Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 06.07.2021 od 03.08.2021 do 13.09.2021
Studia II stopnia od 03.08.2021 do 27.08.2021 od 03.08.2021 do 27.08.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 06.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.08.2021 do 27.08.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.08.2021 do 13.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.08.2021 do 27.08.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - studia 2021

Specjalności - Politechnika Warszawska: znaleziono 201

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Analityka i fizykochemia procesów i materiałów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Aparatura medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architecture for society of knowledge

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura i urbanistyka - miasto, jako miejsce rozwoju

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura i urbanistyka - miasto, jako miejsce życia

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura idei

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura informacyjna

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura środowiska zamieszkiwania

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura technologii i struktur

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Architektura wnętrz i form przemysłowych dziedzictwo architektoniczne

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Artificial intelligence (al)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Audyt logistyczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka i systemy lotnicze

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyzacja procesów wytwórczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Autonomous vehicles

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biogospodarka w inżynierii środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinżynieria

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biomateriały

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biomechanika i biorobotyka

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Biomechanika inżynierska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo ogólne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo zrównoważone

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chłodnictwo i klimatyzacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Civil engineering structures

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Computer systems and networks

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Construction engineering and management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Drogi szynowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ecological vehicles

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ekoinżynieria

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia biznesu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia menedżerska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elastyczne systemy wytwarzania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektroniczne systemy pomiarowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika i fotonika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika i informatyka w medycynie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka cieplna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Environment protection engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i rachunkowość

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka i technika jądrowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka komputerowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka zaawansowanych materiałów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fotogrametria i teledetekcja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Funkcjonalne materiały polimerowe,elektroaktywne i wysokoenergetyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja i nawigacja satelitarna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja inżynieryjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja inżynieryjno - przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Global production engineering and management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka odpadami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyczne systemy zarządzania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka biomedyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w inżynierii biomedycznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne