Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka gospodarcza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • metodologia badań ekonomicznych
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • pomiar wielkości ekonomicznych
 • prawo gospodarcze

 

Znajomość reguł funkcjonowania współczesnego świata w skali mikro i makro to wiedza, która w dobie rozwijających się gospodarek wydaje się niezwykle istotna. Wie o tym rynek pracy, który coraz intensywniej poszukuje specjalistów między innymi z zakresu analizy danych ekonomicznych. W jaki sposób zostać takim specjalistą? Wystarczy udać się na studia, na kierunek Analityka gospodarcza, który na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Analityka gospodarcza realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada poznanie metod modelowania i prognozowania procesów społeczno- ekonomicznych. Studenci zgłębiają nauki ekonomiczne, zagadnienia prawne, jak również zasady analizy zjawisk gospodarczych. Analityk gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: algebra liniowa, analiza matematyczna, metodologia badań ekonomicznych, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa i ekonomiczna, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, pomiar wielkości ekonomicznych, prawo gospodarcze, demografia, ekonometria, rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe, wielowymiarowa analiza danych, analiza finansowych szeregów czasowych, analiza zmiennych jakościowych, prognozowanie i symulacje.

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza wyróżniają się umiejętnością rozwiązywania problemów gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Posiadają wiedzę z zakresu teorii wzrostu gospodarczego, prawa gospodarczego, finansów międzynarodowych, modelowania i prognozowania produkcji, funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych. Z pokaźnym bagażem wiedzy i umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania i analizy danych, instytucjach i firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, administracji państwowej i samorządowej.

Kraków to bardzo ważny ośrodek akademicki, a kierunki studiów w Krakowie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów na studia. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Analityka gospodarcza. Ale w której uczelni ją studiować? Czy omawiany przez nas uniwersytet będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Robert, student Analityki gospodarczej mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznać świat finansów i wszystko, co się z nim wiąże. To bardzo dobra uczelnia, która gwarantuje przede wszystkim rozwijanie praktycznych umiejętności, które dzisiaj są po prostu niezbędne na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę gospodarczą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prognozowania gospodarczego,
 • metod analizy rynków zagranicznych,
 • analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • modelowania produkcji i kosztów,
 • metod aktuarialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka gospodarcza:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • firmach konsultingowych,
 • ośrodkach przetwarzania i analizy danych,
 • instytucjach i firmach ubezpieczeniowych,
 • towarzystwach emerytalnych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka gospodarcza - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)