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia posiadają charakter interdyscyplinarny i mają na celu wykształcenie kadry ekonomicznej o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

Kierunek Gospodarka przestrzenna realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, architektury, urbanistyki, geodezji, geografii, kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, a także zarządzania i projektowania inżynierskiego. W toku studiów studenci opracowują własne projekty, prowadzą badania naukowe, wyjeżdżają w teren i zapoznają się z praktyka wykonywania zawodów związanych z gospodarką przestrzenną.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd terytorialny, ekonomika miast i regionów, architektura krajobrazu, finanse sektora publicznego, zarządzanie strategiczne regionem, projektowanie przestrzeni publicznej, polityka regionalna, metody wspomagania decyzji planistycznych, marketing terytorialny.

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna przygotowuje do uczestnictwa w zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu i plany miejscowe, opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych, opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, jak również udziału w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach urbanistyczno- planistycznych, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju i promocji, firmach konsultingowych, firmach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych.

Studia w Krakowie to olbrzymia przestrzeń możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Wśród dyscyplin, które można zgłębić istotne miejsce zajmuje Gospodarka przestrzenna, zatem kandydaci na ten kierunek powinni wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Marcin, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i każdemu polecam tę uczelnię. Uczę się rzeczy praktycznych, zdobywam ważne umiejętności, dzięki czemu nie martwię się o miejsce na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • architektury krajobrazu,
 • procesów rozwoju form urbanistycznych,
 • wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • zarządzania strategicznego regionem,
 • marketingu terytorialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • biurach urbanistyczno- planistycznych,
 • pracowniach projektowych,
 • agencjach rozwoju i promocji,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach otoczenia biznesu,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Krakowie

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)