Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo

30.01.2022

Leśnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku leśnictwo w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Leśnictwo jest gałęzią gospodarki, obejmującą zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kierunek Leśnictwo realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmuje zagadnienia związane z gospodarką leśną, ochroną środowiska, jak również projektowaniem, urządzaniem, organizowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Studenci uczą się planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed różnego typu zagrożeniami, a także prowadzić nadzór nad wykonawstwem prac leśnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • dendrologia,
 • dendrometria,
 • fizjologia roślin drzewiastych,
 • maszyny i transport leśny,
 • nasiennictwo i szkółkarstwo leśne,
 • gospodarka zadrzewieniowa,
 • zarządzanie w leśnictwie,
 • pozyskiwanie drewna,
 • szczegółowa uprawa lasu,
 • geodezja leśna

 

Nabywane umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku Leśnictwo przewidziane są liczne zajęcia terenowe, samodzielnie przeprowadzane badania, praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, jak również wymiana krajowa i międzynarodowa. Dzięki temu studenci rozwijają umiejętności w zakresie sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów? Osoby, które ukończyły Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, firmach związanych z leśnictwem.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które bardzo długo można wymieniać i opisywać. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło Leśnictwo, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Przemek, student Leśnictwa mówi:

„Wybierając się na studia należy pomyśleć o kilku kwestiach. Każdemu powinno zależeć na solidnym przygotowaniu do przyszłego zawodu, rozwijaniu zainteresowań, nabywaniu kompetencji. Łącząc wszystko razem należy wybrać Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizjologii roślin drzewiastych,
 • botaniki i zoologii leśnej,
 • ekologii,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych i glebowych,
 • hodowli lasu,
 • ochrony ekosystemów leśnych,
 • techniki i inżynierii leśnej,
 • użytkowania zasobów leśnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • firmach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)