Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

11.07.2022

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 80
 • studia niestacjonarne I stopnia: 80
 • studia niestacjonarne II stopnia: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Stosunki międzynarodowe to relacje i zjawiska, ale nie tylko pomiędzy państwami, ponieważ uczestnikami tych stosunków mogą być także organizacja gospodarcze, organizacje społeczne, czy polityczne. To relacje, które przekraczają granice i wcale nie muszą mieć podtekstu politycznego. Stosunki międzynarodowe to także kierunek studiów, dzięki któremu można poznać mechanizmy funkcjonowania światowej gospodarki, zasady współpracy, czy po prostu odmienne kultury. Kierunek ten odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającej poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci uczą się analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej, a także rozwijają umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Ponadto, w ramach kierunku odbywają czterotygodniową praktykę zawodową, podczas której mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez ośrodki dyplomatyczne i konsularne w całej Polsce.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • integracja europejska,
 • współczesne systemy polityczne,
 • międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • polityka zagraniczna Polski,
 • negocjacje i umowy międzynarodowe,
 • prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza nabywają umiejętności między innymi w zakresie oceny sytuacji demograficznej na świecie, analizowania i interpretowania danych statystycznych, interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata, czy prowadzenia polityki handlowej. Pozyskują wiedzę na temat dyplomacji i stosunków konsularnych, biznesu międzynarodowego, zasad współpracy europejskiej, jak również współczesnych systemów politycznych oraz polityki zagranicznej Polski.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych, instytucjach samorządowych, korporacjach międzynarodowych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” Takie oraz podobne pytania zadaje sobie niejeden kandydat. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pozostać w swoim rodzinnym mieście i w nim kontynuować edukację, czy też wyjechać do innego ośrodka akademickiego. Planując studiować stosunki międzynarodowe problem rozwiązuje się sam, gdyż w Poznaniu można otrzymać do tego bardzo dobre warunki. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię. Ale jak to zrobić? Należy dowiedzieć się czegoś więcej o interesującej nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Robert, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„UAM to nowoczesna, europejska uczelnia. Idealne miejsce dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces na rynku pracy i spełniać marzenia.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Poznań

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe na UAM:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • istoty procesów demograficznych,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych,
 • mechanizmów działania prawa międzynarodowego,
 • wpływu organizacji międzynarodowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
 • zasad integracji europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • ministerstwie spraw zagranicznych,
 • instytucjach samorządowych,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)