Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika.

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2021 do 16.07.2021 od 01.03.2021 do 16.07.2021
Studia II stopnia od 03.05.2021 do 10.09.2021 od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2021

Kierunki studiów - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 35

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biogospodarka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Budownictwo - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Budownictwo zrównoważone

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika i telekomunikacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Energetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja i kartografia - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Geodezja i kataster

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria geoprzestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria materiałowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria systemów bezzałogowych

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Lotnictwo i kosmonautyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Mechatronika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika - studia wojskowe

  jednolite

  stacjonarne

 • Obronność państwa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Optoelektronika

  II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)