Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika jest dyscypliną, która przez niektórych jest błędnie rozumiana. Wiele osób uważa, iż jest to dziedzina skierowana wyłącznie na wychowanie najmłodszych, a przecież jej zadaniem jest pomoc każdemu człowiekowi, w każdym wieku i z różnymi problemami. Jak bardzo szeroka jest ta nauka można przekonać się wybierając studia w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto, rozwijają umiejętności między innymi w zakresie wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, czy prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • współczesne systemy opieki,
 • podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • interwencja kryzysowa w praktyce,
 • pedagogika kultury,
 • pedagogika międzykulturowa,
 • teoretyczne podstawy diagnozowania,
 • projektowanie pracy resocjalizacyjnej,
 • podstawy psychoterapii,
 • dydaktyka specjalna,
 • diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, projektowania rozwiązań problemów wychowawczych, pracy z osobami uzależnionymi, upowszechniania działalności kulturalnej w różnych środowiskach, prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach poprawnych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, stowarzyszeniach i fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku gdańskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta zdecydowanie jest Ateneum Szkoła Wyższa. Czy planując studiować Pedagogikę warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku opinie? Paulina, studentka Pedagogiki mówi:

„Ateneum Szkoła Wyższa przyciąga nie tylko ciekawymi programami kształcenia i specjalnościami, ale także atmosferą. Tutaj nauka sprawia przyjemność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • pedagogiki społecznej,
 • współczesnych systemów resocjalizacji,
 • analizowania i interpretowania zjawisk społecznych,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • dydaktyki specjalnej,
 • pedagogiki międzykulturowej,
 • rehabilitacji i terapii logopedycznej,
 • psychologii klinicznej,
 • diagnozy zagrożeń społecznych,
 • socjoterapii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach poprawnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)