Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Studia w Poznaniu

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewidza w Poznaniu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3000 zł.

 

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe pogłębią swoją wiedzę na temat wspołczesnej gospodarki oraz polityki światowej. Ponadto nauczą się analizować zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne występujące na arenie międzynarodowej. Poznają także zasady skutecznej negocjacji i argumentacji oraz nauczą się posługiwać specjalistycznym językiem angielskim.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, resortach do spraw zagranicznych, firmach logistycznych oraz korporacjach międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej.

 

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Poznaniu rządzą się własnymi prawami jeśli chodzi o obowiązujące na nich procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi w przypadku studiów ekonomicznych na kierunku Stosunki międzynarodowe na większości polskich uczelni będą: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. Warto podejść na poważnie do odpowiednie wczesnej nauki tych przedmiotów oraz zdać je na poziomie rozszerzonym, gdyż konkurencja wśród kandydatów może być duża.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Świat gna do przodu a granice, kiedyś nie do przekroczenia, są na wyciagnięcie ręki. Globalna wioska, w której żyjemy to kosmopolityczny wszechświat, gdzie możemy przemieszczać się różnymi środkami transportu, nie zważając na ograniczenia. Język angielski, jest znany na całym świecie, a dzięki niemu można porozumiewać się niemal z każdym na globie.

Różnice kulturowe, kiedyś tak bardzo niezrozumiałe, dzisiaj bywają egzotyczną ciekawostką. Ten cały pęd świata, a wraz z nim ludzi na nim żyjących sprawia, że czasami trudno się odnaleźć wśród natłoku informacji, zdarzeń i komunikatów. Jest jednak dziedzina, która pomaga to wszystko usystematyzować oraz zrozumieć, przyciągając tym samym młodych ludzi.

Stosunki międzynarodowe – bo o nich mowa, otworzą okno na świat niejednemu studentowi, ułatwią zrozumienie niektórych mechanizmów, przepisów, a także reguł, które rządzą tym światem. Pozwolą na spojrzenie na wiele działań politycznych lub społecznych z innej perspektywy.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku, w trakcie kształcenia pozna teorię, metodologię oraz terminologię charakterystyczną dla kierunków międzynarodowych. Dowie się, czym jest państwo i organizacje międzynarodowe, będzie wiedział jakie interakcje zachodzą między nimi.

Zrozumie także politykę, ekonomię, kwestie militarne i społeczne, na których opierają się struktury państwa. Ucząc się na tym kierunku, student będzie miał możliwość poznania historii państw, zachodzących w nich przemian i ustrojów oraz zachodzących między nimi relacji na przestrzeni wieków.

 

Umiejętności

Absolwent stosunków międzynarodowych, z łatwością powinien poradzić sobie z identyfikacją i interpretacją podstawowych zjawisk i procesów, zachodzących między państwami. Poznaną teorię będzie potrafił wykorzystać w praktyce, by analizować i prognozować bieżące wydarzenia w skali makro i mikro.

Po zakończeniu studiów, absolwent tego kierunku będzie poprawnie wykorzystywał poznaną terminologię oraz prezentować zdobytą wiedzę w formie wypowiedzi ustnej, pisemnej bądź multimedialnej. Po studiach, będzie potrafił pracować zarówno samodzielnie, ale także w grupie, kształtując i planując w ten sposób, swoją własną ścieżkę kariery.

 

 

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów, zdobyta wiedza da mu możliwość swobodnego poruszania się po znajomych mu tematach, związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Absolwent będzie potrafił poddawać krytycznej analizie posiadaną wiedzę, jak również uznawać ją jako podstawę do rozwiązywania problemów i sporów.

Były student tego kierunku będzie miał w sobie chęć pogłębiania wiedzy i doszkalania się, by w jak najlepszym stopniu orientować się we współczesnych relacjach międzypaństwowych. Analiza ekonomiczna, społeczna i polityczna ułatwi mu w przyszłości zdobycie pracy w tym kierunku dając mu przy tym satysfakcję.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe, wychodząc swoim wychowankom naprzeciw, tak dobrały przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe, by przyszły absolwent opuszczając mury alma mater, był w pełni przygotowany do nowego zadania jakie stawia przed niż życie – pracy w swoim zawodzie. Kierunek ten, niezwykle rozbudowany, pozwala na poznanie zawiłości historycznych, w odniesieniu do czasów współczesnych.

Ponadto, student lubiący politykę oraz wiedzę o społeczeństwie, także doskonale odnajdzie się na tym kierunku. Program studiów jest tak dobrany, by wychowanek o wiedzy humanistycznej pogłębiał ją i rozszerzał, poszerzając przy tym także swoje horyzonty. Nie wszystko bowiem, czym „karmią nas” media, jest w stu procentach prawdą – istnieje wiele czynników, by o jednych informacjach mówić głośniej, a inne zostawić tylko wtajemniczonym.

O czym zatem dowie się student stosunków międzynarodowych w trakcie kształcenia? Jak z natłoku wielu informacji „powyciągać” te najważniejsze i najbardziej znaczące w kontekście historii i polityki międzynarodowej.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe:

 • Mikroekonomia
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Nauka o państwie
 • Podstawy prawa
 • Technologia informacyjna z elementami prawa własności intelektualnej
 • Historia polskiej polityki zagranicznej 1918-1989/1990
 • Tematyczne konwersatorium językowe - sprawy wewnętrzne kraju
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Demografia i problemy ludnościowe
 • Propedeutyka nauki o dyplomacji
 • geografia polityczna
 • współczesne systemy polityczne
 • integracja europejska

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Na kierunku tym doskonale poradzi sobie kandydat, który świetnie orientuje się w świecie informacji. Nie straszna mu polityka krajowa i zagraniczna – ba! – jest na bieżąco ze zmianami, jakie dzieją się w parlamencie, klubach partyjnych czy na sesjach samorządu lokalnego. Lubi poznawać struktury organizacji i środowisk rządzących.

