Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Stosunki międzynarodowe studia Poznań | woj. wielkopolskie

Coraz więcej młodych ludzi marzy o podjęciu studiów interdyscyplinarnych, które są w stanie znaleźć wspólny mianownik dla kilku dziedzin współczesnej nauki, aby móc uniknąć konieczności podejmowania dwóch różnych kierunków studiów jednocześnie, co z oczywistych względów mogłoby być dosyć problematyczne.

W odpowiedzi na zainteresowanie kandydatów oraz zapotrzebowanie samego rynku pracy, kilka uczelni w Poznaniu postanowiło wzbogacić swój repertuar studiów o kierunek Stosunki międzynarodowe. Teraz każdy z przyszłych studentów, interesujących się zagadnieniami poruszanymi w toku edukacji, może spróbować swojego szczęścia aplikując do zasilenia szeregu studentów tego kierunku.

 

Czego się nauczysz na studiach

Interdyscyplinarność studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu implikuje konieczność zmierzenia się ze skomplikowanymi, rozległymi zagadnieniami z obszaru kilku różnych, powiązanych ze sobą dziedzin nauki. W związku z tym każdy z absolwentów będzie wszechstronnie wykształcony, co zapewni mu gwarancję otrzymania dobrej pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

 

Dla kogo te studia

Jesteś pasjonatem nauk ekonomicznych, społecznych i politycznych, a ponadto nie chciałbyś rezygnować ze zgłębiania którejkolwiek z tych dziedzin nauki? Posiadasz szerokie kompetencje interpersonalne, dzięki którym twoja komunikacja z innymi jest efektowna? Chciałbyś związać przyszłość z odpowiedzialną pracą, polegającą na swego rodzaju integracji różnych kultur świata?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z powyższych pytań, to śmiało możesz uznać, że branie pod uwagę rozpoczęcia studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu to doskonała decyzja. Nie wahaj się dłużej i aplikuj!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu rządzą się własnymi prawami jeśli chodzi o obowiązujące na nich procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi w przypadku studiów ekonomicznych na kierunku Stosunki międzynarodowe na większości poznańskich uczelni będą: język obcy nowożytny, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Warto podejść na poważnie do odpowiednie wczesnej nauki tych przedmiotów oraz zdać je na poziomie rozszerzonym, gdyż konkurencja wśród kandydatów może być duża.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W POZNANIU

Harmonogram rekrutacji

Każda osoba, która bierze udział w kwalifikacjach na studia, chciałaby mieć pewność, że żaden formalny aspekt rekrutacji nie został przez nią zaniedbany. W spokojnym przebrnięciu przez ten burzliwy okres pomoże dokładne zapoznanie się z harmonogramem. Każda uczelnia ma swój wewnętrzny harmonogram i obejmuje on rozpoczęcie rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów. Warto, byś zapoznał się z nim odpowiednio wcześnie i odwiedził internetowe strony rekrutacyjne wybranych przez siebie uczelni.

Już na przełomie kwietnia oraz maja odbywa się rekrutacja na studia. Maturzyści mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki, nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych punktów. O tym, kto dostał się na studia, kandydaci dowiadują się na ogół w połowie lipca. To również czas składania dokumentów.

Studia w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe cieszą się od wielu lat niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Nie każda osoba zatem ma szansę dostać się na wymarzone studia podczas pierwszego etapu rekrutacji. W harmonogramach uczelni uwzględnione są także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne

