Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika.

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2021 do 16.07.2021 od 01.03.2021 do 16.07.2021
Studia II stopnia od 03.05.2021 do 10.09.2021 od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 24

Grupa kierunku
 • Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

  studia podyplomowe

 • Analiza finansowa i rachunkowość

  studia podyplomowe

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe

  studia podyplomowe

 • Cyberbezpieczeństwo

  studia podyplomowe

 • Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony informacji

  studia podyplomowe

 • Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia

  studia podyplomowe

 • Metody i techniki w radiolokacji

  studia podyplomowe

 • Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych

  studia podyplomowe

 • Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia

  studia podyplomowe

 • Systemy i sieci następnej generacji

  studia podyplomowe

 • Systemy i sieci telekomunikacyjne

  studia podyplomowe

 • Systemy informacyjno-pomiarowe

  studia podyplomowe

 • Techniczna ochrona osób i mienia

  studia podyplomowe

 • Zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechanicznej

  studia podyplomowe

 • Zabezpieczenie logistyczne

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne w logistyce

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie organizacją w środowisku it

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego - studia podpylomowe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)