Ma umysł humanistyczny – bardzo dobrze radzi sobie z językiem polskim i historią, nie boi się także wystąpień publicznych. Dobrze, by kandydat na te studia z uwagą śledził wiadomości z kraju i ze świata, wyrabiając sobie przy tym własną opinię na różne tematy. Nie bez znaczenia będzie także wiedza na tematy około gospodarcze – to przecież przez nie (albo dzięki nim), są kraje uznawane za przyjazne obywatelom, lub wręcz odwrotnie. Wiedza na te zagadnienia pomoże przyszłemu studentowi zrozumieć przedmiot studiowania.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu można studiować w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zależności od utytułowania danego kandydata. Jeśli nie posiadasz wyższego wykształcenia lub chciałbyś rozpocząć Stosunki międzynarodowe od początku, staniesz przed wyzwaniem ukończenia trzyletnich studiów, których zwieńczeniem będzie dyplom licencjata.

Studia drugiego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe będą trwały dwa lata i ukończą się wraz z nagrodzeniem absolwentów tytułem magistra oraz poszerzeniem ich wiedzy i kompetencji zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Przed rekrutacją dobrze jest sprawdzić, jakie przedmioty na świadectwie maturalnym liczą się, by dobrze wypaść i dostać się na studia. Uczelnie w Poznaniu mają różne kryteria, jednak najczęściej pod uwagę są brane przedmioty o profilu humanistycznym, takie jak: język polski, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Aby zapewnić sobie miejsce na liście nowoprzyjętych kandydatów, warto zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej – laureat lub finalista tego konkursu jest na liście studentów, z maksymalną liczbą punktów, niezbędnych przy rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

Na większości poznańskich uczelni, proces rekrutacji wygląda podobnie, jednak zalecamy, by przed wysłaniem swoich dokumentów sprawdzić osobiście na odpowiedniej stronie internetowej uczeni, jak wygląda proces rekrutacji i jakie przedmioty są brane pod uwagę.

W większości przypadków, należy wypełnić wniosek kandydata na stronie internetowej uczelni, oraz uiścić opłatę rekrutacyjną. W każdej szkole wyższej obowiązuje jednak ta sama zasada – terminowość! Należy pamiętać, by odpowiednie dokumenty złożyć w terminie podanym przez uczelnię – w przeciwnym razie kandydat zostanie skreślony z listy studentów!

 

Wymagane dokumenty

Polecamy sprawdzić osobiście, jakie dokumenty są wymagane na danej uczelni, w większości przypadków są to jednak:

 • Wypełniony wniosek kandydata i uiszczona opłata rekrutacyjna
 • Świadectwo dojrzałości
 • Wynik matury
 • Formularz RODO

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy po studiach. W dobie dzisiejszego otwartego rynku na handel nie tylko krajowy, ale także zagraniczny, szanujące się przedsiębiorstwo nie pozwoli sobie na funkcjonowanie bez wykształconego analityka i doradcy.

Właśnie w takim charakterze można pracować po kierunku stosunki międzynarodowe. Ponadto, coraz więcej firm międzynarodowych i korporacji opiera się na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku – badania i analiza rynku, to przecież ich chleb powszedni. Profesjonaliści w swoim fachu, dzięki umiejętnościom i wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, mogą usprawnić i ulepszyć funkcjonowanie firmy na arenie międzynarodowej.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku stosunki międzynarodowe:

Ekspansywny rozwój Polski pod względem ekonomicznym i gospodarczym, oraz otwarcie polskich rynków na Zachód, dają bardzo wiele możliwości zdobycia dobrze płatnej pracy po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe.

Pozycja Polski w Unii Europejskiej daje szanse rozwoju nie tylko firmom, ale także profesjonalistom, którzy z pasją i zaangażowaniem podchodzą do swoich zadań. Jako analityk w prywatnej firmie, lub osoba reprezentacyjna w korporacji, absolwent tych studiów może wyrobić sobie bardzo dobrą pozycję.

Ponadto, znajomość języków obcych na tych stanowiskach jest niezwykle ważna, dlatego specjalista znający kilka języków obcych będzie bezcenny dla przyszłego pracodawcy.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe:

 • Dyplomata
 • Analityk
 • Ekspert ds. stosunków międzynarodowych
 • Polityk
 • Doradca
 • Ambasador

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Przed tobą jeden z trudniejszych życiowych wyborów, a mianowicie decyzja w kwestii podjęcia przyszłego kierunku studiów? W kręgu twoich najbliższych zainteresowań leżą Stosunki międzynarodowe, ale najpierw chciałbyś poznać opinie na temat edukacji?

Martyna, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej przygody z edukacją w liceum wiedziałam, że Stosunki międzynarodowe to coś, co chciałabym studiować. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi zza granicy, poszerzanie sieci znajomych, możliwość wykazania się kompetencjami interpersonalnymi – brzmiało to dla mnie świetnie. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru i z pewnością niczego bym nie zmieniała.”

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu

data science
finance
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)