Gdy dostaniesz się już na studia w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe, pamiętaj, że do dziekanatu uczelni będziesz musiał dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Jeżeli nie zrobisz tego terminowo, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.
 • Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Jeżeli planujesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe musisz się liczyć z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data uiszczenia tej opłaty. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe mają interdyscyplinarny profil kształcenia. Oznacza to, że od przyszłych studentów wymaga się, by zaprezentowali rozległą wiedzę z różnych dziedzin już na poziomie rekrutacji. Pośród przedmiotów, które będziesz zdawać na maturze, mogą się zatem znaleźć: WOS, historia, geografia, matematyka, czy wybrane języki obce nowożytne. Pamiętaj, by swoje przygotowania do matury zacząć odpowiednio wcześnie i część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni. Informacje na jego temat znajdziesz na internetowych stronach rekrutacyjnych wybranych przez siebie uczelni. Zapoznaj się z nim odpowiednio wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań. To, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych na studia, zależy od tego, czy przedmioty, które zdawali na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się bowiem ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Osoby, które uwielbiają nadprogramowo poszerzać swoją wiedzę i nie boją się intelektualnych wyzwań, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w renomowanych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach tematycznych. Mogą sobie na to pozwolić wyłącznie najbardziej ambitni uczniowie szkół średnich, ponieważ ich wiedza powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Warto rozważ tę propozycję, ponieważ nagroda jest bardzo cenna – to znalezienie się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Jeżeli w kręgu twoich marzeń znajdują się studia na kierunku stosunki międzynarodowe, to rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Każdy z przyszłych studentów kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu powinien zapoznać się ze szczegółowym programem studiów. Wiele będzie zależało od wyboru uczelni, gdyż każda z nich ustala własne procedury, a pracownicy naukowi zatrudnieni w jej obrębie w inny sposób przekazują posiadaną wiedzę.

 

Program studiów i przedmioty

Absolwent Stosunków międzynarodowych, niezależnie od wyboru miejsca zdobywania swojego wykształcenia, powinien być uposażony w szereg zaawansowanych kompetencji interpersonalnych, pozwalających na nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z każdym człowiekiem, mogącym być potencjalnym kontrahentem.

W związku z tym większość zajęć praktycznych będzie stawiała na pracę grupową, podczas której każdy ze studentów będzie miał okazję przećwiczyć trudną sztukę argumentacji, stając przed zadaniem udowodnienia swojego stanowiska za pomocą jak najbardziej skutecznych argumentów.

Przedmioty, które większość studentów napotka na swojej drodze, to między innymi:

 • Polityka zagraniczna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Społeczeństwa i kultury Europy
 • Integracja europejska

Forma przeprowadzania zajęć sprawi również, że nabierzesz nieco pewności siebie podczas publicznych przemówień – trening czyni mistrza, a okazje ku niemu w trakcie studiów będą bardzo liczne.

Jako student staniesz przed koniecznością sprostania wyzwaniom interdyscyplinarnego kierunku studiów, jakim niewątpliwie są Stosunki międzynarodowe. Od podszewki poznasz zapiski prawne, regulujące funkcjonowanie otaczającej nas gospodarki, zagadnienia ekonomiczne oraz z dziedziny statystyki.

W trakcie studiów będziesz miał również okazję do zgłębienia szerokiej wiedzy historycznej – poznasz społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, które w największy sposób wpłynęły na dzisiejszy wygląd polskiej i światowej gospodarki.

Nauka na studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu to ciężka praca, która zdecydowanie się opłaci. Statystyki pokazują, że znaczna większość absolwentów tego kierunku nie ma najmniejszego problemu w znalezieniu satysfakcjonującego miejsca zatrudnienia. Dlatego jeśli wciąż się wahasz, czy warto podjąć studia na tym kierunku, to chyba śmiało możesz już przestać.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

stosunki międzynarodowe studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu można studiować w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zależności od utytułowania danego kandydata. Jeśli nie posiadasz wyższego wykształcenia lub chciałbyś rozpocząć Stosunki międzynarodowe od początku, staniesz przed wyzwaniem ukończenia trzy i pół letnich studiów, których zwieńczeniem będzie dyplom licencjata i uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe będą trwały półtora roku i ukończą się wraz z nagrodzeniem absolwentów tytułem magistra oraz poszerzeniem ich wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się aplikować na studia w Poznaniu na kierunku Stosunki międzynarodowe, powinieneś dobrze zorientować się w kwestii procedur obowiązujących właśnie ten kierunek oraz wyglądu samych studiów.

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunek Stosunki międzynarodowe, należy wykazać się dobrą znajomością języka obcego nowożytnego, historii oraz geografii, gdyż właśnie te przedmioty są wiodącymi w procesie rekrutacji na opisywany kierunek.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Studia te można podjąć stacjonarnie, opcja ta jest wybierana zdecydowanie częściej przez przyszłych studentów, w związku z czym konkurencja będzie spora. Warto do nauki maturalnej przysiąść odpowiednio wcześnie, aby być przygotowanym na sukces.

