Uniwersytet Gdański (UG) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Gdański (UG) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Gdański (UG) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Gdańskim będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UG zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na ug.edu.pl/kandydaci

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Gdańskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Gdańskiego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: projektowanie gier historycznych oraz global studies.

 

Uniwersytet Gdański najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Gdański przygotował ponad 11 tys. miejsc na ponad 90 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się japonistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 20 osób. Do popularnych kierunków należały także: Skandynawistyka - norweska lub szwedzka ścieżka językowa (ponad 14 osób na jedno miejsce), kryminologia (ponad 13 osób na miejsce), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ponad 12,5 osób na miejsce) oraz psychologia (ponad 12 osób na miejsce).   

 

Uniwersytet Gdański kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Gdański w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 90 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (75 kierunków) i drugiego (59 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UG mogą aplikować na 91 kierunków studiów stacjonarnych oraz 22 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Gdański kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Gdański kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Akwakultura - biznes i technologia - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Amerykanistyka - Wydział Filologiczny UG
 • Archeologia - Wydział Historyczny UG
 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Bioinformatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Biologia - Wydział Biologii UG
 • Biologia medyczna - Wydział Biologii UG
 • Biotechnologia - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Biznes chemiczny - Wydział Chemii UG
 • Biznes i technologia ekologiczna - Wydział Ekonomiczny UG
 • Chemia - Wydział Chemii UG
 • Criminology and criminal justice - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Cultural communication - Wydział Filologiczny UG
 • Dyplomacja - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UG
 • Etnofilologia kaszubska - Wydział Filologiczny UG
 • Etnologia - Wydział Historyczny UG
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia klasyczna - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia romańska - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia romańska i iberystyka - Wydział Filologiczny UG
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UG
 • Filozofia - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania UG
 • Fizyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Fizyka medyczna - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Genetyka i biologia eksperymentalna - Wydział Biologii UG
 • Geografia - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Geografia fizyczna z geoinformacją - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Geologia - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Global studies - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Historia - Wydział Historyczny UG
 • Historia sztuki - Wydział Historyczny UG
 • Hydrografia morska - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Iberystyka - Wydział Filologiczny UG
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Zarządzania UG
 • International business - Wydział Ekonomiczny UG
 • Japonistyka - Wydział Filologiczny UG
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna - Wydział Historyczny UG
 • Kryminologia - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UG
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny UG
 • Logistics and mobility - Wydział Ekonomiczny UG
 • Logopedia - Wydział Filologiczny UG
 • Marine biotechnology - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomiczny UG
 • Modelowanie matematyczne i analiza danych - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Niemcoznawstwo - Wydział Historyczny UG
 • Oceanografia - Wydział Oceanografii i Geografii UG
 • Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - Wydział Historyczny UG
 • Ochrona środowiska - Wydział Chemii UG
 • Ochrona zasobów przyrodniczych - Wydział Biologii UG
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych UG 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Podatki i doradztwo podatkowe - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Prawo w administracji i gospodarce - Wydział Prawa i Administracji UG
 • Produkcja form audiowizualnych - Wydział Filologiczny UG
 • Projektowanie gier historycznych - Wydział Historyczny UG
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Quantum information technology - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • Religioznawstwo - Wydział Historyczny UG
 • Rosjoznawstwo - Wydział Filologiczny UG
 • Sinologia - Wydział Filologiczny UG
 • Skandynawistyka - Wydział Filologiczny UG
 • Slawistyka - Wydział Filologiczny UG
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Studia bałkańskie - Wydział Filologiczny UG
 • Studia wschodnie - Wydział Filologiczny UG
 • Sztuka kreatywnego pisania - Wydział Filologiczny UG
 • Tourism and hospitality - Wydział Nauk Społecznych UG
 • Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - Wydział Zarządzania UG
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - Wydział Filologiczny UG
 • Wiedza o teatrze - Wydział Filologiczny UG
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UG
 • Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych - Wydział Filologiczny UG
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi - Wydział Filologiczny UG
 • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - Wydział Zarządzania UG
 • Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie - Wydział Zarządzania UG

Dowiedz się więcej: ug.edu.pl
 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

od lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od czerwca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji od lipca do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji od sierpnia do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na ug.edu.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Gdańskim znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Gdańskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Gdańskiego powiększyła się o 9 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: international business, japonistyka, logisctics and mobility, marine biotechnology, oceanografia fizyczna stosowana, ochrona dóbr kultury i muzealnictwo, sztuka kreatywnego pisania, tourism and hospitality oraz zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie.

