Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika.

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2021 do 16.07.2021 od 01.03.2021 do 16.07.2021
Studia II stopnia od 03.05.2021 do 10.09.2021 od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.05.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 86

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Artyleria rakietowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Awionika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo informacyjne

  specjalność

  jednolite, I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biocybernetyka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Cyberobrona

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Czołgowo-samochodowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Eksploatacja systemów łączności

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika biomedyczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoinformatyka

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Informatyczne systemy zarządzania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyczne wspomaganie zarządzania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Infrastruktura obronna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Internetowe technologie multimedialne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa publicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria systemów mechatronicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria wojskowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Konstrukcja broni i amunicji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka obronności i bezpieczeństwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka przedsiębiorstw

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w motoryzacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Maszyny i urządzenia w energetyce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Maszyny inżynieryjne

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Materiały funkcjonalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Materiały konstrukcyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Materiały pędne i smary

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Materiały wybuchowe i pirotechnika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Meteorologia

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Metrologia

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Mobilne systemy komputerowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Napędy lotnicze

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona infrastruktury logistycznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona ludności i infrastruktury

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Organizacja transportu i ruchu wojsk

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Pojazdy samochodowe i specjalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Radiolokacja

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Radionawigacja

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Robotyka i automatyka przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Rozpoznanie obrazowe

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Samoloty i śmigłowce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Sieci teleinformatyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Środki bojowe

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • System militarny państwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • System pozamilitarny państwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy business intelligence w zarządzaniu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy cyfrowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy informacyjno-pomiarowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy informatyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy kryptograficzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne