Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

09.01.2024

Stosunki międzynarodowe studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na stosunkach międzynarodowych w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UAM wyniósł 54 punkty.

Stosunki międzynarodowe - Poznań
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie nauki polityczne, ekonomiczne, geograficzne, a także prawo międzynarodowe i historię. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne. Studenci nauczą się m.in. sporządzać analizę polityczną i badania nad konfliktami, rozwiną również swoje zdolności negocjacyjne i mediacyjne w kontekście stosunków międzynarodowych. Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek, potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może dać im przepustkę do pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwi również podjęcie pracy na stanowisku: analityka politycznego, konsultanta politycznego i biznesowego, dziennikarza międzynarodowego czy szkoleniowca.

 

Uczelnie

W Poznaniu stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: dowolny przedmiot, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki studiów w Poznaniu rządzą się własnymi prawami jeśli chodzi o obowiązujące na nich procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi w przypadku studiów ekonomicznych na kierunku Stosunki międzynarodowe na większości polskich uczelni będą: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. Warto podejść na poważnie do odpowiednie wczesnej nauki tych przedmiotów oraz zdać je na poziomie rozszerzonym, gdyż konkurencja wśród kandydatów może być duża.

 

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2024/2025 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: wiedza o społeczeństwie historia lub dowolnego innego przedmiotu innego niż historia, język obcy nowożytny, język polski czy wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Opis kierunku

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe pogłębią swoją wiedzę na temat wspołczesnej gospodarki oraz polityki światowej. Ponadto nauczą się analizować zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne występujące na arenie międzynarodowej. Poznają także zasady skutecznej negocjacji i argumentacji oraz nauczą się posługiwać specjalistycznym językiem angielskim.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,5 tys. kandydatów.

Wśród poznańskich uczelni publicznych stosunki międzynarodowe znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 600 zgłoszeń - ponad 4 osoby na miejsce).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, resortach do spraw zagranicznych, firmach logistycznych oraz korporacjach międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe, wychodząc swoim wychowankom naprzeciw, tak dobrały przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe, by przyszły absolwent opuszczając mury alma mater, był w pełni przygotowany do nowego zadania jakie stawia przed niż życie – pracy w swoim zawodzie. Kierunek ten, niezwykle rozbudowany, pozwala na poznanie zawiłości historycznych, w odniesieniu do czasów współczesnych.

Ponadto, student lubiący politykę oraz wiedzę o społeczeństwie, także doskonale odnajdzie się na tym kierunku. Program studiów jest tak dobrany, by wychowanek o wiedzy humanistycznej pogłębiał ją i rozszerzał, poszerzając przy tym także swoje horyzonty. Nie wszystko bowiem, czym „karmią nas” media, jest w stu procentach prawdą – istnieje wiele czynników, by o jednych informacjach mówić głośniej, a inne zostawić tylko wtajemniczonym.

O czym zatem dowie się student stosunków międzynarodowych w trakcie kształcenia? Jak z natłoku wielu informacji „powyciągać” te najważniejsze i najbardziej znaczące w kontekście historii i polityki międzynarodowej.

Przykładowe przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe:

 

Ile punktów na stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 54 punkty.

czytaj dalej progi na stosunki międzynarodowe w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aplikowało 676 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który przygotowuje studentów m.in. do analizy, zrozumienia i interpretacji procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych na arenie międzynarodowej. Głównym celem kierunku studiów stosunki międzynarodowe jest np. rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, krytycznego podejścia do złożonych zagadnień międzynarodowych oraz zdobywanie wiedzy na temat współczesnych wyzwań globalnych. Studenci uczą się m.in. analizować i interpretować polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, rozwijając umiejętności potrzebne do pracy w międzynarodowym środowisku.

Program na kierunku stosunki międzynarodowe może obejmować szereg przedmiotów, takich jak m.in.: teoria stosunków międzynarodowych, historia stosunków międzynarodowych, polityka międzynarodowa, prawo międzynarodowe, gospodarka światowa, konflikty międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, dyplomacja, negocjacje międzynarodowe, analiza polityki zagranicznej, polityka bezpieczeństwa międzynarodowego, studia regionalne oraz inne związane z aktualnymi wyzwaniami globalnymi.

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mają różnorodne perspektywy zawodowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym czy w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych. Mogą pracować np. jako dyplomaci, analitycy polityki zagranicznej, konsultanci ds. międzynarodowych, eksperci ds. rozwoju międzynarodowego, doradcy w organizacjach międzynarodowych, specjaliści ds. lobbingu i dyplomacji publicznej, dziennikarze międzynarodowi, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami globalnymi, czy specjaliści ds. handlu i inwestycji zagranicznych.

 

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł.

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunku studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Niestety studenci studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych przeważnie nie mają możliwości podjęcia bezpłatnej nauki.

Stosunki międzynarodowe studia w Poznaniu - ceny 2023

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na wybrane studia, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście (bezpośrednio do siedziby uczelni) lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma oraz termin doręczenia zestawu dokumentów może być dla każdej uczelni inna, dlatego warto zapoznać się z warunkami przyjęć kandydatów w poszczególnych szkołach wyższych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można zazwyczaj dostarczać do uczelni zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej zakwalifikowani kandydaci mają na to kilka dni. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może się skończyć dla kandydatów skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Przed tobą jeden z trudniejszych życiowych wyborów, a mianowicie decyzja w kwestii podjęcia przyszłego kierunku studiów? W kręgu twoich najbliższych zainteresowań leżą Stosunki międzynarodowe, ale najpierw chciałbyś poznać opinie na temat edukacji?

Martyna, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej przygody z edukacją w liceum wiedziałam, że Stosunki międzynarodowe to coś, co chciałabym studiować. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi zza granicy, poszerzanie sieci znajomych, możliwość wykazania się kompetencjami interpersonalnymi – brzmiało to dla mnie świetnie. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru i z pewnością niczego bym nie zmieniała.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Poznań studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Poznań studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
  • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie