Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 06.07.2021 od 03.08.2021 do 13.09.2021
Studia II stopnia od 03.08.2021 do 27.08.2021 od 03.08.2021 do 27.08.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 06.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.08.2021 do 27.08.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.08.2021 do 13.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.08.2021 do 27.08.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Warszawska: znaleziono 78

Grupa kierunku
 • Akademia 3d - projektowanie i druk 3d

  studia podyplomowe

 • Akademia industry 4.0

  studia podyplomowe

 • Akademia kaizen

  studia podyplomowe

 • Akademia zarządzania it w administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Automatyka

  studia podyplomowe

 • Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

  studia podyplomowe

 • Big data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

  studia podyplomowe

 • Big data. analiza danych

  studia podyplomowe

 • Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

  studia podyplomowe

 • Budownictwo energooszczędne. certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

  studia podyplomowe

 • Budownictwo infrastrukturalne

  studia podyplomowe

 • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

  studia podyplomowe

 • Data science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu big data

  studia podyplomowe

 • Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia

  studia podyplomowe

 • Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych

  studia podyplomowe

 • Eksploatacja i utrzymanie dróg

  studia podyplomowe

 • Elektroenergetyka trakcji elektrycznej

  studia podyplomowe

 • Energetyka jądrowa

  studia podyplomowe

 • Energoelektronika

  studia podyplomowe

 • Głębokie sieci neuronowe - zastosowanie w mediach cyfrowych

  studia podyplomowe

 • Gospodarka przestrzenna w praktyce

  studia podyplomowe

 • Grafika komputerowa - metody i narzędzia

  studia podyplomowe

 • Informatyka przemysłowa

  studia podyplomowe

 • Innowacje w organizacji produkcji

  studia podyplomowe

 • Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja

  studia podyplomowe

 • Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Interdyscyplinarny bim

  studia podyplomowe

 • Interoperacyjność systemu kolei

  studia podyplomowe

 • Inżynier spajania - kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika

  studia podyplomowe

 • Inżynieria chemiczna i procesowa

  studia podyplomowe

 • Inżynieria gazownictwa

  studia podyplomowe

 • Inżynieria medyczna

  studia podyplomowe

 • Inżynieria procesów biznesowych. business intelligence

  studia podyplomowe

 • Inżynieria produkcji w poligrafii

  studia podyplomowe

 • Java ee - produkcja oprogramowania

  studia podyplomowe

 • Klimatyzacja i chłodnictwo

  studia podyplomowe

 • Komputerowe wspomaganie z podstawami wzornictwa przemysłowego

  studia podyplomowe

 • Mechatronika w kształceniu zawodowym

  studia podyplomowe

 • Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

  studia podyplomowe

 • Nowoczesna energetyka odnawialna

  studia podyplomowe

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne

  studia podyplomowe

 • Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

  studia podyplomowe

 • Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów

  studia podyplomowe

 • Projektowanie systemów informacyjnych

  studia podyplomowe

 • Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych

  studia podyplomowe

 • Projektowanie w systemach cad/cam oraz programowanie obrabiarek cnc

  studia podyplomowe

 • Prowadzenie projektów informatycznych

  studia podyplomowe

 • Psychologia zarządzania projektami w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Ropa naftowa i produkty naftowe

  studia podyplomowe

 • Śródlądowy transport wodny

  studia podyplomowe

 • Studium ochrony przed hałasem

  studia podyplomowe

 • Studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej

  studia podyplomowe

 • Systemy informacji przestrzennej

  studia podyplomowe

 • Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa

  studia podyplomowe

 • Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

  studia podyplomowe

 • Technika świetlna użytkowa

  studia podyplomowe

 • Techniki i procesy membranowe

  studia podyplomowe

 • Technologia bim w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

  studia podyplomowe

 • Technologia budowy dróg

  studia podyplomowe

 • Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa

  studia podyplomowe

 • Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

  studia podyplomowe

 • Transformacja przemysłowa 4.0

  studia podyplomowe

 • Turbiny gazowe i układy gazowo - parowe

  studia podyplomowe

 • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów

  studia podyplomowe

 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem

  studia podyplomowe

 • Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz "green cars"

  studia podyplomowe

 • Wycena nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie produkcją audiowizualną

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomoe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami it: architektury, procesy, standardy, jakość

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)