Studia niestacjonarne na kierunku Stosunki międzynarodowe kierowane są do osób, które chciałyby pogodzić zdobywanie wyższego wykształcenia z innymi zobowiązaniami życiowymi, na przykład z pracą zawodową. Jako że wybór takiej formy studiów jest rzadszy, konkurencja będzie zdecydowanie mniejsza, jednak każdy z kandydatów będzie musiał się liczyć z koniecznością opłacania każdego semestru studiów.

Jeśli poszczęściło ci się kiedyś na ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, wiesz już pewnie, że będziesz miał zagwarantowane miejsce na dowolnie wybranych studiach, na których przedmiot będący twoim konikiem ma szczególne znaczenie.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne, obowiązujące daną uczelnię, mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników, dlatego należy sprawdzać je na bieżąco, zasięgając informacji na stronie internetowej wybranego instytutu lub w dziekanacie.

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą rozliczeni z ocen uzyskanych na poprzednim etapie edukacji przez komisję rekrutacyjną. Warto przygotować się do wszystkich egzaminów, gdyż często o przyjęciu na studia potrafi zadecydować jedna ocena.

Dokumentami, jakich będziesz potrzebował w celu sfinalizowania procesu rekrutacyjnego, będą: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, formularz aplikacyjny oraz fotografia do dokumentów.

zasady rekrutacji na studia

 

stosunki międzynarodowe studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu, na których można podjąć studia na kierunku Stosunki międzynarodowe, opracowały rzetelny program edukacji w ramach tego kierunku, dzięki czemu dokładne przyswojenie materiału zagwarantuje możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w zawodzie. Na korzyść każdego z absolwentów działa obecna sytuacja na rynku pracy, a dokładniej rosnące zapotrzebowanie na abiturientów tego kierunku.

Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Poznaniu to najczęściej świetni specjaliści, wyposażeni w szereg kompetencji niezbędnych do zasilenia międzynarodowych korporacji, gdzie otworzy się przed nimi możliwość pełnienia funkcji doradczych i analitycznych. Dzięki doskonałemu zorientowaniu w dziedzinie prawa i ekonomii, świadczone przez nich usługi będą wyjątkowo wysokiej jakości.

Dla osób, które ukończyły studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu i ponadto pasjonują się polską i światową sceną polityczną, a ich kompetencje interpersonalne i wrodzona pewność siebie pozwala na skuteczne argumentowanie swojego stanowiska oraz zachowanie postawy asertywnej, otworzy się możliwość podjęcia pracy w różnorakich ambasadach, urzędach i innych instytucjach administracyjnych.

Każdy absolwent Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, będzie mógł ponadto założyć własną działalność gospodarczą, opartą w głównej mierze na prowadzeniu firmy związanej z nawiązywaniem kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi.

Dzięki dobremu rozeznaniu w trendach panujących na rynkach na arenie międzynarodowej, jako absolwent Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, będziesz mógł starać się o posadę w różnorakich agencjach reklamowych i marketingowych, które dzięki twoim przemyślanym działaniom będą miały szansę na odniesienie ogromnego sukcesu.

Jak sam już pewnie widzisz, praca po ukończeniu opisywanego kierunku studiów będzie mogła zostać dopasowana do zainteresowań każdego z kandydatów dzięki swojej wszechstronności.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Przed tobą jeden z trudniejszych życiowych wyborów, a mianowicie decyzja w kwestii podjęcia przyszłego kierunku studiów? W kręgu twoich najbliższych zainteresowań leżą Stosunki międzynarodowe, ale najpierw chciałbyś poznać opinie na temat edukacji?

Martyna, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej przygody z edukacją w liceum wiedziałam, że Stosunki międzynarodowe to coś, co chciałabym studiować. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi zza granicy, poszerzanie sieci znajomych, możliwość wykazania się kompetencjami interpersonalnymi – brzmiało to dla mnie świetnie. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru i z pewnością niczego bym nie zmieniała.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W POZNANIU

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)