Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na PBS ogłoszone zostaną 15 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 1 sierpnia do 19 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pbs.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Bydgoskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Bydgoskiej powiększyła się o 7 nowych kierunki studiów. Na kandydatów czekają: agrotechnologia, kierunek lekarski, transport i logistyka, technika i technologia bezpieczeństwa i obronności, inżynieria w medycynie, technologia i chemia żywności oraz zarządzanie w sporcie.

 

Politechnika Bydgoska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (35 kierunków) i drugiego (20 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PBS mogą aplikować na 38 kierunków studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Bydgoska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Agrotechnologia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Analityka chemiczna i spożywcza - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Architektura krajobrazu - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Architektura wnętrz - Wydział Sztuk Projektowych
 • Automatyka i elektronika - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Biotechnologia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektrotechnika - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Energetyka - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania
 • Geodezja i gospodarka nieruchomościami - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Geodezja i kartografia - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Informatyka stosowana - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Inspekcja weterynaryjna - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Inżynieria farmaceutyczna - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Inżynieria w medycynie - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny
 • Komunikacja wizualna - Wydział Sztuk Projektowych
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechatronika - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Projektowanie żywności niskoprzetworzonej - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Rolnictwo - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Technika i technologia bezpieczeństwa i obronności - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Technologia chemiczna - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia i chemia żywności - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Teleinformatyka - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wzornictwo - Wydział Sztuk Projektowych
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie w sporcie - Wydział Zarządzania
 • Zielarstwo i fitoterapia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dowiedz się więcej: pbs.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 19 do 23 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 sierpnia do 19 września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

23 września 2024

Składanie dokumentów - II tura

od sierpnia do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do 20 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 24 września 2024
Składanie dokumentów od 13 do 20 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do 30 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 2 września 2024
Składanie dokumentów od 23 sierpnia do 30 sierpnia 2024

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pbs.edu.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Bydgoskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacujną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy

uczelnie i studia w Bydgoszczy

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Bydgoskiej

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Bydgoskiej powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: agrotechnologia, geodezja i gospodarka nieruchomościami, projektowanie żywności niskoprzetworzonej, telekomunikacja i technologie internetu rzeczy oraz  zarządzanie w sporcie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 15.07.2024 od 03.06.2024 do 30.08.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 20.09.2024 od 03.06.2024 do 20.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 20.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 30.08.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 20.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: znaleziono 40

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agrotechnologia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka chemiczna i spożywcza
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i elektronika
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i gospodarka nieruchomościami
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inspekcja weterynaryjna
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria farmaceutyczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w medycynie
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny

jednolite

stacjonarne

Komunikacja wizualna
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Projektowanie żywności niskoprzetworzonej
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technika i technologia bezpieczeństwa i obronności
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia i chemia żywności
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w sporcie
Wydział Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Zielarstwo i fitoterapia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)