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Gdański

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce: kryminologia (12,65), informatyka (profil ogólny) (11,94), psychologia (10,01), administracja (9,1), produkcja form wizualnych (8,68), wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (8).
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • kryminologia: 13 kandydatów 
 • informatyka: 12 kandydatów  
 • psychologia: 10 kandydatów  
 • administracja: 9 kandydatów  
 • produkcja form wizualnych: 9 kandydatów  
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 8 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na 1 miejsce
 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Gdański

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uniwersytety – na jedno miejsce przypadało średnio 3,8 zgłoszenia. Uniwersytet Gdański od lat cieszy się sporą popularnością, a w tym roku najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były: informatyka, psychologia, prawo, filologia angielska, kryminologia oraz skandynawistyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Gdański aplikowało prawie 12 tysięcy kandydatów. W tym 8829 osób na studia stacjonarne oraz 2942 na studia niestacjonarne.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się ponad 80 kierunków studiów na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. A dodatkowo uczelnia oferuje wiele specjalności, które dają szeroki wybór kandydatom.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. informatyka (2933), psychologia (1983), prawo (1240), filologia angielska (1094), kryminologia (852) oraz skandynawistyka (567).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: informatyka (15,44), kryminologia (14,20), filologia angielska (12,44), psychologia (11,02), skandynawistyka (8,97).

 

Uniwersytet Gdański kierunki

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w regionie, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku zatrudnienia połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Uniwersytet Gdański to instytucja, która zajmuje się nie tylko przekazywaniem wiedzy studentom. To również istotny ośrodek naukowy, zaznaczający swoją pozycję szczególnie w zakresie badań związanych z morzem.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 120 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych.

Uniwersytet Gdański składa się z 11 wydziałów, które prowadzą kształcenie na ponad 80 kierunkach. Oferta dydaktyczna składa się nie tylko z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków, lecz również kierunków niszowych oraz cieszących się rosnącym zainteresowaniem.

Co zrozumiałe, w katalogu edukacyjnym widnieją kierunki nastawione na pozyskanie wiedzy związane z położeniem na mapie. Są to między innymi: Etnofilologia kaszubska, czy Akwakultura- biznes i technologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite do 24.07.2024 do 05.09.2024
Studia II stopnia do 10.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 24.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 10.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 05.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Gdański: znaleziono 92

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Akwakultura - biznes i technologia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Amerykanistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia medyczna
Wydział Biologii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes chemiczny
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna
Wydział Ekonomiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Criminology and criminal justice
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia

stacjonarne

Cultural communication
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Dyplomacja
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnofilologia kaszubska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Etnologia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska i iberystyka
Wydział Filologiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Biologii UG

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Geografia fizyczna z geoinformacją
Wydział Oceanografii i Geografii UG

II stopnia

stacjonarne

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis
Wydział Nauk Społecznych UG

II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Global studies
Wydział Nauk Społecznych UG

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia sztuki
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrografia morska
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International business
Wydział Ekonomiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Japonistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics and mobility
Wydział Ekonomiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Wydział Filologiczny UG

II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Marine biotechnology
Wydział Oceanografii i Geografii UG

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modelowanie matematyczne i analiza danych
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Niemcoznawstwo
Wydział Historyczny UG

I stopnia

stacjonarne

Oceanografia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
Wydział Historyczny UG

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona zasobów przyrodniczych
Wydział Biologii UG

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne

Podatki i doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UG

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w administracji i gospodarce
Wydział Prawa i Administracji UG

II stopnia

niestacjonarne

Produkcja form audiowizualnych
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie gier historycznych
Wydział Historyczny UG

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Quantum information technology
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rosjoznawstwo
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Sinologia
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Skandynawistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia bałkańskie
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Sztuka kreatywnego pisania
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Tourism and hospitality
Wydział Nauk Społecznych UG

II stopnia

stacjonarne

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Wydział Zarządzania UG

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wiedza o teatrze
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
Wydział Filologiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Wydział Zarządzania UG

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie
Wydział Zarządzania UG

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)